Specjalność język biznesu i translatoryka | Wydział Filologiczny

SPECJALNOŚĆ JĘZYK BIZNESU I TRANSLATORYKA

Specjalność JĘZYK BIZNESU I TRANSLATORYKA

Znacie już język angielski, poznajcie teraz rosyjski – to idealne połączenie!
 
Specjalność JĘZYK BIZNESU I TRANSLATORYKA realizowana w Katedrze Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki na studiach stacjonarnych I stopnia filologii rosyjskiej zapewnia zdobycie wykształcenia wyższego na poziomie licencjackim. Po zrealizowaniu programu, złożeniu pracy dyplomowej i pomyślnym zdaniu egzaminu dyplomowego nasi absolwenci otrzymują dyplom filologa i solidne wykształcenie uniwersyteckie. Mają także możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich studiach II stopnia (magisterskich) w dwóch specjalnościach – lingwistycznejnauczycielskiej.
 
Wybierając naszą specjalność wybieracie Państwo studia zapewniające uzyskanie dużego zasobu wiedzy, kompetencji i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie rosyjskiego języka biznesu oraz przekładu polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego. Na pomorskim i warmińsko-mazurskim rynku pracy są to kwalifikacje zawodowe obecnie bardzo pożądane i cenione przez pracodawców. Po wejściu w życie w lipcu 2012 r. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego i, co się z tym wiąże, dużym wzrostem liczby odwiedzających nas mieszkańców obwodu kaliningradzkiego FR, znacznie zwiększyło się (i będzie się dalej zwiększać) zapotrzebowanie firm, instytucji i organizacji na pracowników biegle posługujących się językiem rosyjskim w pracy zawodowej. Takich osób jest teraz naprawdę mało!
 
Studenci filologii rosyjskiej na specjalności JĘZYK BIZNESU I TRANSLATORYKA są dobrze przygotowani do takich wyzwań: w trakcie nauki poznają specjalistyczne słownictwo rosyjskie z szeroko rozumianej sfery biznesu, analizują i tłumaczą dokumenty prawne, zgłębiają tajniki korespondencji handlowej, kształtują i doskonalą umiejętności aktywnego i skutecznego komunikowania się z partnerem wschodnim przy uwzględnieniu czynników międzykulturowych, a także poznają teoretyczne i praktyczne podstawy przekładu różnego typu tekstów (użytkowych, specjalistycznych, mówionych, literackich). Program kształcenia daje możliwość zapoznania się z realiami społeczno-gospodarczymi oraz kulturowymi współczesnej Rosji i obszaru rosyjskojęzycznego, poznania nie tylko zawiłości języka, ale również mentalności naszych sąsiadów, co znacznie ułatwia kontakty dwustronne oraz prowadzenie negocjacji handlowych i finansowych.
 
Zajęcia dydaktyczne na specjalności JĘZYK BIZNESU I TRANSLATORYKA są prowadzone w języku rosyjskim, co umożliwia naszym studentom nie tylko biegłe opanowanie języka rosyjskiego, w szczególności sfery biznesu, jako narzędzia przyszłej pracy, ale również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tłumaczenia ustnego oraz pisemnego, w tym umiejętności rozpoznawania i unikania błędów językowych, wynikających z różnic systemowych między językiem polskim i rosyjskim, a także z interferencji tych dwóch języków słowiańskich.
 
Ukończenie filologii rosyjskiej w specjalności JĘZYK BIZNESU I TRANSLATORYKA daje absolwentom realną szansę na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia w szeroko rozumianej sferze biznesu – w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach z branży produkcji, handlu i usług utrzymujących kontakty biznesowe z Rosją i krajami obszaru rosyjskojęzycznego (Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Kirgistan i in.); w turystyce i hotelarstwie; w instytucjach publicznych (państwowych i samorządowych) oraz organizacjach pozarządowych współpracujących z Rosją, a także możliwość wykonywania obowiązków urzędniczych i organizacyjnych w polskich ambasadach i przedstawicielstwach w krajach rosyjskojęzycznych.
 
W trakcie nauki oraz odbywania praktyk zawodowych absolwenci specjalności JĘZYK BIZNESU I TRANSLATORYKA uzyskują również solidne podstawy do wykonywania tak cenionego, ale i niezwykle odpowiedzialnego zawodu tłumacza. Po ukończeniu studiów najodważniejsi sami mogą stworzyć sobie miejsce pracy, zakładając działalność gospodarczą i pracując na własny rachunek.
 
Nauczyciele akademiccy Katedry Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki, w jakiej realizowana jest specjalność JĘZYK BIZNESU I TRANSLATORYKA mogą poszczycić się bogatym dorobkiem naukowym w zakresie językoznawstwa, translatoryki i komunikacji międzykulturowej. Ale są to także praktykujący doświadczeni tłumacze oraz opiekunowie prężnie działających studenckich kół naukowych, w których możecie Państwo rozwijać swoje zainteresowania: Koła Naukowego Wiedzy o Dyplomacji Rosji i Koła Naukowego Rusycystów Translatoryków i Leksykografów Translationis.
 
Filologia rosyjska ze specjalnością JĘZYK BIZNESU I TRANSLATORYKA
To nie tylko pasjonujące studia, ale i najlepszy wybór na trudne czasy!
Statystyki rynku pracy są nieubłagane…
 
Zainwestujcie w swoją przyszłość!
--------------------------------------------------------------
 
Zapraszamy Państwa także na studia niestacjonarne I stopnia, na których można studiować filologię rosyjską w specjalności TRANSLATORYKA I JĘZYK BIZNESU!
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 15.04.2018 r., 21:48
Data publikacji: pon., 04.03.2013 r., 0:00