Aktualności | Wydział Filologiczny

Opiekunowie roczników studentów w roku akademickim 2018/19

 

Studia stacjonarne

I rok   dr Małgorzata Godlewska

II rok dr Adam Jarosz

III rok dr Renata Rozalowska-Żądło

Studia magisterskie - MSU

I rok   dr Piotr Kallas

II rok dr Grzegorz Grzegorczyk

Studia niestacjonarne

I rok   dr Grażyna Kulpa-Woś

III rok  dr Jolanta Hinc

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: śr., 29.08.2018 r., 7:17
Data publikacji: śr., 29.08.2018 r., 7:17

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018

Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 9 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Sesja poprawkowa trwa od 3 września 2018 r. do 16 września 2018 r.

  1. Studentowi przysługuje możliwość zdawania jednego egzaminu poprawkowego
    z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie lub utracił taki termin.
  2. Utratę terminu powoduje niespełnienie przez studenta warunków dopuszczających go do egzaminu lub nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  3. Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.
  4. Za zgodą dziekana i egzaminatora student, który spełnia warunki umożliwiające przystąpienie do egzaminu, może do niego przystąpić w innym terminie (traktowanym jako pierwszym) – także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.
  5. W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli plan studiów lub program kształcenia przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan. Na Wydziale Filologicznym zaliczenie zajęć warunkujących przystąpienie do egzaminu należy uzyskać najpóźniej w dniu poprzedzającym datę egzaminu.
  6. 16 października 2018 r. jest ostatecznym dniem, do którego dziekan, na prośbę studenta, w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć termin zdawania konkretnego egzaminu. Podanie w tej sprawie powinno być złożone w dziekanacie do dnia 16 września 2018 r. Po tym terminie podania nie będą przyjmowane.
  7. Studenci ubiegający się  o przedłużenie terminu składania prac dyplomowych zobowiązani są do złożenia podania wraz z  konspektem i wydrukowaną częścią pracy  i opinią promotora. Bardzo proszę, aby promotorzy nie popierali wniosków w sytuacjach, gdy praca nie została napisana przynajmniej w  60 %.
  8. Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie umieszczony na stronach Instytutów i Katedr najpóźniej 1 czerwca 2018 r.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: śr., 23.05.2018 r., 9:37
Data publikacji: śr., 23.05.2018 r., 7:35

Wykłady i warsztaty dla pierwszego roku z dotacji projakościowej rok akademickim 2017/18

Wykłady i warsztaty dla pierwszego roku z dotacji projakościowej

rok akademickim 2017/18

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak

Termin: 19 lutego 2018, godz. 11.30 sala 261

Temat wykładu: Second language grammar: Some myths and facts

Wykład w języku angielskim

Dr hab. prof. UMK, Lech Zieliński

Termin: 28 lutego, godz. 11.30 sala 261

Tytuł wykładu: Translatoryka wczoraj i dziś:
Podstawowe pojęcie i paradygmaty, wybrane kierunki i metody badań

Wykład w języku polskim/niemieckim

Mgr Frederike von Gontard

Termin: 10 marca 2018, 11,00 sala 169

Temat warsztatu: Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej./Zeitmanagement

Warsztat w języku niemieckim 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: czw., 01.03.2018 r., 8:43
Data publikacji: czw., 15.02.2018 r., 7:52

Zaproszenie na konferencję dla studentów Lingwistyki Stosowanej

Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza studentów
do wzięcia udziału w VI konferencji z cyklu Imago mundi
pod tytułem
Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro,
która odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Warszawie
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pt., 09.02.2018 r., 7:31
Data publikacji: pt., 09.02.2018 r., 7:31

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego ośrodek upowszechniania kultury i języka niemieckiego zaprasza na wykład z dyskusją: „Wie lernt das Gehirn“

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego

ośrodek upowszechniania kultury i języka niemieckiego

zaprasza na wykład z dyskusją:

Wie lernt das Gehirn

 

Der Vortragende ist

Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer

Neurobiologe, Psychologe, Psychiater und Hochschullehrer, der sich u. a.  mit Lernprozessen und dem Einfluss der digitalen Medien auf das Leben und die Gesundheit der Menschen befasst. Er ist auch Autor zahlreicher populärwissenschaftlicher Bestseller, wie z. B „Lernen, Gehirnforschung und die Schule des Lebens”, Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen“ und „Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert“.

