Pożegnanie prof. dra hab. Jana Ożdżyńskiego | Wydział Filologiczny

Pożegnanie prof. dra hab. Jana Ożdżyńskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Jana Ożdżyńskiego. Od pewnego czasu wiedzieliśmy o jego problemach zdrowotnych, ale nie spodziewaliśmy się, że odejście Profesora będzie tak szybkie. Straciliśmy wybitnego naukowca, prawdziwego przyjaciela i dobrego człowieka.

Profesor Jan Ożdżyński bardzo wiele znaczył dla nas, przedstawicieli gdańskiego środowiska naukowego. Nasze kontakty miały swój początek w latach 80. ubiegłego wieku. Profesor wybrał Uniwersytet Gdański jako miejsce stażu naukowego w związku z przygotowywaną przez siebie rozprawą habilitacyjną. Zwrócił naszą uwagę niespotykaną erudycją i szerokością zainteresowań naukowych. Jednocześnie o razu ujął nas naturalnością i bezpośredniością. Szybko doszło do zawiązania współpracy naukowej, a także do zapoczątkowania wieloletniej przyjaźni. Kolejne lata to okres wymiany doświadczeń na polu nauki, działalności organizacyjnej, jak również spotkań o charakterze prywatnym. Profesor chętnie bywał w Gdańsku, a my często korzystaliśmy z krakowskiej gościnności Profesora. Kontakt z Profesorem był dla nas zawsze bardzo cenny, owocny, jednocześnie niezwykle sympatyczny. Szanowaliśmy go za jego wiedzę, ale też bardzo go lubiliśmy.

Gdański środowisko naukowe, a szczególnie gdańska logopedia, wiele zawdzięcza Profesorowi. Jesteśmy mu wdzięczni za to, że nigdy nie odmawiał pomocy, gdy tego potrzebowaliśmy. Korzystaliśmy z jego usług jako recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, a także jako autora recenzji książek i artykułów przez nas pisanych i wydawanych. Profesor był wnikliwym czytelnikiem naszych prac, a jednocześnie człowiekiem wielce wyrozumiałym. Każdy z nas ma wobec niego dług wdzięczności. Dzięki kontaktom z Profesorem Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego dużo skorzystała z doświadczeń krakowskiego ośrodka logopedycznego w organizacji studiów logopedycznych. Za to też serdecznie dziękujemy.

Odejście Profesora Jana Ożdżyńskiego to wielka strata dla polskiego językoznawstwa i krajowej logopedii. To też wielka strata dla nas, gdańszczan. Profesor bardzo dużo zrobił, aby Kraków i Gdańsk były sobie bliskie. Będzie nam go bardzo brakowało.

 

                                                                       Pogrążeni w smutku

                                                                       Pracownicy Katedry Logopedii

                                                                       Uniwersytetu Gdańskiego

 

Gdańsk, 10 sierpnia 2019 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pon., 12.08.2019 r., 11:15
Data publikacji: pon., 12.08.2019 r., 11:13