Sesja egzaminacyjna | Wydział Filologiczny

Letnia sesja poprawkowa 2017/2018 3.09-16.09.2018

Letnia sesja poprawkowa 2017/2018     3.09-16.09.2018
Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
data godzina  rok przedmiot typ egzaminu (pisemny/ustny) egzaminator sala
3.09.2018 10.00 I GOJA dr G. Grzegorczyk 261
4.09.2018 10.00-13.00 I PNJN (pisemny) dr R. Rozalowska-Żądło 165
4.09.2018 10.00-13.00 III PNJN (pisemny) dr G. Kulpa-Woś 266
5.09.2018 10.00-12.00 I i III PNJN (ustny) dr R. Rozalowska-Żądło, dr G. Kulpa-Woś 164
6.09.2018 12.00 II Wiedza o kulturze,historii i krajach niemieckojęzycznych  prof.. M. Eberharter-Aksu 164
6.09.2018 9.30 I PNJA dr M. Bogucka 165
6.09.2018 9.30 III PNJA dr R.Aldridge, dr S.Moran 268
6.09.2018 10.00 wszystkie   prof. dr hab. G. Łopuszańska-Kryszczuk 266/144
10.09.2018 10.00 II GOJA dr M. Grabowska 164
           

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 27.08.2018 r., 12:15
Data publikacji: czw., 05.07.2018 r., 7:54

Letnia sesja egzaminacyjna 2017/2018

 

Letnia sesja egzaminacyjna 2017/2018     9.06.2018-29.06.2018
Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
data godzina  rok przedmiot typ egzaminu (pisemny/ustny) egzaminator sala
11.06 09.00-10.30 II GOJA dr M. Grabowska 261
11.06 10.00-11.30 I PNJA PISEMNY esej dr M. Bogucka, dr S. Moran, mgr B.Lewandowska 164,165
11.06 12.00-12.30 I PNJA listening dr M. Bogucka, dr S. Moran, mgr B.Lewandowska 261
11.06 12.30-14.00 I PNJA PISEMNY vocabulary dr M. Bogucka, dr S. Moran, mgr B.Lewandowska 261
11.06 9.00-10.00 I MSU Aspekty teorii translacji dr G. Grzegorczyk 268
12.06 10.00-13.00 III PNJN PISEMNY dr G. Kulpa-Woś 261
13.06 10.00- 13.00 I PNJA USTNY dr M. Bogucka, dr S. Moran, mgr B.Lewandowska 164,165
14.06 9.30-15.00 III PNJA PISEMNY dr R. Aldridge, dr S. Moran 261
16.06 12.00-13.30 II Wstęp do teorii przekładu prof. dr hab. J. Grabarek 261
16.06 13.30-15.00 II zao GOJN prof. dr hab. J. Grabarek 261
18.06 12.00 III Regiony USA i ich kultura dr hab. H. Lankiewicz, prof. nadzw. 261
19.06 10.00-13.00 I PNJN PISEMNY dr R. Rozalowska-Żądło 261
19.06 9.00-15.00 III PNJA USTNY dr R. Aldridge, dr S. Moran 164
20.06 10.00-13.00 III PNJN USTNY dr G. Kulpa-Woś, dr R. Rozalowska-Żądło 164
21.06 10.00-13.00 III PNJN USTNY dr J. Hinc, dr R. Rozalowska-Żądło 164
21.06 13.00-14.15 II Wiedza o kulturze i realiach krajów niemieckoj. dr M. Eberharter-Aksu, prof.nadzw. 261
22.06 12.00-13.30 II GOJN dr hab.. H. Biaduń-Grabarek, prof. nadzw. 261
27.06 10.00-13.00 I PNJN USTNY dr G. Kulpa-Woś, dr R. Rozalowska-Żądło 164
28.06 10.00-13.00 I PNJN USTNY dr J. Hinc, dr G. Kulpa-Woś 164
28.06 13.00-14.00 I MSU Teoria aktów mowy dr M. Eberharter-Aksu, prof.nadzw. 164
    II zao GOJA dr G. Grzegorczyk  
           

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: wt., 05.06.2018 r., 11:57
Data publikacji: śr., 09.05.2018 r., 8:22

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018

Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 9 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Sesja poprawkowa trwa od 3 września 2018 r. do 16 września 2018 r.

