Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

O studiach w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki

motyl

Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) to kierunek, który umożliwia uzyskanie zaawansowanych kompetencji w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz języka niemieckiego, a także w zakresie przekładu w konstelacjach: język polski – język angielski, język polski – język niemiecki. Większość zajęć, przede wszystkim ćwiczenia z praktycznej nauki języka i gramatyki praktycznej, prowadzone są na tym samym poziomie nauczania równolegle w obu językach obcych. Na drugim roku studiów studenci rozpoczynają naukę trzeciego języka obcego, francuskiego lub hiszpańskiego. Jest to kurs na poziomie podstawowym. Program studiów obejmuje także zajęcia poświęcone literaturze, historii oraz realioznawstwu krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Program wymiany studenckiej Erasmus+ daje studentom lingwistyki stosowanej możliwość studiowania na uniwersytetach w Niemczech, Hiszpanii oraz Słowacji.
Lingwistyka stosowana - studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) to kierunek, który umożliwia uzyskanie zaawansowanych kompetencji w zakresie praktycznej znajomości dwóch języków obcych, języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Największą część programu studiów stanowią zajęcia z praktycznej nauki języka oraz praktycznej gramatyki, które prowadzone są na tym samym poziomie nauczania równolegle w języku angielskim i niemieckim. Kształcenie obejmuje także zajęcia poświęcone historii i realioznawstwu krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Na trzecim roku studiów realizowane są także ćwiczenia z przekładu w konstelacjach: język polski – język angielski oraz język polski – język niemiecki.
Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w szkołach językowych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w instytucjach Unii Europejskiej, w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami, a także w branży turystycznej. Dodatkowym atutem w poszukiwaniu zatrudnienia może być także znajomość trzeciego języka obcego, języka francuskiego lub języka hiszpańskiego (studia stacjonarne).
Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) to kierunek, który umożliwia uzyskanie biegłości językowej w zakresie języka angielskiego oraz języka niemieckiego, a także zaawansowanych umiejętności w zakresie przekładu w konstelacjach: język polski – język niemiecki, język polski – język niemiecki oraz język angielski – język niemiecki. Ćwiczenia z praktycznej nauki języka oraz ćwiczenia translatoryczne, w tym zajęcia z przekładu specjalistycznego, prowadzone są na tym samym poziomie nauczania, równolegle w języku angielskim i niemieckim. Biegła kompetencja językowa w zakresie dwóch, ważnych w Unii Europejskiej i na całym świecie języków obcych, jest największym atutem studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana.
Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego oraz kompetencja translatoryczna, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w mediach, szkołach językowych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w instytucjach Unii Europejskiej, w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami, w branży turystycznej.

Rekrutacja 2017/2018

ii stopien i stopin 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: śr., 06.12.2017 r., 8:46
Data publikacji: czw., 25.05.2017 r., 9:21