Katedra Logopedii | Wydział Filologiczny

Katedra Logopedii

80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58
Sekretariat pokój nr 126
tel. 58 523 23 63, fax 58 523 23 64
e-mail: seklog@ug.edu.pl

Sekretariat Katedry Logopedii jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 14.00.

Kierownik: dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG
Sekretariat: mgr Lidia Smagieł
tel. 58 523 23 63, fax 58 523 23 64
e-mail: seklog@ug.edu.pl
 

Katedra Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego istnieje od 2009 roku. Obecnie kształcą się tutaj studenci kierunku logopedia na studiach licencjackich oraz magisterskich. Absolwenci kończący studia pierwszego stopnia posiadają możliwość podjęcia pracy na stanowisku logopedy oraz nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych, a także kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia, gdzie wybierają oni jedną z dwóch specjalności: neurologopedię lub wczesną interwencję logopedyczną. Istnieje również możliwość dalszego kształcenia w ramach studiów doktoranckich lub specjalnościowych studiów podyplomowych. Kierownikiem Katedry Logopedii jest prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski.

Tradycje związane z kształceniem logopedów w Gdańsku sięgają 1979 r., kiedy to przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego powołano do istnienia Podyplomowe Studium Logopedyczne. W kolejnych latach prężny rozwój logopedii zaowocował powstaniem w roku 1991 na kierunku filologia polska zawodowej specjalizacji logopedycznej, a następnie w 2007 r. istniejącego obecnie międzyuczelnianego (wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym) kierunku logopedia.

W ramach działalności dydaktycznej w Katedrze Logopedii prowadzone są podyplomowe studia o charakterze specjalnościowym. Są to: Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu, Podyplomowe Studia GerontologopedycznePodyplomowe Studia Logopedii MedialnejPodyplomowe Studia Neurologopedyczne, Podyplomowe Studia Oligofrenologopedyczne, Podyplomowe Studia Surdologopedyczne oraz Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej. Od roku akademickiego 2017/2018 zostały uruchomione Podyplomowe Studia Dwujęzyczność-metody nauki i terapii dziecka. Oprócz możliwości uzyskania dalszych kwalifikacji w zakresie logopedii, działalność Katedry umożliwia również zdobycie podstawowego wykształcenia logopedycznego. Tego rodzaju opcję zapewniają Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej.

Przy Katedrze Logopedii UG działa Naukowe Koło Logopedów. W ramach jego działalności o swój rozwój naukowy, zawodowy, a także o szerzenie profilaktyki logopedycznej dbają studenci Kierunku Logopedia.

Z inicjatywy Katedry Logopedii, we współpracy z Wydawnictwem Harmonia Universalis powstaje seria książek LOGOPEDIA XXI WIEKU. Ukazał się już jedenasty tom tej serii.

Katedra Logopedii współpracuje z wieloma polskimi oraz zagranicznymi organizacjami naukowymi np. Polskim Towarzystwem Logopedycznym (Pomorski Oddział PTL) oraz placówkami naukowymi, dydaktycznymi i klinicznymi w kraju i za granicą, m.in. z Instytutem Pedagogiki Korekcyjnej Rosyjskiej Akademii Nauk, a także z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Katedra Logopedii jest w stałym kontakcie z międzynarodową organizacją skupiającą logopedów CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes/Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists and Logopedists).

 

Facebook

 

Facebook Katedry Logopedii

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pt., 18.10.2019 r., 8:11
Data publikacji: pt., 21.11.2008 r., 0:00