  1. Studentowi przysługuje możliwość zdawania jednego egzaminu poprawkowego
    z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie lub utracił taki termin.
  2. Utratę terminu powoduje niespełnienie przez studenta warunków dopuszczających go do egzaminu lub nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  3. Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.
  4. Za zgodą dziekana i egzaminatora student, który spełnia warunki umożliwiające przystąpienie do egzaminu, może do niego przystąpić w innym terminie (traktowanym jako pierwszym) – także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.
  5. W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli plan studiów lub program kształcenia przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan. Na Wydziale Filologicznym zaliczenie zajęć warunkujących przystąpienie do egzaminu należy uzyskać najpóźniej w dniu poprzedzającym datę egzaminu.
  6. 16 października 2018 r. jest ostatecznym dniem, do którego dziekan, na prośbę studenta, w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć termin zdawania konkretnego egzaminu. Podanie w tej sprawie powinno być złożone w dziekanacie do dnia 16 września 2018 r. Po tym terminie podania nie będą przyjmowane.
  7. Studenci ubiegający się  o przedłużenie terminu składania prac dyplomowych zobowiązani są do złożenia podania wraz z  konspektem i wydrukowaną częścią pracy  i opinią promotora. Bardzo proszę, aby promotorzy nie popierali wniosków w sytuacjach, gdy praca nie została napisana przynajmniej w  60 %.
  8. Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie umieszczony na stronach Instytutów i Katedr najpóźniej 1 czerwca 2018 r.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: śr., 23.05.2018 r., 9:37
Data publikacji: śr., 23.05.2018 r., 7:35

Terminarz zimowej sesji egzaminacyjnej 2017/2018

Sesja poprawkowa: 19.02-.4.03. 2018

DATA GODZINA ROK PRZEDMIOT EGZAMINATOR SALA
19.02 8-9.30 II GOJA DR GRABOWSKA 259
4.03 10-12.45 II zao PNJN pisemny DR HINC 164
4.03 13- II zao PNJAN ustny DR HINC 164
28.02   III Gramatyka kontrastywna PROF. BIADUŃ-GRABAREK  
28.02   II GOJN PROF. BIADUŃ-GRABAREK  
03.03 10-11.30

I LING/

I GERM

Wstęp do językoznawstwa pisemny PROF. ŁOPUSZAŃSKA-KRYSZCZUK 270

 

 

Zimowa sesja egzaminacyjna 2017/2018

Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
data godzina  rok przedmiot typ egzaminu (pisemny/ustny) egzaminator sala
29.01 10.00-11.30 II  Historia Wielkiej Brytanii prof. Sakowicz 261
11.30-13.00 III Wybrane zagadnienia ze studiów amerykańskich prof. Lankiewicz 261
- - - - - -
30.01 10.00 II GOJA dr Grabowska 261
- - - - - -
02.02 9.30 III Gramatyka kontrastywna dr Grzegorczyk 261
- - - - - -
03.02 10.00-12.30 II PNJN - pisemny dr Hinc 165
- - - - - -
04.02 10.00-12.00 II PNJN - ustny dr Hinc 165
- - - - - -
08.02 12.00 II  GOJN prof. Biaduń-Grabarek 165
13.00 III Gramatyka kontrastywna prof. Biaduń-Grabarek 165
- - - - - -
10.02 10.00- II PNJA pisemny dr Bogucka 165
13.00 II PNJA ustny dr Bogucka 165

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: wt., 20.02.2018 r., 12:11
Data publikacji: pon., 22.01.2018 r., 9:20