Źródła polskie i obce, jak pisać | Wydział Filologiczny

LISTA REKOMENDOWANYCH ŹRÓDEŁ NA TEMAT PISANIA PRAC NAUKOWYCH

 (polskich i skandynawskich - wybór)

 
Prace ogólne o metodologii prac naukowych
 
· Bell Judith, Introduktion till forskning metodik.udith Bell, Introduktion till forskningsmetodik, Övers. Björn Nilsson, Lund: Studentlitteratur AB 2006
· Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Warszawa 1994.
· Lindsay David, Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław: Ofic. Wydaw. Politech. Wroc., 1995.
· Osuchowska Barbara, Poradnik autora, tłumacza i redaktora. Warszawa: Inicjał, 2005.
· Pieter Józef, Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa: PWN, 1975.
· Reichert J., Jak studiować? Warszawa: PWN 1969
 
Prace dyplomowe – licencjackie i magisterskie
 
· Woźniak Krzysztof, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny. Warszawa: PWN, 1998.
· Maćkiewicz Jolanta, Jak pisać teksty naukowe? Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1995.
· Boć Jan, Jak pisać pracę magisterską. Wrocław: Kolonia Ltd, 1995.
· Gambarelli Gianfranco, Łucki Zbigniew, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków: Universitas, 1995.
· Pułło Andrzej, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Praw. PWN, 2001.
· Trost Jan, Att skriva uppsats med Akribi. Lund: Studentlitteratur 2002,2008 http://petlaczasu.pl/att-skriva-uppsats-med/b00112880
· Urban Stanisław, Ładoński Wiesław, Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 2006.
 
Rozprawy doktorskie i habilitacje
 
· Johannesson E.och Skuncke M-Ch., Lathund för doktorander och uppsatsföfattare, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Meddelanden nr 1,2:a uppl., Uppsala 1991
· Kolman Romuald, Poradnik dla doktorantów i habilitantów. Bydgoszcz: Ośr. Postępu Organ., 1994.
 
Źródła internetowe ogólne:
 
The Harvard System of Referencing Guide: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
The Chicago Manual of Style:http://www.libs.uga.edu/ref/chicago.html
 
Źródła internetowe skandynawskie:
 
 
DANMARK Hvordan laver man en litteraturliste?
 
 
 NORGE Hvordan sitere korrekt og lage en god litteraturliste
 
Universitetet for miljø- og biovitenskap:
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 08.05.2009 r., 0:00