Aktualności | Wydział Filologiczny

XII Międzyszkolny Konkurs Poezji w XIX LO w Gdańsku

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej

7 listopada 2018 r. odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej organizowany w XIX LO im. Mariana Mokwy w Gdańsku. W tegorocznym Konkursie pod hasłem „Motywy morskie w poezji rosyjskiej” wzięło udział ponad 20 uczniów z liceów Trójmiasta i okolic (Kwidzyn, Tczew). Uczestnicy recytowali wiersze A. Puszkina, M. Lermontowa, F. Tiutczewa, W. Briusowa, M. Cwietajewej i in., jak również teksty poezji śpiewanej (J. Wizbor). Występy uczestników były przeplatane śpiewem utalentowanego ucznia XIX LO z akompaniamentem gitary oraz chóru dziewcząt. W jury zasiedli nauczyciele, dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku oraz wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego. Przyznano 4 nagrody główne (miejsce I powędrowało do Kwidzyna), kilka specjalnych oraz wyróżnienia.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom i zwycięzcom Konkursu!

Członkowie jury: dr Tatiana Kopac i dr Joanna Mampe

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: ndz., 11.11.2018 r., 12:46
Data publikacji: czw., 08.11.2018 r., 8:59

Расскажи мне обо всём na National Taiwan University

Расскажи мне обо всём na National Taiwan University

 

Studenci z różnych fakultetów, którzy wybrali język rosyjski jako drugi język obcy. Studenci uczęszczają na specjalistyczny kurs «Русская письменная речь».

Wykładowca Сологуб Ольга Павловна, Associate Professor, Department of Foreign Languages and Literatures.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: czw., 08.11.2018 r., 8:55
Data publikacji: czw., 08.11.2018 r., 8:55

„Edukacja w Rosji – start w pomyślną przyszłość”

18 października 2018 r w RCNK w Gdańsku odbyło się spotkanie pt. „Edukacja w Rosji – start w pomyślną przyszłość”, prezentujące czołowe rosyjskie uczelnie wyższe. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z Russia.Study – agencją współpracy na rzecz edukacji.

W wydarzeniu wzięli udział czołowe rosyjskie uniwersytety humanistyczne i przyrodnicze:

·        Moskiewski Instytut Fizyczno-Techniczny (Uniwersytet Państwowy);

·         Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta;

·         Zachodnia Filia Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (Kaliningrad);

·         Uralski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny.


W wydarzeniu uczestniczyli studenci Filologii Rosyjskiej oraz wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 24.10.2018 r., 12:32
Data publikacji: śr., 24.10.2018 r., 12:32

I Nagroda Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego - wręczenie 1 października 2018

1 października 2018r. ręczono I Nagrodę Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii najlepsza książka dydaktyczna w roku 2017 za książkę pt: Расскажи мне обо всём

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 24.10.2018 r., 9:46
Data publikacji: śr., 24.10.2018 r., 9:46

Zajęcia z języka rosyjskiego «Актуализация и пополнение бытовой лексики» и «Выражение пространственных отношений в русском языке»

19 октября 2018 прошли занятия по русскому языку как иностранному, проведенные в рамках сотрудничества кафедры русского языка филиала ВУНЦ ВМФ «Военно–морская академия» в г. Калининграде и кафедры прагматики коммуникации и лингводидактики Института русистики и востоковедения Гданьского университета в группах первого курса Русской Филологии по темам «Актуализация и пополнение бытовой лексики» и «Выражение пространственных отношений в русском языке»  в количестве 4,5 часов.

Занятия были проведены доцентом кафедры русского языка филиала ВУНЦ ВМФ «Военно–морская академия» в г. Калининграде, кандидатом филологических наук Овчинниковой Ладой Олеговной.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 24.10.2018 r., 9:02
Data publikacji: śr., 24.10.2018 r., 9:02

Расскажи мне обо всём w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku

Z podręcznika Расскажи мне обо всём - пособия по русскому языку в дружеской переписке na lekcjach języka rosyjskiego korzystają uczniowie w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. Ulubiony mail uczniów to list nr 51 Да, украли! opowiadający o tradycjach rosyjskiego wesela. 

Na zdjęciu uczniowie klasy trzeciej liceum o profilu wojskowym i policyjnym.