Der Vortrag hat zum Ziel, die Ergebnisse der Gehirnforschung in dem Bereich Lernen anzudeuten, damit uns klar wird, wie wir unseren Prozess des Lernens effektiver machen können. Wir bekommen die Ansätze zu einer Art Gebrauchsanweisung für die beste Lernmaschine der Welt: unser Gehirn. Für die Interessierten gibt es auch eine einmalige Möglichkeit, dem Wissenschaftler selbst Fragen zu stellen.

 

Termin: 15 grudzień 2017 (piątek), godz. 17.30 – 19.30

Miejsce: Budynek Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51), aula 021.

Wykład i dyskusja odbędą się w języku niemieckim.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe:  www.herder.univ.gda.pl

Prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego do 04.12.17.

Strona internetowa Uniwersytetu w Ulm z życiorysem i publikacjami profesora:

http://www.uniklinik-ulm.de/struktur/kliniken/psychiatrie-und-psychotherapie/klinik-fuer-psychiatrie-und-psychotherapie-iii-ulm/home/personen/leitung.html

Projekt współfinansowany przez Instytut Goethego w Warszawie

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon spitzer_plakat_15.12.17.pdf384.31 KB
PDF icon anmeldeformular_15.12.17.pdf250.14 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: wt., 28.11.2017 r., 8:06
Data publikacji: wt., 28.11.2017 r., 8:06

Warsztaty językowe w Centrum Herdera

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na warsztaty doskonalące umiejętności językowe na poziomie od B2:

Interkulturelle Interviews“ Durch den Abend begleitet Sie Corinna Kidoń – Mutersprachlerin, Lektorin im Herder Zentrum UG

Termin: 6 października 2017 (piątek), w godz. 17.30 – 20.00

Miejsce: Centrum Herdera UG, ul. Ogarna 26, Gdańsk Starówka

 

„Verhör, Vernehmung oder Befragung...? Wortschatzübungen zum Thema deutsche juristische Fachsprache“ Zbigniew Zembrzuski, die den Workshop führt, ist Deutschlehrer, Mitarbeiter des Herder Zentrums und beeidigter Übersetzer.

Termin: 13 października 2017 (piątek), w godz. 17.30 – 20.00

Miejsce: Centrum Herdera UG, ul. Ogarna 26, Gdańsk Starówka

 

 

Zaproszenia i formularze zgloszeń

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: wt., 03.10.2017 r., 8:06
Data publikacji: wt., 03.10.2017 r., 8:00

DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH

Odbiór legitymacji 2 PAŹDZIERNIKA 2017

studenci zgłaszają się z dwoma egzemplarzami Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim świadczone dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych. Umowę należy wydrukować z Portalu Studenta. Studenci posiadający legitymacje zobowiązani są do dostarczenia dwóch egzemplarzy umowy do dziekanatu w terminie do 7 października 2017 r.

KIERUNEK

WYDAWANIE LEGITYMACJI

2 PAZDZIERNIKA

MIEJSCE WYDAWANIA LEGITYMACJI SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z KIEROWNICTWEM JEDNOSTKI I OPIEKUNEM ROKU
LINGWISTYKA STOSOWANA 11.00 Dziekanat pokój 031, budynek Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51

2.10.2017 Godz. 11.30 sala 261, ul. Wita Stwosza 51

opiekun: dr Adam Jarosz

 

Studenci studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Odbiór legitymacji :

Studenci odbierają legitymacje w dziekanacie w godzinach urzędowania. Szczegółowe informacje o godzinach pracy dziekanatu: http://fil.ug.edu.pl/studenci/ogloszenia_dziekanatu

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: wt., 26.09.2017 r., 9:47
Data publikacji: czw., 21.09.2017 r., 13:21