Rekrutacja na skandynawistykę | Wydział Filologiczny

Rekrutacja na skandynawistykę

  • Kierunek: Filologia
  • Specjalność: Skandynawistyka
  • Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  • Specjalizacje: komunikacja międzykulturowa (I stopień), media skandynawskie (I stopień), translatoryczna (II stopień)
  • Zasady rekrutacji: /pl/info_dla_kand/pliki1112/informator1112.pdf

studia I stopnia: konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów: język polski (0,2), język angielski (0,6) oraz jeden przedmiot do wyboru (0,2): historia, geografia, matematyka, drugi język obcy. Wynik matury pisemnej mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik z poziomu rozszerzonego mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5.
studia II stopnia dla absolwentów Skandynawistyki, Filologii duńskiej, norweskiej lub szwedzkiej - konkurs ocen na dyplomie oraz rozmowa w języku szwedzkim, norweskim albo duńskim na temat projektu pracy magisterskiej.
studia II stopnia dla absolwentów innych kierunków filologicznych oraz neofilologii, filozofii, politologii, socjologii, psychologii, historii, historii sztuki, kulturoznawstwa i archeologii - konkurs ocen na dyplomie oraz egzamin ustny ( na poziomie B2 zgodnie z CEF) najlepiej w języku szwedzkim, duńskim lub norweskim na temat projektu pracy magisterskiej.
Internetowa Rejestracja Kandydatów
Rekrutacja odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydat rejestruje się w systemie IRK (irk.ug.gda.pl), w odpowiednich terminach wybiera kierunek studiów oraz dokonuje opłaty rekrutacyjnej. Po ogłoszeniu listy osób wstępnie zakwalifikowanych, w ciągu siedmiu dni kalendarzowych, kandydat dostarcza do komisji rekrutacyjnej komplet oryginalnych dokumentów.
specjalizacje i rodzaje studiów
Tryb: stacjonarny
Poziom: I stopień, II stopień oraz III stopień
Specjalizacje: Komunikacja międzykulturowa (I stopień), Media skandynawskie (I stopień), Translatoryczna (II stopień).

Dlaczego warto studiować skandynawistykę na UG?

skandynawistyka na UG
Skandynawistyka oferuje dobre poznanie jednego języka: szwedzkiego, norweskiego albo duńskiego, oraz podstaw drugiego, co właściwie otwiera komunikacyjną ścieżkę do całej Skandynawii. Oferuje poznawanie obcej kultury od wewnątrz, a nauka języka wsparta jest rozległą wiedzą w zakresie historii, kultury, literatury, edukacji, nauki o współczesnych społeczeństwach skandynawskich, politycznych systemach parlamentarnych pod kątem profilu studenta zbliżonego do wysokich kompetencji translatorskich.
program studiów
Studia na kierunku Skandynawistyka pozwalają zdobyć umiejętności komunikacyjne i translatorskie. Naukę języka nordyckiego dopełnia w programie studiów grupa przedmiotów dotyczących ogólnej wiedzy o Skandynawii: geografii, historii, zagadnień społeczno-politycznych i ekonomicznych oraz kultury. Ważne są zajęcia specjalistyczne, np. podstawy translatoryki, słownictwo specjalistyczne, tłumaczenia ustne, przekład literacki. Samodzielną grupę przedmiotów stanowią historie literatur skandynawskich, poprzedzone wstępem do nauki o literaturze. Cykl kształcenia zamykają wykłady monograficzne oraz seminaria.
sylwetka absolwenta
Absolwent Skandynawistyki jest specjalistą w zakresie literatury, kultury, mediów oraz historii regionu, a także w zakresie praktycznej znajomości języka szwedzkiego, norweskiego lub duńskiego (w zależności od wybranej linii studiów). Otrzymuje tytuł licencjata, który pozwala mu kontynuować studia na poziomie magisterskim na wybranym uniwersytecie w Polsce bądź w Skandynawii. Absolwent ma językowe, translatorskie, medialne i kulturowe kompetencje do współpracy z mediami, czasopismami, organizacjami imprez, firmami reklamowymi, instytucjami kultury, do pomocy w planowaniu poczynań administracyjnych, a także w edukacji i biznesie.
Wiedza i umiejętności wyniesione ze studiów pomagają w działalności na rzecz integracji Polski z Europą oraz w ramach regionu Morza Bałtyckiego.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 02.12.2008 r., 0:00