Wydarzenia w Instytucie Skandynawistyki | Wydział Filologiczny

Uczestnictwo naukowców z Instytutu Skandynawistyki w VII Ogólnopolskiej Konwencji PTSM

W ramach VII Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych” w dniach 9-10 listopada 2017 r. w Krakowie odbyła się dyskusja panelowa pod tytułem „Regional responses in Northern Europe to the international challenges in the past three decades”. W dyskusji wzięli udział badacze z Instytutu Skandynawistyki UG: prof. UG dr hab. Kazimierz Musiał, dr Marta Grzechnik i mgr Marta Skorek oraz dr Damian Szacawa z UMCS.

Strona konferencji:

http://ptsm.edu.pl/vii-konwencja-ptsm-pt-myslec-globalnie-dzialac-regionalnie-studia-regionalne-w-perspektywie-nauki-o-stosunkach-miedzynarodowych-zgloszenia-paneli/

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: sob., 11.11.2017 r., 11:10
Data publikacji: sob., 11.11.2017 r., 11:10

Umowa z Åbo Akademi sfinalizowana!

Po długim procesie udało się sfinalizować kolejną umowę w ramach programu Erasmus Plus, tym razem z Åbo Akademi w Finlandii. Umowa obejmuje wymianę studentów i pracownika, a grupą docelową wśród studentów są linie fińska i szwedzka.  

Strona internetowa uczelni: http://www.abo.fi/public/en/

Fot. dr Marta Grzechnik 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: wt., 07.11.2017 r., 18:30
Data publikacji: wt., 07.11.2017 r., 18:30

Wykład gościnny prof.dr hab. Krzysztofa Kubiaka

W  dniu  9 listopada (czwartek)  Instytut Skandynawistyki gości pana prof. dr hab. Krzysztofa  Kubiaka, który wygłosi wykład pt. „Bezpieczeństwo wojskowe Skandynawii". Pan profesor Krzysztof Kubiak, absolwent Akademii Marynarki Wojennej oraz politologii (UG), jest autorem licznych publikacji z dziedziny historii wojskowości, a także prac politologicznych (w tym książki zatytułowanej „Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku", 2012). Wykład odbędzie się w godzinach 9.45 – 11.45, w auli 022, budynek Neofilologii.

Wykład jest otwarty również dla studentów i pracowników innych kierunków. Serdecznie zapraszamy. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: wt., 24.10.2017 r., 19:04
Data publikacji: wt., 24.10.2017 r., 19:03

Kolejna edycja podyplomowych studiów skandynawistycznych

Już 21.10.2017 rusza kolejna edycja Podyplomowych Studiów Skandynawistycznych. Nasi doświaczeni wykładowcy z Instytutu Skandynawistyki - między innymi prof. Ug, dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, dr Karolina Drozdowska, dr Marta Grzechnik, dr Helena Garczyńska, dr Katarzyna Michniewicz-Veisland, mgr Małgorzata Boduch - będą podobnie jak w ubiegłych latach prowadzić zajęcia w norweskiej i szwedzkiej grupie językowej. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, wyłącznie w soboty. W obydwu grupach są jeszcze ostatnie miejsca.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat studiów na stronie UG: 

https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33583/studia_podyplomowe_skandynawistyczne

oraz pod numerem telefonu: 58 523 30 30. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: czw., 12.10.2017 r., 17:48
Data publikacji: czw., 12.10.2017 r., 17:48

Najnowszy numer Gazety Uniwersyteckiej

Ukazał się w najnowszy numer Gazety Uniwersyteckiej przygotowany przez studentów skandynawistyki specjalności fińskiej pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Katarzyny Wojan.

Wydanie specjalne z okazji 100-lecia niepodległości Finlandii. Patronat honorowy nad wydaniem objęli: Jej Ekscelencja Hanna Lehtinen Ambasador Republiki Finlandii w Warszawie, JM Uniwersytetu Gdańskiego prof. nadzw. dr hab. Jerzy Gwizdała oraz Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Gdyni Grzegorz Brzostowski.

W numerze m.in.: dorobek fennistyczny pracowników gdańskiej skandynawistyki i historyków, zainteresowania studentów skandynawistyki specjalności: język, kultura i gospodarka Finlandii, a także interesujące wywiady przeprowadzone przez studentki linii fińskiej z prof. nadzw. dr hab. Hieronimem Chojnackim - wicedyrektorem Instytutu Skandynawistyki, prof. nadzw. dr hab. Katarzyną Wojan - kierownikiem Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii, Pirkko Luoma - lektorką języka fińskiego, a także Emmą Laakso - odbywającą w ubiegłym roku akademickim praktykę metodyczną na gdańskiej skandynawistyce.

 Projekt powstał w ramach działalności Koła Miłośników Finlandii "Routa" afiliowanego w Instytucie Skandynawistyki UG. Koordynator projektu: Sabina Lech.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: śr., 04.10.2017 r., 19:41
Data publikacji: śr., 04.10.2017 r., 19:40

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego i spotkanie ze studentami pierwszego roku

2 września odbyło się tradycyjne spotkanie ze studentami pierwszego roku skandynawistyki oraz specjalizacji fińskiej. Studentów powitała Pani Dyrektor Instytutu Skandynawistyki prof. Maria Sibińska, Pan Dziekan Wydziału Filologicznego UG prof. Maciej Michalski oraz pracownicy dydaktyczni i naukowi Instytutu. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: śr., 04.10.2017 r., 19:34
Data publikacji: śr., 04.10.2017 r., 19:34

