Wydarzenia, seminaria, konferencje | Wydział Filologiczny

Dyktando z języka rosyjskiego

dyktando

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: pon., 18.02.2019 r., 16:43
Data publikacji: pon., 18.02.2019 r., 16:39

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+

UWAGA STUDENCI

FILOLOGII ROSYJSKIEJ I ROSJOZNAWSTWA

W dniach 6.02.-22.02.2019 r. trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na przyszły rok akademicki z możliwością odbycia semestru studiów na następujących uczelniach:
Kraje UE:
NEW BULGARIAN UNIVERSITY (SOFIA, BUŁGARIA) – 3 miejsca
WIELKOTYRNOWSKI UNIWERSYTET IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (WIELKIE TYRNOWO, BUŁGARIA) – 3 miejsca
UNIWERSYTET OSTRAWSKI (OSTRAWA, CZECHY) – 3 miejsca
UNIVERSITAT ZU KOLN (KOLONIA, NIEMCY) – 3 miejsca
VILNIAUS UNIVERSITETAS (WILNO, LITWA) – 3 miejsca
MASARYKOVA UNIVERSITA (BRNO, CZECHY) – 3 miejsca
INSTANBUL GELISIM UNIVERSITY (TURCJA) – 3 miejsca

Kraje partnerskie:

ROSYJSKI UNIWERSYTET PRZYJAŹNI NARODÓW W MOSKWIE (ROSJA) – 1 miejsce
BAŁTYCKI FEDERALNY UNIWERSYTET IM. I. KANTA (ROSJA) – 1 miejsce
BIEŁGORODZKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY (ROSJA) – 2 miejsca
PAŃSTWOWY UNIWERSYTET IM. JANKI KUPAŁY W GRODNIE (BIAŁORUŚ) – 2 miejsca

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 19.02.2019 r. (WTOREK), g. 15.00, p. 237. Na spotkaniu będą obecni studenci, którzy spędzili poprzedni semestr na wymianach Erasmusowych. Opowiedzą o swoich doświadczeniach :)

Spotkanie rekrutacyjne (ocena złożonych dokumentów + rozmowa kwalifikacyjna) zaplanowane jest na 22.02.2019 r. (piątek), g. 15.00, p. 237.

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) zaświadczenie o średniej ocen

2) list motywacyjny

3) opinia osoby prowadzącej praktyczną naukę języka rosyjskiego

4) wypełniony i podpisany formularz stypendysty (dwustronnie wydrukowany)

4) dodatkowo dla osób ubiegających się o wyjazd do Niemiec – potwierdzenie znajomości języka niemieckiego

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria:

 

- znajomość języka rosyjskiego;

- oceny z pozostałych przedmiotów;

- aktywność naukowa i społeczna;

- uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania;

- uzasadnienie wyboru uczelni i kursów.

 

Wyniki zostaną ogłoszone po spotkaniu rekrutacyjnym.

 

W związku z tym, że ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. Proszę zatem o przemyślane decyzje odnośnie do udziału w rekrutacji.

 

Zasady realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+

1) Możliwe są wyjazdy tylko na te uczelnie, z którymi Instytut ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne (wymienione powyżej). Aktualny wykaz umów znajduje się na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

2) O wyjazd mogą ubiegać się studenci 1, 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia Filologii Rosyjskiej oraz 1 i 2 roku Rosjoznawstwa.

3) Studenci 1 roku I stopnia Filologii Rosyjskiej i studenci 1 roku Rosjoznawstwa mogą ubiegać się zarówno o pobyt semestralny, jak i całoroczny. Pobyt na uczelni goszczącej nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące, czyli 90 dni.

4) Studenci 2 roku I stopnia FR, 1 roku II stopnia FR i studenci 2 roku Rosjoznawstwa mogą ubiegać się jedynie o pobyt w semestrze zimowym.

5) Warunkowo do rekrutacji mogą przystąpić studenci 3 roku I stopnia FR, jednakże wyjazd może być zrealizowany wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich).

