Konferencje | Wydział Filologiczny

Konferencje

Pokłosiem międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce są monografie wieloautorskie (więcej o monografiach w zakładce publikacje)
Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6

okładkaMonografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

 

 

 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

okładkaMonografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

 

 

 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 4

okładkaW przedstawionym tomie znalazły się teksty uwzględniające aspekt socjolingwistyczny w kontekście badania wspólnot dwujęzycznych oraz rozpatrywania płci jako czynnika różnicującego wypowiedź, w zbiorze znalazły się też artykuły z pogranicza socjolingwistyki i onomastyki, duża część prac zawartych w tej książce poświęcona jest funkcjonowaniu języka w sferze publicznej, językowemu obrazowi świata oraz socjolingwistycznemu ujęciu języka ogólnego. Zróżnicowanie tematyczne tekstów, które zostały opublikowane w niniejszej monografii, jest duże i poniekąd wynika ono z szerokiego zakresu badań socjolingwistyki.

 

 

 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 3

    W przedstawionym zbiorze znalazły się prace uwzględniające perspektywę socjolingwistyczną w badaniach mowy dziecka, glottodydaktyce oraz badaniach nad literaturą i językiem religijnym. Duże zróżnicowanie tematyczne artykułów oraz bogactwo obszarów, których one dotyczą, odzwierciedla szerokie horyzonty socjolingwistyki jako dyscypliny językoznawczej.

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscplinarne, Tom 2, red. Joanna Mampe, Łada Owczinnikowa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, ss. 206, ISBN: 978-83-7865-275-5

okładka 2

 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscplinarne, red. Joanna Mampe, Łada Owczinnikowa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 204, ISBN: 978-83-7865-234-2 Format A5

okładka 1

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: pon., 17.12.2018 r., 22:48
Data publikacji: pon., 17.12.2018 r., 22:11

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce - II Międzynarodowa konferencja

Odbyła się już II Międzynarodowa Naukowa Konferencja z serii "Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce".

 

ZałącznikWielkość
PDF icon program_11.09_1.pdf158.28 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 17.12.2018 r., 22:16
Data publikacji: czw., 26.10.2017 r., 13:59

I Międzynarodowa Konferencja „SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE”

 

W  dniach 13-15 września 2015 r. odbyła się  

I Międzynarodowa Konferencja

 

„SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE”

Organizatorzy:

Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka Uniwersytetu Gdańskiego,

Katedra Akwizycji i Pragmatyki Komunikacji przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

oraz

Katedra Języka Polskiego przy Instytucie Filologii Polskiej

 

 

Komitet Organizacyjny

dr Joanna Mampe

dr Hanna Makurat

ZałącznikWielkość
PDF icon druk_program.pdf362.2 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 17.12.2018 r., 22:15
Data publikacji: pon., 23.11.2015 r., 14:17