For outgoing students | Wydział Filologiczny

For outgoing students

Studia za granicą

W ramach programu Erasmus+ studenci Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich mają możliwość zrealizowania części swoich studiów na uczelniach zagranicznych, z którymi Instytut ma podpisane umowy. Studenci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach. Ich pobyt jest częściowo dofinansowany, a uczelnie przyjmujące są pomocne w sprawach bytowych.

O wyjazd mogą ubiegać się studenci Filologii Rosyjskiej i Rosjoznawstwa, zarejestrowani na studiach licencjackich lub magisterskich.

W lutym w Instytucie organizowane jest zebranie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem, a informacja o terminie zebrania zostaje podana na tablicy i stronie Instytutu. W lutym również w ten sam sposób przekazywane są wiadomości o terminie i procedurach składania dokumentów.

Kryteria decydujące o wyborze kandydatów to m.in. ocena ze znajomości języka kierunkowego, oceny za ostatni semestr nauki, aktywność naukowa i społeczna.

Aktualna lista uczelni, z którymi Instytut ma podpisane umowy znajduje się na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:
http://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/33377/files/umowy_e_2...

Więcej informacji na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2...


Praktyki

Niezależnie od studiów, program Erasmus+ umożliwia odbycie trzymiesięcznej praktyki za granicą w firmie, przedsiębiorstwie, placówce naukowo-badawczej itp. i uzyskanie dofinansowania na wyjazd. Studenci sami starają się o miejsce praktyki i zdobywają oryginał Letter of Intent – dokumentu poświadczającego gotowość wybranej przez studenta instytucji do przyjęcia go na praktykę. Wybrana placówka powinna oferować praktykę ściśle związaną ze studiowanym kierunkiem.

Więcej informacji na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2...

 


 

Drodzy koledzy i koleżanki!

Jak co roku rozpoczyna się rekrutacja na wyjazdy kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+.

Wyjazdy można zrealizować w następujących uczelniach:

1.  New Bulgarian University, Sofia, Bułgaria

2. Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, Czechy

3. Universidad de Granada, Granada, Hiszpania

 

Aby zakwalifikować się na wyjazd, należy skontaktować się z koordynatorem uczelni partnerskiej w celu podpisania Mobility Agreement for Teaching (dozwolone są skany). Ten dokument, podpisany przez koordynatora uczelni przyjmującej, należy złożyć wraz z Wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu do 03.11.2014 r. w pokoju 4.47. u dr T. Siniawskiej-Sujkowskiej. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po zebraniu Komisji Rekrutacyjnej w okresie od 3.11. do 10.11.2014 r. Przypominam, że na Wydziale Filologicznym w tym roku (dla wszystkich Instytutów) można zrealizować 6 wyjazdów.

 

Pierwszeństwo przy rekrutacji mają:

- osoby aplikujące o wyjazd po raz pierwszy

- osoby prowadzące zajęcia po rosyjsku

- osoby, bezpośrednio zaangażowane w realizację działań Erasmusowych.

Wyjazd należy planować tak, aby zmieścić się w okresie od 15.11.2014 do 13.07.2015 r. Wyjazd może obejmować minimalnie 2 dni roboczemaksymalnie 5 dni roboczych. Niezależnie od ilości dni należy planować minimalnie 8 godzin zajęć dydaktycznych

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 23.10.2016 r., 19:41
Data publikacji: wt., 12.11.2013 r., 0:00