fbpx Wydarzenia w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wydarzenia w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki

Publikacja Katarzyny Wojan na temat recepcji Czesława Miłosza w Finlandii

Miło nam poinformować o najnowszej publikacji dr hab. Katarzyny Wojan prof. UG pt. Na tropach Miłosza w Finlandii – przekład, recepcja, odzwierciedlenia bibliograficzne [On the trail of Miłosz in Finland – translation, reception, bibliographic reflections] (1,5 ark. wyd.). Złożyła się ona na rozdział znakomitego tomu Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania pod redakcją Marka Bernackiego, w którym udział wzięli czołowi polscy miłoszolodzy, a którą do druku zaopiniowała prof. Joanna Zach (UJ). Książka wyszła w Bielsku-Białej nakładem Akademii Techniczno-Humanistycznej przy współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2020). 

Z recenzji wydawniczych:

"Ostatnia, czwarta część poświęcona jest zagadnieniom recepcji. Badania nad recepcją są żmudne i nigdy zamknięte, ponieważ sam ich przedmiot nieustannie się zmienia. Jak już zaznaczyłam na wstępie, znalazły się w tym zbiorze porządne omówienia obecności Miłosza w Skandynawii. O oczywistych i nieoczywistych związkach poety z Norwegią napisała Aleksandra Wilkus-Wyrwa, natomiast o przekładach, recepcji i jej uwarunkowaniach kulturowych w Finlandii – Katarzyna Wojan. Obydwie wymienione autorki skrupulatnie przebadały swój materiał, wzbogacając literaturę przedmiotu o rozpoznania istotne, pozwalające spojrzeć na zagadnienie bezstronnie, choćby przez pryzmat tego, co w językach i kulturach Północy jest dla twórczości poety nieprzyjazne, co czyni ją dla skandynawskich odbiorców nieprzystępną, czy wręcz obcą. Znając nieco uwarunkowania fińskie, jestem pełna podziwu dla benedyktyńskiej pracy Katarzyny Wojan, która odnalazła tak wiele – faktów, śladów i poszlak."

"Zdecydowanie pionierski charakter ma artykuł gdańskiej badaczki i przedstawicielki fennistyki na Uniwersytecie Gdańskim, Katarzyny Wojan: Na tropach Miłosza w Finlandii – przekład, recepcja, odzwierciedlenia bibliograficzne. Autorka w sposób niezwykle rzetelny i skrupulatny odnotowała bodaj wszystkie dotychczasowe ślady recepcji Miłoszowej twórczości obecne w krainie tysiąca jezior, nie pomijając nawet blogosfery! Podsumowaniom fińskich tropów dokonanych przez Katarzynę Wojan towarzyszy pesymistyczna konkluzja: że Miłosz nigdy nie był i nie będzie dla Finów autorem pierwszego wyboru, przede wszystkim na zasadnicze różnice kulturowe i historyczne, jakie dzielą nasze narody."

Ze Wstępu. Peryferie Miłosza? Marka Bernackiego (s. 11)

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.07.2020 r., 9:50
Data publikacji: ndz., 21.06.2020 r., 10:57

Konferencja Młodych Skandynawistów

Zapraszamy studentów Skandynawistyki i pracowników na coroczną Konferencję Młodych Skandynawistów, która odbędzie się 19 maja (wtorek) od godz. 9.45.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.  

Konferencja odbędzie się online w programie MS Teams. Kod zespołu: ldk1srg

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pon., 18.05.2020 r., 15:25
Data publikacji: pon., 18.05.2020 r., 15:23

Promocja naukowa książki "Obszary fennistyki" na Uniwersytecie Warszawskim

25 lutego 2020r. w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się – pod patronatem Ambasady Finlandii – spotkanie naukowe promujące książkę Obszary fennistyki – język– kultura – naród (Gdańsk 2019). Gościem była dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG

Spotkanie otworzyła kierownik Katedry dr Csilla Gizińska, a uświetniła je swą mową Radca Minister Flora Kuparinen, która podkreśliła potrzebę pielęgnowania dobrych stosunków między Polską a Finlandią. Słowo wstępne wygłosił również dr Łukasz Sommer, kierownik Pracowni Finlandystyki. 

Rozmowę z prof. Katarzyną Wojan poprowadziła dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska (UW). Prof. Wojan przedstawiła między innymi kierunki rozwoju fennistyki oraz dorobek polskich uczonych w tej dziedzinie. Podczas debaty poruszono wiele interesujących kwestii lingwistycznych, przekładoznawczych, jak również dotyczących recepcji literatury fińskiej w Polsce oraz polskiej w Finlandii. 

