Konferencje | Wydział Filologiczny

Zaporoszenie na konferencję Księga – czy istnieje?

Księga – czy istnieje?

Katedra Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie serdecznie zapraszają do udziału w XIV ogólnopolskiej konferencji naukowej naukowej JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA.

Czy w XXI wieku wciąż istnieje Księga, którą możemy nazwać w ten sposób bez żadnych określeń i epitetów, jak chciałby Bruno Schulz? Czy istnieją przynajmniej księgi, które bezsprzecznie tworzą i współtworzą naszą kulturę? Pytanie to ściśle wiąże się z pytaniem o kanon kulturowy, a staje się jeszcze bardziej palące w obliczu pytań o kanon lektur szkolnych, czytelnictwo w społeczeństwie sieciowym oraz nauczanie języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej.

            Jako badacze: językoznawcy, literaturoznawcy, filozofowie, teologowie, historycy, historycy sztuki, a także edytorzy i tłumacze stanęliśmy przed licznymi wyzwaniami rodzącymi się wraz ze zmianami geopolitycznymi, kulturowymi i technologicznymi. Czy Księga, księgi, książki wciąż odgrywają istotną rolę w budowaniu intelektualnej i kulturowej tożsamości narodowej i europejskiej? Czy istnieje kanon respektujący narodowe hierarchie i jednocześnie wspólny wszystkim? Jaki mamy dostęp do kanonu i w jaki sposób go udostępniamy? Jaką rolę odgrywa w tym procesie edytor, tłumacz i biblioteka, a jaką – szkoła i uniwersytet?

Serdecznie zapraszamy do wspólnej dyskusji. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć dwudziestu minut. Referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym („Język – Szkoła – Religia” znajduje się na liście B ministerialnego wykazu czasopism punktowanych; za publikację w JSR można uzyskać sześć punktów).

Komitet naukowy

dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzw.

dr hab. Warda-Radys, prof. nadzw.

dr Justyna Pomierska

dr Irena Chawrilska

Komitet organizacyjny

mgr  Ewa Lubiszewska (tel. 501500773)

mgr Sonia Czaplewska

 

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 30 kwietnia 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje zakwaterowanie (jeden nocleg), posiłki i publikację wygłoszonych referatów. Osoby niekorzystające z noclegu wnoszą jedynie opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł.

Opłaty za dodatkowy nocleg wynoszą:

    •       pokój jednoosobowy – 90 zł ze śniadaniem,

    •       pokój dwuosobowy  – 110 zł ze śniadaniem.

Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:

BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

ul. Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

KONTO:

BANK SPÓŁDZIELCZY SKÓRCZ O/PELPLIN

NIP 593 24 42 360

23834200092001564620000001

 

 

Noclegi rezerwują organizatorzy w internacie Collegium Marianum, tel. 58 536 49 32 (w dni powszednie od 8.oo do 14.oo).

Aleja Cystersów 2

83-130 Pelplin

Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy konferencjapelplin@gmail.com.

ZałącznikWielkość
PDF icon pelplin2018plakat.pdf110.72 KB
PDF icon cyrkularzpelplin.pdf121.71 KB
Microsoft Office document icon kartazgloszeniapelplin2018.doc28 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 04.03.2018 r., 20:59
Data publikacji: ndz., 04.03.2018 r., 18:32

Zaproszenie na konferencję Człowiek jest zawsze miejscem spotkania

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG,
Oddział Gdański TMJP
oraz
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie
serdecznie zapraszają do udziału
w ogólnopolskiej konferencji glottodydaktycznej
 
Człowiek jest zawsze miejscem spotkania,
 
która odbędzie się 9–10 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie (ul. Gdańska 17). Przedmiotem rozmów i referatów chcielibyśmy uczynić zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego. Zaproszenie kierujemy zarówno do wykładowców, doktorantów oraz studentów, jak i nauczycieli, którzy pragną podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem dydaktycznym.
 
