fbpx Erasmus | Wydział Filologiczny

Erasmus | Wydział Filologiczny

Wymiana studencka Erasmus +

Ilustracja do ogłoszenia na rekrutację w programie Erasmus + 2019

Wymiana studentów - Program Erasmus+

dofinansowany wyjazd zagraniczny

na jeden semestr studiów

dla studentów Katedry Filologii Klasycznej:

Słowenia  - Uniwersytet w Lublanie – 1 miejsce (studia w języku angielskim)

 

Rekrutacja: I ETAP: do 22 lutego 2019 r.

 

 • główne kryteria rekrutacji: znajomość języka angielskiego oraz średnia ocen,
 • I etap rekrutacji: wypełnij formularz stypendysty i złóż w sekretariacie Katedry Filologii Klasycznej najpóźniej do dnia 22 lutego 2019 r.,
 • wydruk dokumentu – pobierz w sekretariacie Katedrze Filologii Klasycznej lub w ksero w budynku wydziału.

 

Informacje dodatkowe:

 • w rekrutacji mogą uczestniczyć studenci II i III roku studiów licencjackich,
 • wyjazd można planować na semestr zimowy na rok akademicki 2019/2020,
 • po zaliczeniu przedmiotów na uczelni zagranicznej zaliczamy w Polsce ekwiwalenty tych przedmiotów na Uniwersytecie Gdańskim, co w praktyce umożliwia zaliczenie całego semestru na uczelni rodzimej, 
 • studenci, którzy w roku akademickim/semestrze poprzedzającym wyjazd w ramach Erasmusa wypracowali sobie stypendium naukowe, w czasie pobytu za granicą nadal będą je otrzymywać,
 • więcej szczegółów – na stronie Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów Uniwersytetu Gdańskiego:

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia/zasady_realizacji_mobilnosci_erasmusstudia/zasady_ogolne_20182019

 • każdy student otrzymuje stypendium, a jeśli ma w Polsce stypendium socjalne, także dodatek do stypendium głównego wg stawek poniżej; dodatkowe dofinansowanie przysługuje także studentom niepełnosprawnym.

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Miesięczna stawka stypendium w zł

Grupa 1:, Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500 €

ok. 2154 zł

3019 zł (z dodatkiem socjalnym)

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450 €

ok. 1938 zł

2803 zł (z dodatkiem socjalnym)

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

400 €

ok. 1722 zł

2587 zł (z dodatkiem socjalnym)

 

Ważne!

 • Osoby, które mają stypendium socjalne, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej powinny przedstawić zaświadczenie z dziekanatu.
 • O ostatecznym terminie rozmowy kwalifikacyjnej poinformuję mejlem wszystkie osoby, które złożą wnioski w sekretariacie.
W razie pytań – proszę o kontakt mejlowy.
Grzegorz Kotłowski 
Koordynator programu Erasmus+ w Katedrze Filologii Klasycznej

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: pt., 25.01.2019 r., 12:48
Data publikacji: pt., 25.01.2019 r., 12:42