Outgoing students | Wydział Filologiczny

OFERTA - staż w Brukseli

Zapraszamy chętnych studentów do zainteresowania się stażem w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli - z dofinansowaniem z programu Erasmus. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na termin odbycie stażu jest możliwe tylko dla absolwentów Skandynawistyki. 

Ogłoszenie o naborze na staż płatny w Biurze Regionalnym Województa Pomorskiego w Brukseli 

Ogłoszenie o naborze na staż w ramach programu Erasmus+

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pt., 14.06.2019 r., 20:20
Data publikacji: pt., 14.06.2019 r., 20:19

OUTGOING STUDENTS

Studia za granicą

W ramach programu Erasmus+ studenci Instytutu Skandynawistyki mają możliwość zrealizowania części swoich studiów na uczelniach zagranicznych, z którymi Instytut ma podpisane umowy. Studenci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach. Ich pobyt jest częściowo dofinansowany, a uczelnie przyjmujące są pomocne w sprawach bytowych.

Prawo wyjazdu w charakterze studenta ERASMUSA+ przysługuje studentowi w ilości do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów, sumując studia i praktyki.

Dofinansowanie na Skandynawię wynosi 500 € miesięcznie; studenci w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu właściwych dokumentów mogą otrzymać dodatkowo około 200 € miesięcznie (informacje z roku 2016/17).

 

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich lub magisterskich (informacje z roku 2016/17):

  • studenci I roku studiów licencjackich stanowią jedyną grupę, która ubiegając się o wyjazd w kolejnym roku akademickim, może odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne;
  • studenci II roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich mogą ubiegać się wyłącznie o wyjazd w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego i nie mają możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na semestr letni;
  • studenci III roku studiów licencjackich warunkowo mogą ubiegać się o wyjazd wyłączenie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich);
  • studenci specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii I i II roku studiów licencjackich mogą w kolejnym roku akademickim odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; studenci III roku studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii mogą ubiegać się wyłącznie o wyjazd w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego i nie mają możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na semestr letni.

W grudniu w Instytucie organizowane jest zebranie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem, a informacja o terminie zebrania zostaje podana na tablicy Instytutu, na stronie FB Instytutu oraz mailowo. W styczniu/lutym w ten sam sposób przekazywane są wiadomości o terminie i procedurach składania dokumentów. Wtedy też można zalogować się na portalu na kursie Studia za granicą (autor Helena Garczyńska), aby uzyskać dostęp do informacji i potrzebnych formularzy.

Kryteria decydujące o wyborze kandydatów to m.in. ocena ze znajomości języka kierunkowego, oceny za ostatni semestr nauki, aktywność naukowa i społeczna.

Aktualna lista uczelni, z którymi Instytut ma podpisane umowy znajduje się na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:

http://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/33377/files/umowy_e_2...

 

Więcej informacji na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia

 

Praktyki

Niezależnie od studiów, program Erasmus+ umożliwia odbycie dwu- lub trzymiesięcznej praktyki za granicą w firmie, przedsiębiorstwie, placówce naukowo-badawczej itp. i uzyskanie dofinansowania na wyjazd. Studenci sami starają się o miejsce praktyki i zdobywają oryginał Letter of Intent – dokumentu poświadczającego gotowość wybranej przez studenta instytucji do przyjęcia go na praktykę. Wybrana placówka powinna oferować praktykę ściśle związaną ze studiowanym kierunkiem.

Informacje o praktykach w ramach programu Erasmus+ są dostępne na tablicy Instytutu, na stronie FB Instytutu oraz rozsyłane mailowo.

 

Więcej informacji na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke_w_roku_akademickim_20152016

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 24.10.2016 r., 13:47
Data publikacji: śr., 18.09.2013 r., 14:31