fbpx Konferencje | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencje

Międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna „Znać inny język to jak posiadać drugą duszę – Lekcje języka polskiego i kultury polskiej – doświadczenia, dylematy”

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG Pracownia Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej organizowanej pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w roku jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego pt.:

Znać inny język to jak posiadać drugą duszę
Lekcje języka polskiego i kultury polskiej – doświadczenia, dylematy.

 

-

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51


Przedmiotem rozmów i referatów podczas konferencji pragniemy uczynić́ zagadnienia związane z rolą języka w integracji cudzoziemców tak licznie przybywających ostatnimi laty do Polski. Chcielibyśmy zaprezentować naszym gościom nie tylko Uniwersytet, lecz także Gdańsk jako miasto otwarte, w którym cudzoziemcy znajdują miejsce szczególne. Zaproszenie kierujemy zarówno do wykładowców, doktorantów oraz studentów, jak i nauczycieli, którzy zechcą podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem dydaktycznym.

Program

 

Komitet Naukowy
dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzw. – przewodnicząca
dr hab. Ewa Czaplewska, prof. nadzw.
dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. nadzw.
dr hab. Róża Wosiak-Śliwa, prof. nadzw.
dr Irena Chawrilska

Komitet Organizacyjny
Z-ca Prezydenta Gdańska – mgr Piotr Kowalczuk
mgr Sonia Czaplewska
mgr Ewa Lubiszewska
mgr Karolina Wojciechowska

ZałącznikWielkość
PDF icon program_konferencji.pdf634.98 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: wt., 15.10.2019 r., 22:57
Data publikacji: wt., 15.10.2019 r., 22:57

Konferencja JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA.

Katedra Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie

serdecznie zapraszają do udziału w XV ogólnopolskiej konferencji naukowej JĘZYK – SZKOŁA RELIGIA.

Konferencja poświęcona pamięci naszej Koleżanki i Mistrzyni,

Profesor Ewy Rogowskiej-Cybulskiej (1962-2019).

 

W XXI wieku powszechnie zauważamy obniżenie poziomu wrażliwości etycznej i estetycznej osób będących ze sobą w kontakcie językowym: ludzkim słowom coraz częściej brak szczerości i życzliwości.Zapominamy o normach społecznych i o moralności, zjawiskiem powszechnym staje się agresja słowna skierowana przeciw Innemu.  W obliczu częstych aktów mowy nienawiści zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej coraz bardziej istotny wydaje się więc postulat, żeby nieustannie obserwować, poddawać analizie i piętnować nieetyczne zachowania słowne, żeby przestrzegać przed zubożającym i niszczącym działaniem słowa.

Jako badacze: językoznawcy, literaturoznawcy, socjologowie, filozofowie, teologowie czy historycy stajemy przed licznymi wyzwaniami rodzącymi się wraz ze zmianami geopolitycznymi, kulturowymi i technologicznymi we współczesnym świecie. Jak one wpływają na nasze językowe relacje z Innym? Kiedy i jak uderzamy słowem w Innego, kiedy słowa Innego nie traktujemy z szacunkiem? ? Jak poprzez język niszczymy, a jak budujemy wspólnotę? Kiedy dochodzi do naruszenia zasad etyki słowa i komunikacji oraz jakie są tego konsekwencje? Jakie stoją przed nami zadania w zakresie etyki słowa w szkole? Jak ukazywać młodzieży wzorce kontaktów językowych spełniających podstawowe wymogi moralne?

Serdecznie zapraszamy do wspólnej dyskusji.

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć dwudziestu minut. Referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Język – Szkoła – Religia” (znajduje się na liście B ministerialnego wykazu czasopism punktowanych; za publikację w JSR można uzyskać sześć punktów).

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 30 kwietnia 2019 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje zakwaterowanie (jeden nocleg), posiłki i publikację wygłoszonych referatów. Osoby niekorzystające z noclegu wnoszą jedynie opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł.

Opłaty za dodatkowy nocleg wynoszą:

    •       pokój jednoosobowy – 90 zł ze śniadaniem,

    •       pokój dwuosobowy  – 110 zł ze śniadaniem.

Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:

BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

ul. Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

KONTO:

BANK SPÓŁDZIELCZY SKÓRCZ O/PELPLIN

NIP 593 24 42 360

23834200092001564620000001

 

Noclegi rezerwują organizatorzy w internacie Collegium Marianum, tel. 58 536 49 32 (w dni powszednie od 8.oo do 14.oo).

Aleja Cystersów 2

83-130 Pelplin

Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy konferencjapelplin@gmail.com.

 

Komitet naukowy

dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzw.

dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. nadzw.

dr Justyna Pomierska

dr Irena Chawrilska

Komitet organizacyjny

mgr  Ewa Lubiszewska (tel. 501500773)

mgr Sonia Czaplewska

ZałącznikWielkość
PDF icon cyrkularz.pdf614.96 KB
Microsoft Office document icon kartazgloszeniapelplin2019.doc28.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: śr., 20.03.2019 r., 20:31
Data publikacji: śr., 20.03.2019 r., 20:31

konferencja studencka WYSPA.MŁODOŚĆ

X Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY

13-19 maja 2019 r.

 

KONFERENCJA STUDENCKA: WYSPA.MŁODOŚĆ

 

            Festiwal Between.Pomiędzy obrał za jedno z wiodących zadań wspieranie uczestnictwa w kulturze osób młodych, przede wszystkim studentów, doktorantów i licealistów. Z tego względu podczas festiwalu w 2019 roku rezerwujemy przestrzeń do wymiany doświadczeń naukowych dla studentów i doktorantów, między innymi w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej WYSPA.MŁODOŚĆ, która odbywać się będzie w dniach 14-15 maja 2019.

            Do udziału w konferencji zapraszamy studentów. chcących podzielić się efektami swoich badań, prowadzonych podczas seminariów licencjackich i magisterskich. Zapraszamy teatrologów, literaturoznawców i językoznawców, jak również studentów zajmujących się innymi dziedzinami nauki, również naukami ścisłymi. Naszą intencją jest zapewnienie młodym badaczom możliwości żywej wymiany myśli oraz dyskusji nad efektami ich poszukiwań naukowych. Tworzymy tym samym swoiste laboratorium studenckie, w którym będzie także możliwość spotkania z bardziej doświadczonymi badaczami z kraju i z zagranicy.

            Nie chcemy zawężać tematyki planowanej konferencji jedynie do nauk humanistycznych – do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin badawczych. Zależy nam na różnorodności i wielości interpretacji pojęcia „laboratorium” –  które zarazem stanowi jeden z ważniejszych nurtów tematycznych tegorocznej edycji Festiwalu. Ciekawi jesteśmy praktycznego aspektu badań studenckich.

            WYSPA.MŁODOŚĆ znajdzie swoje miejsce w terminarzu odbywającego się w maju X Festiwalu Between.Pomiędzy – w czasie, kiedy prace młodych badaczy wyraźnie się krystalizują. Przewidziany czas prezentacji, przygotowanych w języku polskim lub angielskim, to 15 minut. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (obejmuje uczestnictwo w konferencji oraz wybranych wydarzeniach festiwalowych). Organizatorami konferencji są Fundacja Between.Pomiędzy, Koło Naukowe Zarządzania Instytucjami Artystycznymi oraz Koło Naukowe Teatrologów „Brikolaż”.

Zgłoszenia wraz z kilkuzdaniowym opisem wystąpienia (oraz nazwiskiem i adresem e-mail opiekuna naukowego) przyjmujemy do 15 marca 2019 roku pod adresem: between2019.island@gmail.com

 

W imieniu organizatorów,

Ewelina Stefańska

Inez Brokos

 

Opieka naukowa:

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG,

dr Katarzyna Kręglewska      

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: czw., 10.01.2019 r., 21:05
Data publikacji: czw., 10.01.2019 r., 21:05

Zaporoszenie na konferencję Księga – czy istnieje?

Księga – czy istnieje?

Katedra Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie serdecznie zapraszają do udziału w XIV ogólnopolskiej konferencji naukowej naukowej JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA.

