Koła naukowe Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich | Wydział Filologiczny

Studenckie Koło Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego „Aoryst”

Koło zrzesza studentów zainteresowanych problemami szeroko rozumianego dziedzictwa słowiańskiego, w tym przede wszystkim językami dawnymi: praindoeuropejskim, prasłowiańskim, starocerkiewnosłowiańskim, staroruskim, staropolskim i in. Działalność Koła ma także sprzyjać pogłębianiu zainteresowań naukowych studentów oraz umożliwić realizację własnych celów badawczych.

Swoją działalność rozpoczęło w marcu 2018 roku. Mimo krótkiego stażu, prężnie działa i jest otwarte na nowych członków. Co robimy? Zapraszamy ciekawych badaczy z UG i innych ośrodków naukowych, oglądamy i komentujemy wykłady znanych naukowców rosyjskich, omawiamy książki związane z tematyką naszych badań, przygotowujemy wystawy, przedstawienia i… świetnie się bawimy!

W zeszłym roku oglądaliśmy wykłady profesora A.Zalizniaka na temat nowogrodzkich gramot brzozowych, słuchaliśmy wykładów profesor O. Walentinowej z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów, przygotowaliśmy widowisko teatralizowane pt. “Słowiański Kryminał” z okazji Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego. Przedstawienie zostało zrealizowane  w całości w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, co jest bardzo niezwykłe, zważywszy, iż język ten pozostaje językiem martwym użytkowo. Członkowie koła byli już również z wizytą w Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. I.Kanta w Kaliningradzie, gdzie brali udział w konferencji poświęconej hagiografii, na której mieli możliwość wygłosić swój referat pt. “Kanon hagiograficzny w powieści J.Wodołazkina “Laur”.

W tym semestrze “Aoryst” zainicjował cykl spotkań poświęconych słowiańskiej kulturze (dokładne informacje oraz tytuły spotkań są zamieszczone poniżej). Ponadto, od 6 grudnia w holu głównym można będzie oglądać zorganizowaną przez nas wystawę, która zaprezentuje wybrane brzozowe gramoty. Inspiracją do wystawy stały się wspomniane już wykłady profesora A.Zalizniaka.

W przyszłym semestrze kontynuowane będą spotkanie dotyczące słowiańskiej kultury. Dodatkowo “Aoryst” ponownie będzie przygotowywał spektakl na Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego, tym razem jednak o nieco innej tematyce - scenariusz będzie oparty  o utwory Mikołaja Gogola. W planach jest również wyjazd do Kaliningradu z zeszłorocznym przedstawieniem oraz wyjazd do Moskwy na konferencję młodych naukowców.

Kontakt z Kołem można nawiązać, pisząc wiadomość na facebookowym fanpage’u: Studenckie Koło Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego “Aoryst”, lub zgłaszając się do opiekuna koła dr Tatiany Kananowicz (p. 237) lub Przewodniczącej Koła Marty Rasielewskiej, e-mail: marta.rasielewska@gmail.com

 

Terminy spotkań Studenckiego Koła Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego “Aoryst”, w semestrze zimowym 2018/2019:

21.11. - wykład dr Doroty Żyłko z Instytutu Slawistyki: "Стьгна / тропа paleoslawisty"

5.12. - wykład dr hab. Tatiany Krynickiej, prof. nadzw. z Katedry Filologii Klasycznej: "Święty Mikołaj w świetle źródeł greckich i w kulturze rosyjskiej"

19.12 - projekcja wykładu prof. N.Użankowa “Geneza i istota koncepcji Rosji jako Trzeciego Rzymu”

9.01 - warsztaty dr Tatiany Kananowicz  "Czytanie i analiza tekstów staroruskich"

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: czw., 29.11.2018 r., 21:36
Data publikacji: czw., 29.11.2018 r., 21:36

Koła naukowe

Gdańskie Studenckie Koło Naukowe Rusycystów Translatoryków i Leksykografów "Translationis"
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 15.04.2018 r., 22:07
Data publikacji: czw., 07.05.2009 r., 0:00