Proponowane zagadnienia:
 • język jako narzędzie uczestnictwa w kulturze i adaptacji kulturowej;
 • edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym i jego problemy z adaptacją
  w polskiej szkole;
 • praca w grupach wielokulturowych i zróżnicowanych wiekowo;
 • język jako narzędzie wspomagające integrację imigrantów;
 • problemy wiążące się z adaptacją kulturową cudzoziemców;
 • współczesne wyzwania dydaktyki języka polskiego jako obcego/drugiego;
 • ewaluacja na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego;
 • indywidualizowanie treści programowych zgodnie z aktualnymi potrzebami
  i oczekiwaniami uczestnika kursu językowego;
 • metodyka nauczania, innowacje dydaktyczne;
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w nauce języka polskiego jako obcego/drugiego.
Zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji. Czas przewidziany na jedno wystąpienie to 20 minut.
 
Opłata konferencyjna wynosi 190 zł. Obejmuje ona wyżywienie, publikację i nocleg 9 kwietnia w hotelu na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba. W ramach wyżywienia zapewniamy obiad i uroczystą kolację pierwszego dnia, a także śniadanie i obiad drugiego dnia. Ponadto w trakcie konferencji będzie można wziąć udział w warsztatach metodycznych.
 
Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:
                            Getin Noble Bank SA I POK Tczew                                  
60 1560 0013 2908 1855 8000 0002
 
Noclegi rezerwują organizatorzy w hotelu:
Pokoje Gościnne ZSE,
ul. Gdańska 17, 83–110 Tczew.
Tel.: + 48 58 531 47 98, tel. kom.: 663 201 060.
Fax + 48 (58) 530 00 19, e-mail: pokoje@zse.tcz.pl.
 
Opłaty za dodatkowy nocleg (dot. uczestników konferencji):
pokój jednoosobowy – 60 zł ze śniadaniem;
pokój dwuosobowy – 90 zł ze śniadaniem.
 
Publikacja recenzowana: Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie punktowanym „Język – Szkoła – Religia” lub w monografii pokonferencyjnej.
 
Zgłoszenie: Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: konferencjatczew2018@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 16 marca 2018 roku.
Komitet Naukowy                                                                             
dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzw.                                                            
dr hab. Ewa Badyda, prof. nadzw.                                                     
dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. nadzw.       
                                     
Komitet Organizacyjny
mgr Jerzy Cisewski
mgr Sonia Czaplewska
mgr Sylwia Folgert
mgr Katarzyna Furmaniak
 mgr Ewa Lubiszewska
 
ZałącznikWielkość
PDF icon zaproszenie.pdf123.71 KB
PDF icon formularz.pdf131.25 KB
Plik formularz.docx13.99 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: czw., 08.02.2018 r., 11:43
Data publikacji: pon., 05.02.2018 r., 9:57

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ Sopot w literaturze – literatura w Sopocie

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Sopot w literaturze – literatura w Sopocie

 

24 – 25 listopada 2017

„Teatr na Plaży” , Al. Franciszka Mamuszki 2, Sopot

 

 

 

„Literackie Trójmiasto”, czyli „Pracownia badań nad literacką obecnością Gdańska, Gdyni i Sopotu od początku XX wieku do współczesności”, która funkcjonuje w Katedrze Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w konferencji naukowej, zorganizowanej we współpracy z Urzędem Miasta Sopotu.

Przedmiotem naukowej refleksji będzie wielopłaszczyznowo postrzegany, analizowany i interpretowany fenomen wzajemnych, obfitujących w niezwykle dynamiczne zwroty, związków miasta i literatury, które zaistniały w Sopocie na przestrzeni ponad 100 lat.

 

Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do „Teatru na Plaży”!!!

