Katedra Kulturoznawstwa | Wydział Filologiczny

Realizacja projektu w ramach grantu „Polonez 1”

1 stycznia 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu realizowanego przez dr Finę Carpenę-Mendez (Oregon State University, Portland, USA) w ramach grantu „Polonez 1” Narodowego Centrum Nauki.

Projekt badawczy zatytułowany „Strategie rozwojowe tubylczej młodzieży w okresie globalizacji: mobilność, wiedza i tożsamość” będzie prowadzony do roku 2018 w Polsce, w Meksyku oraz w Ekwadorze.Partnerem naukowym dr Mendezz ramienia Wydziału jest dr Aleksandra Wierucka z Katedry Kulturoznawstwa.

Globalizacja neoliberalna doprowadziła do erozji ekonomicznej i zintensyfikowała zjawiska migracji, jednocześnie włączając w te procesy nowe grupy społeczne – jak dzieci i młodzież. Dotyczy to również młodego pokolenia o pochodzeniu tubylczym. Większość badań zajmujących się problemami migracji całkowicie pomija w rozważaniach problemy związane z dziećmi i młodzieżą, dlatego to one właśnie będą w centrum zainteresowania tego projektu.
Projekt został podzielony na dwie fazy: w pierwszej dr Fina Carpena-Mendez napisze na podstawie wcześniej zebranych danych książkę dotyczącą omawianego problemu; w drugiej zostaną przeprowadzone badania komparatystyczne oraz zostanie opublikowany tom zbiorowy (w redakcji naukowej F. Carpeny-Mendez oraz Aleksandry Wieruckiej). Część badawcza dotyczyć będzie praktyk zawodowych i migracyjnych dzieci i młodzieży z dwóch grup tubylczych – Nahua w Meksyku i Huaorani w Ekwadorze. Poddane analizie zostaną takie aspekty jak wpływ edukacji formalnej, doświadczenia migracyjne, dostęp do nowych technologii, znaczenie tradycyjnej wiedzy i zasobów naturalnych itp.

Projekt wpisuje się w punkt 4 „Strategii rozwojuUniwersytetu Gdańskiego do roku 2020” (Nowa jakość w badaniach naukowych i kreowaniu innowacji) oraz w punkt 3 (Kształcenie akademickie na światowym poziomie).

w ramach grantu „Polonez 1”
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Helena Draganik
Ostatnia modyfikacja: ndz., 15.10.2017 r., 15:37
Data publikacji: pt., 13.01.2017 r., 22:20