Czy w XXI wieku wciąż istnieje Księga, którą możemy nazwać w ten sposób bez żadnych określeń i epitetów, jak chciałby Bruno Schulz? Czy istnieją przynajmniej księgi, które bezsprzecznie tworzą i współtworzą naszą kulturę? Pytanie to ściśle wiąże się z pytaniem o kanon kulturowy, a staje się jeszcze bardziej palące w obliczu pytań o kanon lektur szkolnych, czytelnictwo w społeczeństwie sieciowym oraz nauczanie języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej.

            Jako badacze: językoznawcy, literaturoznawcy, filozofowie, teologowie, historycy, historycy sztuki, a także edytorzy i tłumacze stanęliśmy przed licznymi wyzwaniami rodzącymi się wraz ze zmianami geopolitycznymi, kulturowymi i technologicznymi. Czy Księga, księgi, książki wciąż odgrywają istotną rolę w budowaniu intelektualnej i kulturowej tożsamości narodowej i europejskiej? Czy istnieje kanon respektujący narodowe hierarchie i jednocześnie wspólny wszystkim? Jaki mamy dostęp do kanonu i w jaki sposób go udostępniamy? Jaką rolę odgrywa w tym procesie edytor, tłumacz i biblioteka, a jaką – szkoła i uniwersytet?

Serdecznie zapraszamy do wspólnej dyskusji. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć dwudziestu minut. Referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym („Język – Szkoła – Religia” znajduje się na liście B ministerialnego wykazu czasopism punktowanych; za publikację w JSR można uzyskać sześć punktów).

Komitet naukowy

dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzw.

dr hab. Warda-Radys, prof. nadzw.

dr Justyna Pomierska

dr Irena Chawrilska

Komitet organizacyjny

mgr  Ewa Lubiszewska (tel. 501500773)

mgr Sonia Czaplewska

 

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 30 kwietnia 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje zakwaterowanie (jeden nocleg), posiłki i publikację wygłoszonych referatów. Osoby niekorzystające z noclegu wnoszą jedynie opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł.

Opłaty za dodatkowy nocleg wynoszą:

    •       pokój jednoosobowy – 90 zł ze śniadaniem,

    •       pokój dwuosobowy  – 110 zł ze śniadaniem.

Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:

BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

ul. Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

KONTO:

BANK SPÓŁDZIELCZY SKÓRCZ O/PELPLIN

NIP 593 24 42 360

23834200092001564620000001

 

 

Noclegi rezerwują organizatorzy w internacie Collegium Marianum, tel. 58 536 49 32 (w dni powszednie od 8.oo do 14.oo).

Aleja Cystersów 2

83-130 Pelplin

Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy konferencjapelplin@gmail.com.

ZałącznikWielkość
PDF icon pelplin2018plakat.pdf110.72 KB
PDF icon cyrkularzpelplin.pdf121.71 KB
Microsoft Office document icon kartazgloszeniapelplin2018.doc28 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 04.03.2018 r., 20:59
Data publikacji: ndz., 04.03.2018 r., 18:32

Zaproszenie na konferencję Człowiek jest zawsze miejscem spotkania

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG,
Oddział Gdański TMJP
oraz
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie
serdecznie zapraszają do udziału
w ogólnopolskiej konferencji glottodydaktycznej
 
Człowiek jest zawsze miejscem spotkania,
 
która odbędzie się 9–10 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie (ul. Gdańska 17). Przedmiotem rozmów i referatów chcielibyśmy uczynić zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego. Zaproszenie kierujemy zarówno do wykładowców, doktorantów oraz studentów, jak i nauczycieli, którzy pragną podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem dydaktycznym.
 
Proponowane zagadnienia:
 • język jako narzędzie uczestnictwa w kulturze i adaptacji kulturowej;
 • edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym i jego problemy z adaptacją
  w polskiej szkole;
 • praca w grupach wielokulturowych i zróżnicowanych wiekowo;
 • język jako narzędzie wspomagające integrację imigrantów;
 • problemy wiążące się z adaptacją kulturową cudzoziemców;
 • współczesne wyzwania dydaktyki języka polskiego jako obcego/drugiego;
 • ewaluacja na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego;
 • indywidualizowanie treści programowych zgodnie z aktualnymi potrzebami
  i oczekiwaniami uczestnika kursu językowego;
 • metodyka nauczania, innowacje dydaktyczne;
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w nauce języka polskiego jako obcego/drugiego.
Zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji. Czas przewidziany na jedno wystąpienie to 20 minut.
 