 

Członkowie „LITERACKIEGO TRÓJMIASTA”

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: śr., 15.11.2017 r., 18:34
Data publikacji: śr., 15.11.2017 r., 18:32

Konferencja językoznawcza z cyklu W świecie słów i znaczeń poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei

7 czerwca odbyła się na Wydziale Filologicznym ogólnopolska konferencja

Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne

To ósma konferencja językoznawcza z cyklu W świecie słów i znaczeń poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei, gdańskiego językoznawcy.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej wraz z Gdańskim Oddziałem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Wzięło w niej udział 15 językoznawców reprezentujących naukowe ośrodki: gdański, łódzki, śląski i warszawski. Dyskutowano o zjawiskach słowotwórczych w gwarach, nowych zjawiskach słowotwórczych w języku ogólnym, w dyskursie publicznym i w edukacji, a także o problemach słowotwórczych w aspekcie poprawnościowym.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: pon., 12.06.2017 r., 20:38
Data publikacji: pon., 12.06.2017 r., 20:38

Biblia w dramacie polskim - sprawozdanie z konferencji

Biblia w dramacie polskim

 

            W dniach 17-18 maja 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce czwarta już, zorganizowana przez piszącego te słowa, konferencja naukowa poświęcona tematyce biblijnej w literaturze. Tym razem obejmowała ona dramat.

            W sesji uczestniczyli przedstawiciele siedemnastu ośrodków akademickich w kraju. Wśród nich udział wzięli wybitni znawcy dramatu, w tym kierownik Katedry Dramatu i Teatru KUL prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek i założyciel gdańskiej Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk prof. dr hab. Jan Ciechowicz. W obradach uczestniczyła i fragment sesji plenarnej prowadziła prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska - kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939, funkcjonującej przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ta gdańska konferencja biblijna jest rezultatem ścisłej współpracy prowadzonej przez założoną przeze mnie Pracownią Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie z warszawską Pracownią.

Zgłoszono czterdzieści dziewięć referatów. Konferencję rozpoczął światowej sławy uczony ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, który wygłosił referat na temat Między Eurypidesem a Biblią, czyli Chrystus cierpiący. Wystąpienia Referentów dotyczyły różnych aspektów obecności Biblii w dramacie i obejmowały:

- polski dramat o tematyce biblijnej na przestrzeni od XVII do XX wieku (w tym nie publikowane utwory z zasobów Biblioteki Kórnickiej);

- wątki biblijne, nawiązania i szeroko pojęty dialog dramatów polskich pisarzy z tradycją biblijną;

- realizacje teatralne wątków biblijnych w dziełach dramatycznych;

- różnorodne konteksty tematyki biblijnej w dramaturgii: antyczny, językoznawczy, aranżacji baletowych, filozofii dramatu i kultury pomorskiej.         

 

 

dr hab. Edward Jakiel prof. nadzw.

dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UG

 

 

Gdańsk, 22 maja 2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: pon., 22.05.2017 r., 20:01
Data publikacji: pon., 22.05.2017 r., 19:35

Konferencja naukowa Biblia w dramacie polskim

Pracownia Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie Instytutu Filologii Polskiej w ramach współpracy z Pracownią Historii Dramatu 1984-1939 działającą przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję naukową

 

Biblia w dramacie polskim

 

Biblia wraz z całym bogactwem swej treści jest niezaprzeczalnie żywą tradycją w kulturze polskiej. Na przestrzeni całej historii literatury – od początków rodzimego piśmiennictwa po czasy najnowsze – Biblia funkcjonuje nie tylko jako skarbnica motywów i inspiracji dla kolejnych pokoleń literatów, ale także jako fundament dla działań twórczych na innych polach sztuki.

Świadomi żywej tradycji biblijnej w polskiej kulturze, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej. Jest to już czwarta sesja, jaką organizuje nasza Pracownia w Gdańsku na temat obecności dziedzictwa biblijnego w polskiej literaturze. Wcześniejsze konferencje dotyczyły tematyki biblijnej w literaturze polskiej XIX i początków XX wieku, problematyki starotestamentowej oraz zagadnień apokryfów i apokryfizacji w literaturze polskiej. Wszystkie zaowocowały publikacjami. Tym razem współorganizujemy konferencję wraz z założoną przez prof. dr hab. Marię Jolantę Olszewską Pracownią Historii Dramatu 1864-1939, funkcjonującą przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji pragniemy uczynić prześledzenie obecności wątków, tematów i postaci biblijnych w polskim dramacie od średniowiecza do współczesności w ich różnorodnych ujęciach i interpretacjach, co pozwoli także na podjęcie dyskusji na temat kierunku rozwoju i ewolucji problematyki biblijnej w polskim dramacie na przestrzeni wieków.