6) Miesięczne stawki stypendium:

- Niemcy – 450 euro

- Bułgaria, Litwa, Czechy, Turcja – 400 euro

- Rosja, Białoruś – 700 euro + ryczałt na podróż

7) Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 euro miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki). Student może otrzymać to dodatkowe wsparcie materialne, jeśli w czasie trwania rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię takiej decyzji należy złożyć wraz z kompletem dokumentów.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon formularz stypendysty68.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 05.02.2019 r., 15:06
Data publikacji: wt., 05.02.2019 r., 14:42

Rekrutacja na wyjazdy kadry akademickiej do Rosji i Białorusi

DRODZY KOLEDZY I KOLEŻANKI

Z dniem 6.02.2019 r. rusza rekrutacja na wyjazdy kadry akademickiej do Rosji i Białorusi

 w ramach programu Erasmus+ KA 107

INFORMACJE O PROGRAMIE

1) W tym i następnym roku akademickim możemy zrealizować 6 mobilności:

1 mobilność – Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś
1 mobilność – Saratowski Uniwersytet Państwowy, Rosja
1 mobilność – Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja
1 mobilność – Biełgorodzki Uniwersytet Państwowy, Rosja
2 mobilności – Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta, Rosja

2) Wyjazd powinien trwać 5 dni roboczych (+2 dni na dojazd). Osoby wyjeżdżające powinny przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych.

3) Pierwszeństwo przy rekrutacji mają:

- osoby, które wniosły znaczący wkład w rozwój współpracy z wybraną uczelnią;

- osoby, których tematyka wykładów będzie najbardziej odpowiadała stronie przyjmującej;

- osoby aplikujące o wyjazd po raz pierwszy;

- osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań Erasmusowych.

4) Językiem wykładowym jest język rosyjski.

5) Kwota dofinansowania:

- stawka dzienna: 160 euro

- ryczałt na podróż: 275 euro

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie u dr T.Kananowicz do 22.02.2019 r. następujących dokumentów (w załącznikach):

1) E+ Partner Countries Mobility Agreement for Teaching

2) oryginał wniosku o wyjazd służbowy – do pobrania ze strony Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą UG: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wyjazdy, zawierający podpis Uczestnika mobilności oraz bezpośredniego przełożonego

3) Formularz Uczestnika – WYJAZD STA Kraje Partnerskie KA107

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po zebraniu Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej dnia 28.02.2019 r.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon formularz76.5 KB
Microsoft Office document icon umowa151.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 05.02.2019 r., 14:48
Data publikacji: wt., 05.02.2019 r., 12:41

Nowy numer Studia Rossica Gedanensia

Ukazał się jubileuszowy okładkapiąty tom czasopisma naukowego "Studia Rossica Gedanensia" pod redakcją Katarzyny Wojan, Zbigniewa Kaźmierczyka, Olgi Makarowskiej, Żanny Sładkiewicz i Karoliny Wielądek, będący wymiernym efektem współpracy naukowej redakcji z polskimi i zagranicznymi instytucjami nauki.

Prace do tomu nadesłali badacze z Białorusi, Japonii, Łotwy, Rosji i Ukrainy, a także polscy. W gronie autorów są pracownicy Narodowej Akademii Nauk Białorusi ­i Instytutu Języka Polskiego PAN.

 

Więcej informacji i aktualny numer do pobrania:

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/about/editorialTeam

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: czw., 31.01.2019 r., 17:27
Data publikacji: czw., 31.01.2019 r., 17:27

Wystawa "Piękno zbawi świat. Motyw kobiety w malarstwie rosyjskim"

Studentki III roku rosjoznawstwa zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy "Piękno zbawi świat. Motyw kobiety w malarstwie rosyjskim", która odbędzie się 24 stycznia (czwartek), o godzinie 15.30 na holu głównym budynku Neofilologii UG (przy sali teatralnej). Imprezę uświetni koncert barda Walerija Filippowa.