Opłata konferencyjna wynosi 190 zł. Obejmuje ona wyżywienie, publikację i nocleg 9 kwietnia w hotelu na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba. W ramach wyżywienia zapewniamy obiad i uroczystą kolację pierwszego dnia, a także śniadanie i obiad drugiego dnia. Ponadto w trakcie konferencji będzie można wziąć udział w warsztatach metodycznych.
 
Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:
                            Getin Noble Bank SA I POK Tczew                                  
60 1560 0013 2908 1855 8000 0002
 
Noclegi rezerwują organizatorzy w hotelu:
Pokoje Gościnne ZSE,
ul. Gdańska 17, 83–110 Tczew.
Tel.: + 48 58 531 47 98, tel. kom.: 663 201 060.
Fax + 48 (58) 530 00 19, e-mail: pokoje@zse.tcz.pl.
 
Opłaty za dodatkowy nocleg (dot. uczestników konferencji):
pokój jednoosobowy – 60 zł ze śniadaniem;
pokój dwuosobowy – 90 zł ze śniadaniem.
 
Publikacja recenzowana: Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie punktowanym „Język – Szkoła – Religia” lub w monografii pokonferencyjnej.
 
Zgłoszenie: Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: konferencjatczew2018@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 16 marca 2018 roku.
Komitet Naukowy                                                                             
dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzw.                                                            
dr hab. Ewa Badyda, prof. nadzw.                                                     
dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. nadzw.       
                                     
Komitet Organizacyjny
mgr Jerzy Cisewski
mgr Sonia Czaplewska
mgr Sylwia Folgert
mgr Katarzyna Furmaniak
 mgr Ewa Lubiszewska
 
ZałącznikWielkość
PDF icon zaproszenie.pdf123.71 KB
PDF icon formularz.pdf131.25 KB
Plik formularz.docx13.99 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: czw., 08.02.2018 r., 11:43
Data publikacji: pon., 05.02.2018 r., 9:57

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ Sopot w literaturze – literatura w Sopocie

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Sopot w literaturze – literatura w Sopocie

 

24 – 25 listopada 2017

„Teatr na Plaży” , Al. Franciszka Mamuszki 2, Sopot

 

 

 

„Literackie Trójmiasto”, czyli „Pracownia badań nad literacką obecnością Gdańska, Gdyni i Sopotu od początku XX wieku do współczesności”, która funkcjonuje w Katedrze Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w konferencji naukowej, zorganizowanej we współpracy z Urzędem Miasta Sopotu.

Przedmiotem naukowej refleksji będzie wielopłaszczyznowo postrzegany, analizowany i interpretowany fenomen wzajemnych, obfitujących w niezwykle dynamiczne zwroty, związków miasta i literatury, które zaistniały w Sopocie na przestrzeni ponad 100 lat.

 

Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do „Teatru na Plaży”!!!

 

Członkowie „LITERACKIEGO TRÓJMIASTA”

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: śr., 15.11.2017 r., 18:34
Data publikacji: śr., 15.11.2017 r., 18:32

Konferencja językoznawcza z cyklu W świecie słów i znaczeń poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei

7 czerwca odbyła się na Wydziale Filologicznym ogólnopolska konferencja

Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne

To ósma konferencja językoznawcza z cyklu W świecie słów i znaczeń poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei, gdańskiego językoznawcy.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej wraz z Gdańskim Oddziałem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Wzięło w niej udział 15 językoznawców reprezentujących naukowe ośrodki: gdański, łódzki, śląski i warszawski. Dyskutowano o zjawiskach słowotwórczych w gwarach, nowych zjawiskach słowotwórczych w języku ogólnym, w dyskursie publicznym i w edukacji, a także o problemach słowotwórczych w aspekcie poprawnościowym.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: pon., 12.06.2017 r., 20:38
Data publikacji: pon., 12.06.2017 r., 20:38

Biblia w dramacie polskim - sprawozdanie z konferencji

Biblia w dramacie polskim

 

            W dniach 17-18 maja 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce czwarta już, zorganizowana przez piszącego te słowa, konferencja naukowa poświęcona tematyce biblijnej w literaturze. Tym razem obejmowała ona dramat.