Zapraszamy do udziału w tym sympozjum przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, zainteresowanych tego rodzaju tematyką, w szczególności:

 • literaturoznawców i historyków literatury (Biblia w literaturze polskiej na przestrzeni epok);

 • teatrologów (realizacje sceniczne wątków biblijnych, inscenizacje poruszające tematykę biblijną);

 • językoznawców;

 • teologów (interpretacje dramatów polskich o tematyce biblijnej);

 • filozofów, kulturoznawców, antropologów.

Oczekujemy także na wspólne wystąpienia specjalistów z różnych dziedzin, którzy w ramach jednego referatu naświetlaliby wybrane zagadnienia (np. wspólna wypowiedź teologa i teatrologa, antropologa i literaturoznawcy, kulturoznawcy i historyka dramatu itd.).

 

 

dr hab. Edward Jakiel prof. nadzw.

 

ZałącznikWielkość
Plik program_konferencji.odt41.63 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: pon., 15.05.2017 r., 13:28
Data publikacji: czw., 27.04.2017 r., 9:27

Konferencja JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA

Katedra Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie serdecznie zapraszają do udziału w XIII ogólnopolskiej konferencji naukowej JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA

 

Dialogując z Innym

 

Odbędzie się ona w dniach 2–3 czerwca 2017 r. w Pelplinie.

 

Celem konferencji – tak jak w latach poprzednich – jest prezentacja wyników badawczych oraz wymiana doświadczeń między środowiskami akademickimi, których przedstawiciele zajmują się badaniem procesów tworzenia i rozumienia tekstów językowych.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji chcemy uczynić różne zagadnienia związane z dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym. Kategorię dialogu i dialogowania rozumiemy bardzo szeroko, podobnie jak pojęcie innego czy Innego, pozostawiając pole do interpretacji dla przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych. Pragniemy zaprosić do dyskusji: językoznawców, kulturoznawców, literaturoznawców, filozofów i teologów. Mamy nadzieję, że spotkanie w Pelplinie wniesie coś nowego do humanistyki, będzie transdyscyplinarne i zgromadzi specjalistów w różnych dziedzinach.

Proponujemy następującą problematykę wystąpień:

 • język tekstów dotyczących dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego;

 • dialog międzyreligijny i międzykulturowy w przestrzeni literackiej i publicznej;

 • kategoria dialogu w literaturze, kulturze, szkole.

Ponadto proponujemy kontynuację innych rozważań rozpoczętych przed dwunastu laty:

 • język jako niezbędny nośnik treści religijnych;

 • język edukacji religijnej, zwłaszcza podręczników do religii;

 • inne zagadnienia związane z nadrzędnym tematem konferencji.

Ze względu na potrzebę pozostawienia czasu na dyskusję czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć dwudziestu minut. Referaty zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym (czasopismo „Język – Szkoła – Religia” znajduje się na liście B ministerialnego wykazu czasopism punktowanych; za publikację w JSR można uzyskać sześć punktów).

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 30 kwietnia 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje zakwaterowanie (jeden nocleg), posiłki i publikację wygłoszonych referatów. Osoby niekorzystające z noclegu wnoszą jedynie opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł.

Opłaty za dodatkowy nocleg wynoszą:

 

 • pokój jednoosobowy – 90 zł ze śniadaniem,

 • pokój dwuosobowy – 110 zł ze śniadaniem.

 

Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:

 

BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

ul. Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

 

KONTO:

BANK SPÓŁDZIELCZY SKÓRCZ O/PELPLIN

NIP 593 24 42 360

23834200092001564620000001

Noclegi rezerwują organizatorzy w internacie Collegium Marianum, tel. 58 536 49 32 (w dni powszednie od 8.oo do 14.oo).

