fbpx Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej

Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej

Wydział Filologiczny, Filologia
ul. Wita Stwosza 55
pok. 4.14-4.16, 4.20
80-308 Gdańsk
Tel: +48 58 523 21 24; +48 58 523 22 18; +48 58 523 22 52
 

Kierownik Zakładu - dr Jacek Splisgart 

PRACOWNICY NAUKOWI I NAUKOWO DYDAKTYCZNI:

dr Szymon Gredżuk

mgr Bi Wei

mgr Anna Gryszkiewicz 

mgr Paulina Andrzejczak

mgr Shih-Ping Hung

mgr Lin Ho

mgr Liao Chia Ying

 

Utworzony w 2019 roku Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej kontynuuje działalność badawczą i dydaktyczną istniejącej od 2013 roku Pracowni Sinologii UG. Aktywność naukowa tej jednostki obejmuje szerokie, interdyscyplinarne spektrum zagadnień z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, wiedzy o kulturze, nauk społecznych, religioznawstwa, politologii, nauk o stosunkach międzynarodowych i ekonomii Dalekiego Wschodu. Pracownicy Zakładu badają różne aspekty wschodniozjatyckiej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej, koncentrując się na dawnych i współczesnych Chinach oraz Japonii. Różnorodność zainteresowań badawczych wynika z nadzwyczajnej złożoności geograficznej, językowej i etnokulturowej tego regionu, zamieszkiwanego przez niemal 1 mld 700 mld ludzi, już przed przeszło czterema tysiącami lat będącego kolebką starożytnych cywilizacji, a dziś zdumiewającego cały świat niezwykle spektakularną dynamiką ekspansji gospodarczej. Pracownicy Zakładu usiłują sprostać ogromnemu wyzwaniu, którym jest zrozumienie owej ambiwalencji długoletniej tradycji, konstytuującej głębokie fundamenty struktury psychospołecznej, oraz raptownej modernizacji, transformującej niemal wszystkie dziedziny życia społecznego. Nasi badacze mają różnorodne zainteresowaia naukowe i pogłębiają swoją wiedzę specjalistyczną, lecz zarazem dążą do holistycznego ujmowania wielowektorowych przemian cywilizacyjnych w Azji Wschodniej – fascynującym regionie kontrastów, wyzwań i wielu niezbadanych tajemnic.

Pracownicy Zakładu mogą pochwalić się się znacznym dorobkiem badawczym, dużym doświadczeniem dydaktycznym oraz dokonaniami w dziedzinie organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych.

Chlubą Zakładu jest niezwykle skuteczne nauczanie języka chińskiego, realizowane przy zastosowaniu innowacyjnych metod dydaktycznych czerpiących zarówno z najnowszych osiągnięć zachodniej lingwistyki, jak i bogatego dorobku Chin przez zespół wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych nauczycieli (w większości pochodzących z Chin i Tajwanu). Absolwenci gdańskiej sinologii zdumiewają bogactwem słownictwa i umiejętnościami płynnego komunikowania się.

Doktor Jacek Splisgart jest etnologiem i japonistą. Posiada niezwykle rozległą i głęboką wiedzę na temat japońskiej kultury, tradycji religijnych, a także kultury popularnej. Wielokrotnie odbywał staże naukowe w Japonii jako badacz wizytuający, uzyskiwał wyróżnienia i nagrody naukowe, prowadził badania terenowe i realizował granty badawcze.

Magister Anna Gryszkiewicz jest teatrolożką i sinolożką. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą widowiskom scenicznym na Tajwanie. Jej zainteresowania naukowe skupiaja się wokół współczesnego teatru, twórczości Samuela Becketta oraz kultury Chin i Tajwanu. Ponadto jest cenionym dydaktykiem języka chińskiego.

Magister Paulinę Andrzejczak zajmują naukowe kwestie związane z językowym obrazem świata utrwalonym we frazeologii chińskiej, tłumaczenia literackie, glottodydaktyka, kultura Chin.

Wśród pracowników Zakładu wymienić należy także dydaktyków języka chińskiego, których wiedzy i umiejętnościom gdańskie studia sinologiczne zawdzięczają swą znakomitą renomę. Panie Bi Wei, Shih-Ping Hung, Lin Ho, Liao Chia-ying władają językiem chińskim jako ojczystym, a przy tym mają profesjonalne przygotowanie do nauczania języka chińskiego jako języka obcego.  

Pracownicy Zakładu z powodzeniem uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, publikują wyniki swych badań w renomowanych czasopisamach i monografiach, prowadzą badania terenowe w Azji, aktywnie współpracują z zagranicznymi badaczami oraz ośrodkami naukowymi w Chinach i Japonii, należą do międzynarodowych stowarzyszeń naukowo-badawczych, zdobywają doświadczenie dydaktyczne na uczelniach zagranicznych i zasiadają w radach naukowych i kolegiach redakcyjnych czasopism.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 08.11.2021 r., 14:08
Data publikacji: śr., 19.10.2016 r., 9:25