Zorganizowane spotkanie było dobrą okazją dla uczczenia 100-lecia relacji dyplomatycznych między Finlandią i Polską. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: sob., 29.02.2020 r., 9:31
Data publikacji: sob., 29.02.2020 r., 8:57

Promocja naukowa książki "Obszary fennistyki" pod redakcją dr hab. Katarzyny Wojan, prof. UG

W dniu 25 lutego br. o godz. 15.00 na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55) odbędzie się promocja naukowa książki "Obszary fennistyki" przygotowana pod redakcją dr hab. Katarzyny Wojan, prof. UG. Inauguracji spotkania dokona radca minister Pani Flora Kuparinen, zastępca JE Ambasadora. Organizatorem jest Pracownia Finlandystyki w Katedrze Hungarystyki UW. Spotkanie poprowadzi dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska (UW).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: śr., 19.02.2020 r., 12:10
Data publikacji: śr., 19.02.2020 r., 12:06

Artykuł dr Marty Grzechnik w cyklu Open Forum Series wydawanym przez Uniwersytet Harvarda

W ramach cyklu Open Forum Series, wydawanego przez Center for European Studies na Uniwersytecie Harvarda, ukazał się tekst dr Marty Grzechnik pt. „Aspirations of imperial space. The colonial project of the Maritime and Colonial League in interwar Poland”. Open Forum jest serią poświęconą przedstawianiu aktualnych badań na temat spraw europejskich przeprowadzanych przez obecnych i byłych badaczy związanych z Centrum i udostępnianiu ich szerszej publiczności. Dr Grzechnik była stypendystką w Centrum w roku akademickim 2018/2019; opublikowany w Forum tekst jest częścią jej projektu badawczego realizowanego w ramach stypendium. 

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem na stronie Center for European Studies 

Dr Grzechnik opowiada o swoim projekcie badawczym w wywiadzie na łamach rocznika Centrum

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pon., 27.01.2020 r., 18:12
Data publikacji: pon., 27.01.2020 r., 17:26

Publikacja prof. UG dr hab. Katarzyny Wojan w "Biuletynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego"

Na łamach 75 numeru „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”/„Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique” (2019) opublikowany został artykuł prof. UG dr hab. Katarzyny Wojan Kontakty językowe w Finlandii. Tekst jest pokłosiem referatu plenarnego wygłoszonego podczas LXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego zorganizowanego na Uniwersytecie Gdańskim w 2018 roku. 

Zeszyt zawiera również obszerne sprawozdanie naukowe z przebiegu obrad Zjazdu w Gdańsku, w którym przypomniano wystąpienia naszych koleżanek: mgr Magdaleny Śląskiej (Perkerdansk – język imigrantów żyjących w Danii. Historia, rozwój, współczesnośćoraz dr Marty Noińskiej (Najstarsze germańskie zapożyczenia w polszczyźnie odziedziczone z języka prasłowiańskiego).

Za publikację w „Biuletynie PTJ” autorka otrzymuje 70 pkt MNiSW.

Wydanie 75 numeru „BPTJ” 

Bieżący numer „BPTJ”

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pon., 27.01.2020 r., 17:29
Data publikacji: ndz., 26.01.2020 r., 13:53

Nordic Studies will go on-line

10 stycznia 2020 dr hab. Maja Chacińska i dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Centre for Nordic Studies (CENS), gdzie wraz z partnerami z Uniwersytetu w Helsinkach i Uniwersytetu w Aarhus wypracowywana jest skandynawistyczna oferta wspólnych wykładów i zajęć on-line. Pracowaliśmy nad ofertą programową, która będzie w niestandardowy sposób ujmować tematykę społeczną, kulturową i polityczną nordyckiego świata. Zastanawialiśmy się jak w najbardziej optymalny sposób umożliwić studentom Skandynawistyki gdańskiej wirtualną interakcję i wymierną współpracę z ich koleżankami i kolegami z Helsinek i Aarhus. Spotkanie było pierwszym z trzech zaplanowanych w ramach projektu Nordic Studies Online; następne odbędą się w Gdańsku jesienią tego roku i w Aarhus w roku 2021.

Cały projekt otrzymał dofinansowanie z Uniwersytet w Helsinkach na sumę 45 tys euro, w ramach inicjatywy Digital Leap tegoż uniwersytetu.

dr hab. Maja Chacińska i dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pon., 13.01.2020 r., 10:55
Data publikacji: pon., 13.01.2020 r., 10:52

Spotkanie przedświąteczne

19 grudnia w Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej odbyło się spotkanie przedświąteczne dla pracowników i studentów. Spotkanie było okazją dla odśpiewania kolęd w językach nordyckich i złożenia sobie życzeń. 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pt., 20.12.2019 r., 15:27
Data publikacji: pt., 20.12.2019 r., 15:21

Nowy numer "Studia Scandinavica"

Z radością informujemy o ukazaniu się numeru 3 (23)/2019  "Studia Scandinavica" i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią na stronie czasopisma

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: sob., 14.12.2019 r., 11:09
Data publikacji: sob., 14.12.2019 r., 11:07

Odbyło się kolejne "Forum Nordicum"

12 grudnia w godzinach 13.15-14.45 w sali 168 odbyło się pierwsze w tym roku akademickim otwarte seminarium dla studentów i pracowników Skandynawistyki "Forum Nordicum". Podczas seminarium wystąpili: dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG, mgr Tomasz Archutowski, dr hab. Jørgen Veisland, prof. UG, dr Marta Grzechnik oraz dr hab. Maria Sibińska, prof. UG. Seminarium zorganizowała dr Marta Grzechnik. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: czw., 12.12.2019 r., 15:18
Data publikacji: czw., 12.12.2019 r., 15:12