Nauczyciel prowadzący lekcje - mgr Anna Nowakowska (dyplomowany nauczyciel języka rosyjskiego i polskiego)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 24.10.2018 r., 8:44
Data publikacji: śr., 24.10.2018 r., 8:44

Spotkanie z członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk, profesorem V.G. Kostomarovem

Spotkanie z członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk, profesorem V.G. Kostomarovem

26 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie dr Joanny Mampe, wykładowcy z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich z członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk, rosyjskim lingwistą, profesorem, założycielem i prezydentem Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie V.G. Kostomarowem, autorem ponad 600 naukowych publikacji.

Spis wybranych prac:

Культура речи и стиль. — 1960.

Русский язык на газетной полосе. — 1970.

Русский язык на газетной полосе. —  1971.

Язык и культура (в соавторстве). — 1973, 1976, 1983, 1990.

Русский язык среди других языков мира. — 1976.

Методическое руководство для преподавателей русского языка как иностранного (в соавторстве). — 1976, 1978, 1984.

Лингвострановедческая теория слова (в соавторстве). — 1979.

Жизнь языка. — 1984, 1992.

Методика преподавания русского языка как иностранного (в соавторстве). — 1990.

Мой гений, мой язык. — 1991.

Языковой вкус эпохи. — 3 издания: 1994, 1995, 1997.

Читая и почитая Грибоедова (в соавторстве). — 1998.

Языковой вкус эпохи. — СПб.: Златоуст, 1999.

Старые мехи и молодое вино (в соавторстве). — 2001.

Наш язык в действии. Очерки современной русской стилистики. —  2005.

Рассуждения о формах текста в общении. —  2008, 2010.

Wspólautor i redaktor podręczników, m.in.  «Русский язык для всех».

x

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.08.2018 r., 12:32
Data publikacji: wt., 31.07.2018 r., 17:54

Podręcznik wydawnictwa UG "Rasskazy mne obo vsem" w bibliotece Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie

Podręcznik wydawnictwa UG "Rasskazy mne obo vsem" w bibliotece Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie

19 lipca podręcznik Расскажи мне обо всём został przekazany wykładowcom języka rosyjskiego jako obcego oraz  bibliotece Państwowego Uniwersytetu Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie.

Instytut Języka Rosyjskiego im. Puszkina to jedna z największych uczelni językowych w Rosji, powołana została 23 sierpnia 1973 w oparciu o funkcjonujące na Uniwersytecie Moskiewskim od 1966 Naukowo-Metodyczne Centrum Języka Rosyjskiego.

Od 1981 Instytut mieści się w nowym, specjalnie dla niego zbudowanym kompleksie budynków, na południowym zachodzie Moskwy przy ulicy akademika Wołgina 6.

Instytut stał się głównym centrum nauczania języka rosyjskiego zarówno studentów z całego świata jak i nauczycieli i wykładowców.

z

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.08.2018 r., 12:33
Data publikacji: wt., 31.07.2018 r., 17:42

Seminarium na temat opracowania współczesnego podręcznika do nauczania języka rosyjskiego jako obcego

26 lipca odbyła się konferencja na temat Проблемы разработки современного учебника по РКИ (Problemy związane z opracowaniem współczesnego podręcznika do nauczania języka rosyjskiego jako obcego).

Spotkanie poświęcone zostało problemom tworzenia nowoczesnego podręcznika do nauki języka rosyjskiego dla obcokrajowców, uwzględniającego wszelkie zmiany zachodzące we

współczesnym języku rosyjskim, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w podręczniku.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i wykładowcy m.in. z Argentyny, Czech, Czarnogóry, Mongolii, Chin, Rosji, Polski, Turcji, Bułgarii, Słowenii, itp.

Wykładowcy i nauczyciele języka rosyjskiego na całym świecie mieli możliwość uczestnictwa w seminarium on-line.

 

Organizatorzy:

Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. Puszkina, Katedra Metodyki Nauczania Języka Rosyjskiego Jako Obcego, Katedra Współczesnych Metod Nauczania Języka Rosyjskiego

Pracownia Badań nad Akwizycją i Nauczaniem Języków Obcych przy Insytytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 31.07.2018 r., 18:48
Data publikacji: wt., 31.07.2018 r., 17:38

Заседание кафедры Калининград

7 июня состоялось заседание Кафедры Вщенно-морской Академии, которой участниками был Гданьский университет.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 26.06.2018 r., 12:58
Data publikacji: wt., 26.06.2018 r., 12:58

Strony