Konferencja "Scandinavia Through Sunglasses" na Uniwersytecie w Oslo

W dniach 27-29 września 2017 r. odbyła się w Oslo konferencja interdyscyplinarna "Scandinavia Through Sunglasses. Spaces of Cultural Exchange between Southern/Southeastern Europe and Nordic Countries" oraganizowana przez Katedrę Literatury, Studiów Regionalnych i Języków Europejskich Uniwersytetu w Oslo. Instytut Skandynawistyki na sympozjum reprezentowały: dr Karolina Drozdowska z referatem "From Scandinavia to Poland through Italy and then back again - Eugenio Barba and Odin Teatret as an intercultural medium", dr Marta Grzechnik z referatem "A view from the Southern shore: Poland and Scandinavian-Baltic cooperation in the interwar period" oraz dr Agata Lubowicka z referatem "Norwegian 'Polar Vikings' and their influence on the Polish discourse of Arctic exploration in the interwar period". 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: śr., 04.10.2017 r., 19:28
Data publikacji: śr., 04.10.2017 r., 19:28

Do Studentów I roku Skandynawistyki

(Uwaga! niniejsza informacja nie dotyczy studentów, którzy zostali przyjęci na specjalność „Język, kultura, społeczeństwo Finlandii)

Szanowni Państwo! Podzieliliśmy Was na trzy grupy językowe: duńską, norweską i szwedzką.  Praktyczna nauka języka skandynawskiego jest kluczowa dla naszego kierunku, staramy się zatem, by liczebność grup była porównywalna, tak by wszyscy mieli podobne warunki nauczania.

Przy podziale staraliśmy się uwzględnić zgłaszane przez Państwa do 20.08.17 priorytety, ale nie mogliśmy zagwarantować, że każdy dostanie się do  grupy wskazanej jako nr 1.  Decydowało miejsce na liście rankingowej (im wyższe miejsce na liście rankingowej, tym większa szansa uwzględnienia  preferencji przy wyborze  ścieżki językowej).

 Skład grup będzie można ewentualnie skorygować na początku roku akademickiego            

–  TUŻ PO inauguracyjnym spotkaniu I roku z pracownikami Instytutu Skandynawistyki (dokładny termin i harmonogram dnia adaptacyjnego będzie ogłoszony na stronie Wydziału Filologicznego).

Korekty będzie można dokonać

a)    na zasadzie wymiany – np.  ktoś przydzielony do linii szwedzkiej będzie się mógł przenieść do grupy norweskiej, jeśli znajdzie w grupie norweskiej chętnego do przeniesienia się do grupy szwedzkiej.

b)    w przypadku zwolnienia się miejsca w grupie z powodu rezygnacji ze studiów kogoś, kto został do danej grupy wpisany).

Podziały na grupy językowe       

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pt., 25.08.2017 r., 14:09
Data publikacji: pt., 25.08.2017 r., 14:07

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan konsultantem PKE kolejnej kadencji

Minister Sprawiedliwości powołał prof. nadzw. dr hab. Katarzynę Wojan na konsultanta Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do udziału w przeprowadzaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego języka fińskiego na kadencję 2017-2021.

Pani prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan pracuje w Instytucie Skandynawistyki UG. Od 2015 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii. Posiada znaczący dorobek naukowy w zakresie fennistyki. Jest autorką pierwszego dużego słownika - Polsko-fiński tezaurus tematyczny (Gdańsk 2012), książek poświęconych zagadnieniom fennistycznym: Język fińskie w teorii i praktyce (Gdańsk 2016), Język, kultura i społeczeństwo Finlandii (Gdańsk 2016), a także szeregu artykułów monograficznych: Zrozumieć język fiński (w: „Speculum Linguisticum” 2014 - 6 ark. wyd.), Pierwsze historyczne pomniki piśmiennictwa ugrofińskiego (w: „Speculum Linguisticum” 2015 - 4,5 ark. wyd.), Świat ugrofiński w słownikach polskich (w: Wokół «300 tysięcy polskich słów». Wstęp do hasłownikologii pod red. Jana Wawrzyńczyka i Piotra Wierzchonia, Warszawa 2017 - ok. 2 ark. wyd.). Posiada również dorobek w zakresie przekładu; przetłumaczyła na język fiński m.in. utwory Pawła Huellego (publikacje w Finlandii).

Prof. K. Wojan aktywnie współpracuje z Opetushallitus (Finnish National Agency for Education) w Helsinkach (Finlandia), zaś wcześniej - z Centre for International Mobility (CIMO) w Helsinkach (Finlandia).

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pt., 04.08.2017 r., 13:40
Data publikacji: pt., 04.08.2017 r., 13:38

Refleksja nad nomadyzmem w literaturze, kulturze i komunikacji językowej podczas konferencji w Olsztynie

 

W dniach 26-27 czerwca 2017 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Zjawisko nomadyzmu w kulturze, literaturze i komunikacji językowej (aspekty filozoficzne, semiotyczne i antropologiczne), którą organizowało Centrum Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Organizatorzy zachęcili do debaty nad między innymi nomadologią jako kierunkiem międzydyscyplinarnych badań humanistycznych, a także nad dyskursami i zjawiskami nomadycznymi w kulturze. Podejmowano temat transkulturowości w kulturze a także analizowano przypadki analogii, projekcji, parodii, palimpsestu, intertekstualności, poliglotyzmu, powtórzenia w tekstach kultury. Ponadto częstym tematem wystąpień był topos wędrówki (włóczęgi, wygnania, wychodźctwa) w literaturze i kulturze. Referaty wygłosiło ponad sześćdziesięciu naukowców z ośrodków akademickich Polski, Rosji, Francji, Kazachstanu, Czech. Gdańskich humanistów reprezentowały między innymi prof. UG dr hab. Maria Sibińska oraz mgr Marta Noińska.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: czw., 29.06.2017 r., 10:19
Data publikacji: czw., 29.06.2017 r., 8:55

Strony