Katedra Literatur Romańskich | Wydział Filologiczny

Katedra Literatur Romańskich

Kierownik Katedry

 

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunktki

Asystentki

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Brzezicka
Treść wprowadzona przez: Barbara Brzezicka
Ostatnia modyfikacja: pon., 07.01.2019 r., 10:11
Data publikacji: czw., 10.11.2016 r., 12:13

Kierunki badawcze

 

  • Autokreacja we współczesnej literaturze i sztuce

  • Literatura francuska w perspektywie posthumanistycznej

  • Oświeceniowe mitologie władzy

  • Twórczość kobieca w XIX-wiecznej Francji

  • Literatura i muzyka w ujęciu komparatystycznym

  • Literatura francuska i polska w ujęciu komparatystycznym

  • Myśl antropologiczna i etyczna włoskiego Odrodzenia

  • Literatura non-fiction

 

Literatury romańskie w perspektywie współczesnej humanistyki

Celem tego zadania badawczego jest zaproponowanie nowatorskich odczytań literatury włoskiej oraz francuskojęzycznej, a przez to – rozwój sztuki interpretacji, dostarczenie nowych narzędzi rozumienia współczesnego świata, uchwycenie specyfiki dyskursu literackiego na tle innych dyskursów humanistycznych.
  Efektem tego zadania badawczego będą artykuły publikowane w czasopismach oraz rozdziały w monografiach o zasięgu międzynarodowym i krajowym, a także dwa numery redagowanego w Instytucie czasopisma „Cahiers ERTA”.
  Praca nad tym zadaniem badawczym uwzględnia takie priorytety, jak rozwój młodej kadry naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad współczesną literaturą francuską, dalsze awanse naukowe pracowników, w tym badania mające doprowadzić w najbliższej przyszłości do uzyskania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, jak również zrównoważony rozwój badań dotyczących wszystkich epok literackich, od tak zwanej „literatury dawnej” po współczesną.
  Szczegółowe tematy składające się na to zadanie to: myśl antropologiczna i etyczna włoskiego Odrodzenia, Edyp i jego towarzysze: oświeceniowe mitologie władzy, Twórczość kobieca w XIX-wiecznej Francji, Autokreacja we współczesnej literaturze i sztuce, Literatura francuska w perspektywie posthumanistycznej, Deformacja rzeczywistości w literaturze i sztuce.

Kultury i literatury romańskie w ujęciu komparatystycznym

Celem tego zadania badawczego jest, z jednej strony, wpisanie badań romanistycznych w sieć interdyscyplinarnych badań humanistycznych wraz z obejmującą ten program konfrontacją metodologii badawczych, z drugiej zaś – realizacja neofilologicznej misji polegającej na badaniu wzajemnych wpływów kultury obcej i rodzimej.
  Efektem tego zadania badawczego będą artykuły publikowane w czasopismach oraz rozdziały w monografiach o zasięgu międzynarodowym i krajowym, a także przygotowywany drugi tom monografii o recepcji dzieła Ryszarda Wagnera we Francji.
Praca nad tym zadaniem badawczym uwzględnia takie priorytety, jak współpraca międzynarodowa (projekt realizowany częściowo w ramach International Research Association in Popular Literature and Media Culture), dalsze awanse naukowe pracowników, w tym badania mające doprowadzić w najbliższej przyszłości do uzyskania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, jak również zrównoważony rozwój badań dotyczących wszystkich epok literackich, od tak zwanej „literatury dawnej” po współczesną.
Szczegółowe tematy składające się na to zadanie to: Ryszard Wagner a Francja (1813-2013), Powinowactwo sztuk: literatura a muzyka, Polska obecność w literaturze francuskiej XIX wieku, Europejska powieść popularna w Polsce.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Barbara Brzezicka
Ostatnia modyfikacja: pon., 14.08.2017 r., 14:12
Data publikacji: czw., 10.11.2016 r., 12:15