Publikacje | Wydział Filologiczny

Monografie wieloautorskie z serii Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza

Ukazały się kolejne monografie wieloautorskie z serii

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza:

 

- tom V: Polszczyzna w tekstach przekładu, red. Alicja Pstyga i Małgorzata Milewska-Stawiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

- tom VI:  Wokół problemów przekładu literackiego, red. Alicja Pstyga, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

 

Problemy polszczyzny w przekładzie – przedstawiane w monografii głównie w kontekście ekwiwalencji – łączą się z zagadnieniami rozumienia, interpretacji, kreatywności i trafności rozwiązań translatorskich oraz recepcji tekstu przełożonego. Odpowiadając na pytanie o polszczyznę w tekstach przełożonych, autorzy poszczególnych opracowań dowodzą, że polszczyzna jest systemem zróżnicowanym, elastycznym, otwartym, dobrze odpowiadającym potrzebom komunikacyjnym jej użytkowników – w tym tłumaczy. Mówiąc o błędach w tekstach przełożonych na język polski, winniśmy więc oceniać polszczyznę i teksty przełożone z perspektywy trafności wyborów tłumacza. Z zaproponowanej problematyki szczególnie zostały wyeksponowane kulturowe uwarunkowania przekładu, polszczyzna w przekładzie tekstów literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, dokumentacji oraz problem tekstów dawnych w przekładzie, a także sama historia przekładu, co odzwierciedla kompozycja monografii. Opracowania zostały w niej pogrupowane na trzy kręgi tematyczne: Z zagadnień historii przekładu, Polszczyzna w kontekście ekwiwalencji i adekwatności przekładowej oraz Media a przekład.

Podstawą opracowań różnorodnych problemów szczegółowych składających się na  tom szósty są teksty literackie (w większości polskie) i ich tłumaczenia na język rosyjski, kaszubski i górnołużycki, a także – w ramach wielojęzycznych konfrontacji przekładowych – porównania przekładów oryginałów (polskich i anielskiego) na język ukraiński i rosyjski, angielski i włoski oraz niemiecki i rosyjski. Swoistym dopełnieniem tych zagadnień są konfrontacje w zakresie paremiologii słowiańskiej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pt., 10.02.2017 r., 20:46
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 20:46