Pracownia Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii / Suomen kielen, kulttuurin ja talouden osasto / Section for the Study of Finnish Language, Culture and Economy | Wydział Filologiczny

Pracownia Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii / Suomen kielen, kulttuurin ja talouden osasto / Section for the Study of Finnish Language, Culture and Economy

Pracownia Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii została utworzona we wrześniu 2015 roku. W jednostce zatrudnione są dwie osoby.

 

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw. - kierownik

mgr Laura Santoo - lektor

mgr Magdalena Podlaska - asystent 

W Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii realizowane są zadania dydaktyczne,  naukowe oraz pozanaukowe.

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Pracowni prowadzą ćwiczenia z praktycznej nauki języka fińskiego, wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: gramatyka opisowa języka fińskiego, języki i kultura obszaru bałtyckofińskiego, językoznawstwo stosowane, translatoryka języka fińskiego, język fiński na poziomie akademickim. Kształcenie językowe powiązane jest ściśle z wprowadzaniem elementów kulturoznawczych. Językami pomocniczymi lektoratu fińskiego są polski i angielski. Po IV roku studiów I stopnia studenci naszego kierunku uzyskają poziom biegłości językowej C1.

Pozostałe zajęcia obowiązujące studentów skandynawistyki ze specjalnością: język, kultura i gospodarka Finlandii są realizowane w ramach Instytutu Skandynawistyki.

Seminaria dyplomowe będą prowadzone od roku akad. 2018/2019.

Program studiów skandynawistycznych ze specjalnością: język, kultura i gospodarka Finlandii dostosowany jest do realnych potrzeb polskiego oraz europejskiego rynku pracy - stąd rozbudowany moduł języka angielskiego z elementami języka biznesowego oraz szeroka paleta przedmiotów z zakresu gospodarki fińskiej, realiów społeczno-gospodarczych Finlandii i regionu, prawa, zarządzania międzykulturowego, geografii środowiska, historii Skandynawii, a także retoryki wystąpień publicznych.

Dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw. prowadzi również wykłady fakultatywne z językoznawstwa na kierunku filologia rosyjska; uczy też rusycystów języka fińskiego jako drugiego języka obcego.

 

Działalność naukowa

Działalność naukowa Pracowni obejmuje: językoznawstwo fennistyczne, językoznawstwo, porównawcze słowiańsko-ugrofińskie, leksykologię kontrastywną, socjolingwistykę, kontaktologię językową, paleografię ugrofińską, translatorykę języka fińskiego, leksykografię translatoryczną (leksykografię polsko-fińską, terminografię), glottodydaktykę języka fińskiego, interdyscyplinarne aspekty glottodydaktyki, lingwokulturologię, komunikologię.

Osoby zatrudnione w Pracowni mogą poszczycić się znaczącym dorobkiem naukowo-dydaktycznym.

W Pracowni przygotowywane są autorskie materiały dydaktyczne. Planowane jest wydanie akademickiego podręcznika języka fińskiego dla polskojęzycznego odbiorcy oraz kolejne tomy Polsko-fińskiego tezaurusa tematycznego.

 

Działalność pozanaukowa

Poza obowiązkowymi zajęciami akademickimi studenci kierunku fińskiego mają możliwość uczestniczenia w organizowanych - przy wsparciu pracowników Pracowni - imprezach kulturalnych i popularno-naukowych, spotkaniach z ciekawymi osobami ze świata nauki, kultury i biznesu, konferencjach oraz seminariach naukowych. Pracownicy Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii dokładają starań, by przybliżyć studentom Finlandię i jej piękny, mało znany w świecie, język, rozwijać kreatywność studentów oraz integrować środowisko skandynawistyczne.

Ważnym elementem działalności jest współpraca z przedstawicielami firm fińskich na Pomorzu (KEMIRA i in.), instytucjami kulturalnymi oraz placówkami dyplomatycznymi.

 

Pracownia aktywnie współpracuje z CIMO/UKAN (Centre for International Mobility / Finnish Studies at Universities abroad) w Helsinkach (Finlandia). 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pon., 22.01.2018 r., 15:58
Data publikacji: ndz., 24.01.2016 r., 16:33