Aleja Cystersów 2

83-130 Pelplin

Karty zgłoszenia (w załączniku) prosimy kierować do sekretarza konferencji, dr Ireny Chawrilskiej (e-mail: fpojsr@ug.edu.pl), tel. 507140186.

Dokumenty do pobrania

ZałącznikWielkość
PDF icon zaproszenie.pdf284.9 KB
Plik zgloszenie.odt117.29 KB
okładka czasopisma
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: czw., 23.03.2017 r., 13:35
Data publikacji: czw., 23.03.2017 r., 13:24

Polski dramat biblijny - call for papers

Biblia w dramacie polskim
 
Gdańsk, 17–18 maja 2017 r.

Biblia wraz z całym bogactwem swej treści jest niezaprzeczalnie żywą tradycją w kulturze polskiej. Na przestrzeni całej historii literatury – od początków rodzimego piśmiennictwa po czasy najnowsze – Biblia funkcjonuje nie tylko jako skarbnica motywów i inspiracji dla kolejnych pokoleń literatów, ale także jako fundament dla działań twórczych na innych polach sztuki.

Świadomi żywej tradycji biblijnej w polskiej kulturze, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej. Jest to już czwarta sesja, jaką organizujemy w Gdańsku na temat obecności dziedzictwa biblijnego w polskiej literaturze. Wcześniejsze konferencje dotyczyły tematyki biblijnej w literaturze polskiej XIX i początków XX wieku, problematyki starotestamentowej oraz zagadnień apokryfów i apokryfizacji w literaturze polskiej. Wszystkie zaowocowały publikacjami. Tym razem współorganizujemy konferencję wraz z  założoną przez prof. dr hab. Marię Jolantę Olszewską Pracownią Historii Dramatu 1864-1939, funkcjonującą przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji pragniemy uczynić prześledzenie obecności wątków, tematów i postaci biblijnych w polskim dramacie od średniowiecza do współczesności w ich różnorodnych ujęciach i interpretacjach, co pozwoli także na podjęcie dyskusji na temat kierunku rozwoju i ewolucji problematyki biblijnej w polskim dramacie na przestrzeni wieków.

 

Zapraszamy do udziału w tym sympozjum przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, zainteresowanych tego rodzaju tematyką, w szczególności:

 • literaturoznawców i historyków literatury (Biblia w literaturze polskiej na przestrzeni epok);
 • teatrologów (realizacje sceniczne wątków biblijnych, inscenizacje poruszające tematykę biblijną);
 • językoznawców;
 • teologów (interpretacje dramatów polskich o tematyce biblijnej);
 • filozofów, kulturoznawców, antropologów.

Oczekujemy także na wspólne wystąpienia specjalistów z różnych dziedzin, którzy w ramach jednego referatu naświetlaliby wybrane zagadnienia (np. wspólna wypowiedź teologa i teatrologa, antropologa i literaturoznawcy, kulturoznawcy i historyka dramatu itd.).

 

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń (tematu do 31 marca 2017 r. oraz tekstu referatu po konferencji do 31 maja 2017 r.) do na adres e-mail sekretarza konferencji: zurawska.kasia@gmail.com, tel. 509 512 095.

 

Język konferencji: polski
Czas wystąpienia: nie powinien przekraczać 20 minut

Opłata konferencyjna: 450 zł Opłata pokrywa koszty druku monografii pokonferencyjnej, materiałów konferencyjnych, zakwaterowania (jeden nocleg) oraz posiłków. Nie obejmuje kosztów podróży. Osoby niekorzystające z noclegu wnoszą opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł.

Inne szczegóły zostaną podane Państwu w późniejszym terminie.