            W sesji uczestniczyli przedstawiciele siedemnastu ośrodków akademickich w kraju. Wśród nich udział wzięli wybitni znawcy dramatu, w tym kierownik Katedry Dramatu i Teatru KUL prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek i założyciel gdańskiej Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk prof. dr hab. Jan Ciechowicz. W obradach uczestniczyła i fragment sesji plenarnej prowadziła prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska - kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939, funkcjonującej przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ta gdańska konferencja biblijna jest rezultatem ścisłej współpracy prowadzonej przez założoną przeze mnie Pracownią Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie z warszawską Pracownią.

Zgłoszono czterdzieści dziewięć referatów. Konferencję rozpoczął światowej sławy uczony ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, który wygłosił referat na temat Między Eurypidesem a Biblią, czyli Chrystus cierpiący. Wystąpienia Referentów dotyczyły różnych aspektów obecności Biblii w dramacie i obejmowały:

- polski dramat o tematyce biblijnej na przestrzeni od XVII do XX wieku (w tym nie publikowane utwory z zasobów Biblioteki Kórnickiej);

- wątki biblijne, nawiązania i szeroko pojęty dialog dramatów polskich pisarzy z tradycją biblijną;

- realizacje teatralne wątków biblijnych w dziełach dramatycznych;

- różnorodne konteksty tematyki biblijnej w dramaturgii: antyczny, językoznawczy, aranżacji baletowych, filozofii dramatu i kultury pomorskiej.         

 

 

dr hab. Edward Jakiel prof. nadzw.

dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UG

 

 

Gdańsk, 22 maja 2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: pon., 22.05.2017 r., 20:01
Data publikacji: pon., 22.05.2017 r., 19:35

Konferencja naukowa Biblia w dramacie polskim

Pracownia Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie Instytutu Filologii Polskiej w ramach współpracy z Pracownią Historii Dramatu 1984-1939 działającą przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję naukową

 

Biblia w dramacie polskim

 

Biblia wraz z całym bogactwem swej treści jest niezaprzeczalnie żywą tradycją w kulturze polskiej. Na przestrzeni całej historii literatury – od początków rodzimego piśmiennictwa po czasy najnowsze – Biblia funkcjonuje nie tylko jako skarbnica motywów i inspiracji dla kolejnych pokoleń literatów, ale także jako fundament dla działań twórczych na innych polach sztuki.

Świadomi żywej tradycji biblijnej w polskiej kulturze, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej. Jest to już czwarta sesja, jaką organizuje nasza Pracownia w Gdańsku na temat obecności dziedzictwa biblijnego w polskiej literaturze. Wcześniejsze konferencje dotyczyły tematyki biblijnej w literaturze polskiej XIX i początków XX wieku, problematyki starotestamentowej oraz zagadnień apokryfów i apokryfizacji w literaturze polskiej. Wszystkie zaowocowały publikacjami. Tym razem współorganizujemy konferencję wraz z założoną przez prof. dr hab. Marię Jolantę Olszewską Pracownią Historii Dramatu 1864-1939, funkcjonującą przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji pragniemy uczynić prześledzenie obecności wątków, tematów i postaci biblijnych w polskim dramacie od średniowiecza do współczesności w ich różnorodnych ujęciach i interpretacjach, co pozwoli także na podjęcie dyskusji na temat kierunku rozwoju i ewolucji problematyki biblijnej w polskim dramacie na przestrzeni wieków.