 

Organizatorzy:

Pracownia Badań nad Biblia w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie UG; Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 UW
dr hab. Edward Jakiel prof. UG
mgr Katarzyna Żurawska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 09.11.2016 r., 0:10
Data publikacji: śr., 09.11.2016 r., 0:10

Ogólnopolska konferencja naukowa: "KREACJE Ostatnie dwudziestolecie Teatru Wybrzeże (1996-2016)"

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

oraz

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

KREACJE

Ostatnie dwudziestolecie Teatru Wybrzeże (1996-2016)

14 – 15 października 2016 roku

 

14 października, Wydział Filologiczny UG, aula 1.43

godz. 10.00 – 13.00

 • dr Joanna Puzyna-Chojka, Trans/formacja. Teatr Wybrzeże wobec przemian estetycznych i strukturalnych przełomu wieków
 • dr Barbara Świąder-Puchowska, „Wolność jest męcząca”: między indywidualizmem a eklektyzmem. Dyrekcja Krzysztofa Nazara (1995-2000)
 • Jacek Wakar, Styl reżyserski Krzysztofa Nazara: w stronę teatru totalnego
 • dr hab. Artur Duda, Szekspir według Nazara: HamletRyszard III
 • dr hab. Ewa Nawrocka, Stoppard i inni. Powroty Krzysztofa Babickiego

przerwa na kawę

godz. 13.30 – 16.30

 • prof. dr hab. Jan Ciechowicz, „Teatr dla ludzi” (w przestrzeniach nie-konwencjonalnych). Dyrekcja Macieja Nowaka (2000-2006)
 • dr Paweł Sztarbowski, „My, czyli nowy teatr”. Projekt teatru zaangażowanego
 • dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, W pogoni za „prawdą” – Szybki Teatr Miejski
 • dr Joanna Lisiewicz, Słyszeć, widzieć, nie milczeć. Paweł Demirski i jego demi/dramy
 • dr hab. Magdalena Gołaczyńska, Teatr poza teatrem: spektakle w przestrzeni miasta
 • dr Katarzyna Kręglewska, Hamlet w Stoczni. H. według Szekspira w reż. Jana Klaty – monografia spektaklu

dyskusja

19.00 Mapa i terytorium według Michela Houellebecqa, PREMIERA, reż. Ewelina Marciniak, Teatr Wybrzeże, Duża Scena (obowiązują zaproszenia)

 

15 października, Teatr Wybrzeże

godz. 10.00 – 12.30

 • Jarosław Zalesiński, „Teatr nie-ideologiczny”? Dyrekcja Adama Orzechowskiego (od 2006 roku)
 • dr hab. Elżbieta Mikiciuk, My, współcześni inteligenci. Czechow w czterech odsłonach (Trzy siostry w reż. Krzysztofa Babickiego, MewaPłatonow w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, wujaszekwania.txt w reż. Moniki Pęcikiewicz)
 • Hanna Dyktyńska, Reżyser i jego muzy. Joanna Bogacka i Dorota Kolak w teatrze Grzegorza Wiśniewskiego
 • dr Ewelina Damps, Teatr Adama Nalepy (od Grassa do Prusa)
 • dr Anna Bielecka-Mateja, Zniewolony umysł: miłość, wódka, polityka. Broniewski Radosława Paczochy w reż. Adama Orzechowskiego – monografia spektaklu

przerwa na kawę

godz. 13.00 – 14.30

 • Martyna Naumowicz, Portret damy. Doświadczenie kobiecego ciała w spektaklach Eweliny Marciniak
 • Marta Cebera, Najmłodsze pokolenie aktorskie w Teatrze Wybrzeże
 • dr Anna Jazgarska, Lekcje niegrzeczności, czyli Teatr Wybrzeże dla dzieci
 • dr Joanna Puzyna-Chojka, „Kreacja” aktora zbiorowego, czyli o emancypacji widza

przerwa na kawę

godz. 15.00 – 17.00

Teatr artystyczny/ teatr publiczny – alternatywa czy symbioza?

(dyskusja panelowa z udziałem krytyków i dyrektorów Teatru Wybrzeże)

Koncepcja konferencji: dr Joanna Puzyna-Chojka Opieka naukowa: prof. dr hab. Jan Ciechowicz 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 05.10.2016 r., 16:29
Data publikacji: śr., 05.10.2016 r., 16:29

Sympozjum "Re: Ireneusz Iredyński" 16 stycznia 2016

sympozujm

Pracownia Krytyki Artystycznej (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego) we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym (Instytut Badań Literackich PAN) oraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, przy udziale Teatru Wybrzeże oraz Klubu Żak mają przyjemność zaprosić na wydarzenia w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego:
 
RE: Ireneusz IREDYŃSKI
 
Szczegółowy program wydarzeń:
 
PIĄTEK 15.01
17.00, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski – promocja książki Ireneusz Iredyński „Kreacja” z serii „Dramat polski. Reaktywacja” (Wydawnictwo IBL PAN)
 
W 2014 roku ukazał się nowy wybór sztuk Ireneusza Iredyńskiego opracowany i opatrzony wstępem przez Zbigniewa Majchrowskiego, opublikowany przez Wydawnictwo IBL. Jest to szósty tom serii „Dramat polski. Reaktywacja”. W spotkaniu promocyjnym książki udział wezmą: Jacek Kopciński, Zbigniew Majchrowski, Antoni Pawlak i Jarosław Tumidajski.
W ramach wieczoru odbędzie się czytanie performatywne sztuki Ireneusza Iredyńskiego Męczeństwo z przymiarką w reżyserii Jarosława Tumidajskiego, przygotowane przez Teatr Wybrzeże. Wystąpią: Magdalena Boć, Joanna Żóraw, Michał Kowalski, Maciej Szemiel.
Wstęp: wolny
 
SOBOTA 16.01
10.00 – 16.00, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski
Sympozjum Re: Ireneusz Iredyński
PROGRAM:
10.00-11.30
Zbigniew Majchrowski: „Co słychać?”
Mariusz Kraska: Nieważne, jak było naprawdę? Ireneusza Iredyńskiego kryminalna „zbrodnia”
Katarzyna Szalewska: Ukryty w słońcu - Iredyńskiego rytmoanaliza miasta
Anna Jazgarska: Sam(i) pośród miasta. Iredyński i kino
Dyskusja
12.00-13.30
Joanna Walaszek: Żegnaj Judaszu w reżyserii Konrada Swinarskiego (Stary Teatr 1971)
Jacek Kopciński: Dramatyczne profanacje Iredyńskiego
Ewa Wąchocka: „W zachowaniu człowieka nie ma niczego, co by nie było wyuczone.”
Nieprzystosowani i aktorzy Iredyńskiego
Anna Filipowicz: Uczłowieczenia/zezwierzęcenia, czyli o konstruowaniu świata (wokół słuchowisk Koniec stworzeniaoraz Ibis)
Dyskusja
14.00-15.30
Maciej Dajnowski: "Szalenie Zdolny Kurwipołeć". O Iredyńskim Lem z Mrożkiem
Maksymilian Wroniszewski: Manipulacja - powtórzenie i „diabelskie sztuczki”
Joanna Puzyna-Chojka: „Nikt, czyli Każdy”. O Męce Powtórzenia w Kreacji Ireneusza Iredyńskiego
Katarzyna KręglewskaMęczeństwo z przymiarką – prapremiera sopocka i warszawska odsłona druga
Dyskusja
Konsultanci naukowi sympozjum:
Jacek Kopciński, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym (Instytut Badań Literackich PAN)
Zbigniew Majchrowski, Pracownia Krytyki Artystycznej (Instytut Filologii Polskiej UG)
 
Sekretarz naukowy:
Klaudia Renusch, Pracownia Krytyki Artystycznej (Instytut Filologii Polskiej UG)
 