Zapraszamy do udziału w tym sympozjum przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, zainteresowanych tego rodzaju tematyką, w szczególności:

 • literaturoznawców i historyków literatury (Biblia w literaturze polskiej na przestrzeni epok);

 • teatrologów (realizacje sceniczne wątków biblijnych, inscenizacje poruszające tematykę biblijną);

 • językoznawców;

 • teologów (interpretacje dramatów polskich o tematyce biblijnej);

 • filozofów, kulturoznawców, antropologów.

Oczekujemy także na wspólne wystąpienia specjalistów z różnych dziedzin, którzy w ramach jednego referatu naświetlaliby wybrane zagadnienia (np. wspólna wypowiedź teologa i teatrologa, antropologa i literaturoznawcy, kulturoznawcy i historyka dramatu itd.).

 

 

dr hab. Edward Jakiel prof. nadzw.

 

ZałącznikWielkość
Plik program_konferencji.odt41.63 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: pon., 15.05.2017 r., 13:28
Data publikacji: czw., 27.04.2017 r., 9:27

Konferencja JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA

Katedra Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie serdecznie zapraszają do udziału w XIII ogólnopolskiej konferencji naukowej JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA

 

Dialogując z Innym

 

Odbędzie się ona w dniach 2–3 czerwca 2017 r. w Pelplinie.

 

Celem konferencji – tak jak w latach poprzednich – jest prezentacja wyników badawczych oraz wymiana doświadczeń między środowiskami akademickimi, których przedstawiciele zajmują się badaniem procesów tworzenia i rozumienia tekstów językowych.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji chcemy uczynić różne zagadnienia związane z dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym. Kategorię dialogu i dialogowania rozumiemy bardzo szeroko, podobnie jak pojęcie innego czy Innego, pozostawiając pole do interpretacji dla przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych. Pragniemy zaprosić do dyskusji: językoznawców, kulturoznawców, literaturoznawców, filozofów i teologów. Mamy nadzieję, że spotkanie w Pelplinie wniesie coś nowego do humanistyki, będzie transdyscyplinarne i zgromadzi specjalistów w różnych dziedzinach.

Proponujemy następującą problematykę wystąpień:

 • język tekstów dotyczących dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego;

 • dialog międzyreligijny i międzykulturowy w przestrzeni literackiej i publicznej;

 • kategoria dialogu w literaturze, kulturze, szkole.

Ponadto proponujemy kontynuację innych rozważań rozpoczętych przed dwunastu laty:

 • język jako niezbędny nośnik treści religijnych;

 • język edukacji religijnej, zwłaszcza podręczników do religii;

 • inne zagadnienia związane z nadrzędnym tematem konferencji.

Ze względu na potrzebę pozostawienia czasu na dyskusję czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć dwudziestu minut. Referaty zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym (czasopismo „Język – Szkoła – Religia” znajduje się na liście B ministerialnego wykazu czasopism punktowanych; za publikację w JSR można uzyskać sześć punktów).

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 30 kwietnia 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje zakwaterowanie (jeden nocleg), posiłki i publikację wygłoszonych referatów. Osoby niekorzystające z noclegu wnoszą jedynie opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł.

Opłaty za dodatkowy nocleg wynoszą:

 

 • pokój jednoosobowy – 90 zł ze śniadaniem,

 • pokój dwuosobowy – 110 zł ze śniadaniem.

 

Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:

 

BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

ul. Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

 

KONTO:

BANK SPÓŁDZIELCZY SKÓRCZ O/PELPLIN

NIP 593 24 42 360

23834200092001564620000001

Noclegi rezerwują organizatorzy w internacie Collegium Marianum, tel. 58 536 49 32 (w dni powszednie od 8.oo do 14.oo).

Aleja Cystersów 2

83-130 Pelplin

Karty zgłoszenia (w załączniku) prosimy kierować do sekretarza konferencji, dr Ireny Chawrilskiej (e-mail: fpojsr@ug.edu.pl), tel. 507140186.

Dokumenty do pobrania

ZałącznikWielkość
PDF icon zaproszenie.pdf284.9 KB
Plik zgloszenie.odt117.29 KB
okładka czasopisma
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: czw., 23.03.2017 r., 13:35
Data publikacji: czw., 23.03.2017 r., 13:24