Wstęp: wolny
 
20.00, Czarna Sala im. Stanisława Hebanowskiego - Teatr Wybrzeże w Gdańsku – Premiera sztuki Ireneusza Iredyńskiego Kreacja w reżyserii Jarosława Tumidajskiego
Kreacji Iredyński podejmuje temat twórczości, tworzenia. Zastanawia się, czy prawdziwe dzieło sztuki może powstać na zamówienie, czy jest to raczej produkt niczym nieskrępowanego, niekontrolowanego natchnienia - natchnienia bliskiego chorobie, może nawet psychozie. Kreacja to bluźniercza Księga Rodzaju, to szydercza Droga Krzyżowa. To współczesny, kameralny Faust à rebours, echo Pigmaliona. To sztuka fascynująca i boleśnie prawdziwa.
Jarosław Tumidajski o spektaklu: „Zanurzając się w tekst Iredyńskiego, opowiemy o samotności artysty, o tragizmie tworzenia. Zderzymy ze sobą dwa żywioły - sztukę i promocję pod wspólnym mianownikiem pojęcia „kreacja". Artysta tworzy dzieło, rynek i krytycy artystę oraz zapotrzebowanie na jego twórczość. Kto więc kreuje, a kto jest kreowany? Kto jest prawdziwym kreatorem? Jakie są zasady tej relacji? Czy w ogóle są jakieś? Do tego starcia Iredyński dopisuje kobietę i alkohol, tworząc brutalny, emocjonalny kwadrat. Ostatecznie najważniejsze okaże się dzieło będące radykalną manifestacją wolnej woli. Tylko czy naprawdę wolnej... Iredyński pisze: „W zachowaniu człowieka nie ma niczego, co by nie było wyuczone. Wszystko jest naśladownictwem, wszystko jest imitacją. W nikim nie ma nic jego wyłącznie własnego". To oczywiście ironia, autor Kreacji bardzo wysoko cenił swoją oryginalność. Ale obserwując współczesność, jej manierę, można mieć wątpliwości, czy ta ironia zostanie usłyszana i zrozumiana. A może dziś te słowa należy rozumieć dosłownie? Iredyński to rasowy prowokator. Wydawać się może, że to pisarz skrajnie pesymistyczny. Jednak to tylko pozór, pierwsze wrażenie. Bo Iredyński to niepoprawny marzyciel, który przekracza wszystkie granice, depcze wszelkie wartości, by tak naprawdę pokazać je, zaakcentować i ocalić." (teatrwybrzeze.pl)
Wstęp: Za okazaniem zaproszenia
 
PONIEDZIAŁEK 25.01
19.00, Klub ŻAK w Gdańsku – PC DRAMA
Czytanie dramatu Ireneusza Iredyńskiego Terroryści w reżyserii Adama Nalepy
Udział wezmą: Mirosław Baka, Piotr Domalewski, Krzysztof Gordon, Justyna Bartoszewicz, Marek Tynda oraz Mateusz Dzierżawski.
Terroryści to sztuka „o przemocy, która tkwi w człowieku, zaszczepiona tam z przyczyn najbardziej humanitarnych, o przemocy, która jest bestią wyżerającą mózg i serce swojego pana". Tak o sztuce wypowiadał się sam autor tuż przed prapremierą w roku 1982. Jak przyznaje Zbigniew Majchrowski we wstępie do najnowszego wyboru dramatów Ireneusza Iredyńskiego, Terrorystów „można oczywiście czytać jako sztukę o dialektyce przemocy. Co najmniej w równym stopniuTerroryści są jednak także sztuką o kuszeniu. Rewolucja, terroryzm, walka z reżimem to dla Numeru Jeden swoiste operations spirituales, „walka o duszę”, zwłaszcza o duszę młodego ideowca (przyczynek do kwestii adorowania młodości w totalitarnych systemach). Skoro jednak nie udaje się posiąść duszy, zawsze jeszcze warto zawładnąć ciałem i wystawić je na pokaz: ubrać trupa w legendę i dać tłumom idola. Iredyński odziera zło z resztek metafizyki, pokazuje triumfującą socjotechnikę. „Ludzie będą defilować przed katafalkiem z otwartą trumną… Potrzeba im bohaterów…”. (klubzak.com.pl)
Sala suwnicowa Klubu ŻAK w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 195/197
Wstęp: 15/10 zł (wymagana rezerwacja).
ZałącznikWielkość
PDF icon kreacja_afisz_b1_2.pdf786.27 KB
PDF icon kreacja_ulotka_a5.pdf522.03 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 07.09.2016 r., 11:41
Data publikacji: sob., 09.01.2016 r., 0:33

Strony