fbpx Interpunkcja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Interpunkcja

Czy poprawnie postawiono przecinki w następującym zdaniu: „Wyszła tylko Katarzyna, mówiąc, że jest sama”?

Przecinki w tym zdaniu są postawione poprawnie, jest to bowiem zdanie podrzędnie złożone z trzech wypowiedzeń składowych. Drugi człon (mówiąc) jest imiesłowowym równoważnikiem zdania podrzędnego, a trzeci (że jest sama) jest zdaniem dopełnieniowym.  Pomiędzy zdaniami nadrzędnymi a zdaniami podrzędnymi i imiesłowowymi równoważnikami zdań podrzędnych zawsze stawia się przecinki.

Jacek Dzięgielewski

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 10.06.2015 r., 20:56
Data publikacji: śr., 10.06.2015 r., 20:56

Czy w zdaniu „Kto z nich ma rację: on, czy ona?” potrzebny jest przecinek?

Pomiędzy składnikami zdań współrzędnie złożonymi rozłącznie (połączonymi m.in. spójnikami albo, lub, bądź, czy) nie stawiamy przecinków. Zdanie powinno być więc zapisane następująco: Kto z nich ma rację: on czy ona?

Jacek Dzięgielewski

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 10.06.2015 r., 20:54
Data publikacji: śr., 10.06.2015 r., 20:54

Czy podane zdanie jest poprawne pod względem interpunkcyjnym: „Kierowcy, których policjanci zatrzymali nie byli pod wpływem alkoholu”?

Nie, poprawne interpunkcyjnie jest zdanie: Kierowcy, których policjanci zatrzymali, nie byli pod wpływem alkoholu. Drugi przecinek powinno się postawić w tym miejscu, ponieważ zdanie których policjanci zatrzymali jest zdaniem podrzędnym złożone wtrąconym pomiędzy zdanie nadrzędne Kierowcy nie byli pod wpływem alkoholu, a zdania wtrącone należy wydzielać z tekstu obustronnie.

Dominika Bogdańska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 10.06.2015 r., 20:53
Data publikacji: śr., 10.06.2015 r., 20:53

Czy dobrze postawiono drugi przecinek w zdaniu: „Czytelnicy i czytelniczki znajdą tam odpowiedź na pytania, których nie mają komu, i kiedy zadać”?

Nie, ponieważ wyrazy komu i kiedy są w tym zdaniu równorzędne wobec siebie.

 Alicja Chrzanowska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 10.06.2015 r., 20:53
Data publikacji: śr., 10.06.2015 r., 20:53

Czy potrzebny przecinek w zdaniu: „Sterczały kamienne, oślizgłe stopnie”?

Tak, przecinek jest tu potrzebny, ponieważ przymiotniki kamienneoślizgłe są w tym zdaniu przydawkami równorzędnymi, tzn. każda z nich odnosi się bezpośrednio do określanego rzeczownika (tu: stopni).

Aleksandra Chajewska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 10.06.2015 r., 20:51
Data publikacji: śr., 10.06.2015 r., 20:51

Czy podane zdanie jest poprawne interpunkcyjnie: „Szkoła, to bardzo poważna instytucja”?

Zauważmy, że w tym zdaniu mamy do czynienia z grupą orzeczenia wyrażoną przez orzeczenie imienne: to instytucja. Zgodnie z zasadami interpunkcji grupy podmiotu nie należy oddzielać przecinkiem od grupy orzeczenia. Zatem poprawny zapis tego zdania to: Szkoła to bardzo poważna instytucja.

Joanna Niewiadomska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 07.06.2015 r., 14:58
Data publikacji: ndz., 07.06.2015 r., 14:58

Czy poprawnie postawiono przecinek w zdaniu: „Zróbmy, co tylko jest możliwe”?

Tak, to zdanie jest poprawne pod względem interpunkcyjnym. Zróbmy to zdanie nadrzędne, zaś co tylko jest możliwe to zdanie podrzędnie dopełnieniowe, a według zasad interpunkcji polskiej między zdaniem nadrzędnym i podrzędnym zawsze powinien stać przecinek.

Magdalena Basińska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 07.06.2015 r., 14:57
Data publikacji: ndz., 07.06.2015 r., 14:57

Czy poprawnie postawiono przecinek w następującym zdaniu: „To jeszcze bardziej wzmacniało opór pozostałych Ukraińców, przewidzianych do przesiedlenia”?

Zdanie to jest poprawne pod względem interpunkcyjnym, jeśli wszyscy pozostali Ukraińcy, o których w nim mowa, byli przewidziani do przesiedlenia. W poprzednim zdaniu musiałaby być zatem mowa o Ukraińcach nieprzewidzianych do przesiedlenia. W takim wypadku już wyraz pozostali dostatecznie wyznacza zakres rzeczownika Ukraińcy, a wyrażenie przewidziani do wysiedlenia stanowi tylko dopowiedzenie, zgodnie zaś z zasadami interpunkcji dopowiedzenia oddziela się przecinkiem od zdania głównego. Taką sytuację ilustruje np. następujący tekst: Tym, którzy podpisali te dokumenty, pozwolono zostać na miejscu. To jeszcze bardziej wzmacniało opór pozostałych Ukraińców, przewidzianych do przesiedlenia.
Jeśli jednak Ukraińcy przewidziani do wysiedlenia, o których mowa w zdaniu, dzielili się na jakieś dwie grupy i zdanie to informuje o drugiej z nich, przecinek jest tu zbędny. W takim wypadku zakres rzeczownika wyznaczają bowiem łącznie oba określenia: pozostaliprzewidziani do przesiedlenia. Taką sytuację ilustruje np. tekst: Część Ukraińców, którzy mieli być tego dnia wywiezieni, uciekła w nocy. To jeszcze bardziej wzmacniało opór pozostałych Ukraińców przewidzianych do przesiedlenia.
Joanna Niewiadomska
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 07.06.2015 r., 14:56
Data publikacji: ndz., 07.06.2015 r., 14:56

Napisałem: „Kochanie, – powiedział – zrób...” czy tu potrzebny jest przecinek?

Przecinek nie jest tu potrzebny. Pomijamy go w myśl zasady, że gdy  dochodzi do zbiegu myślnika i przecinka, należy tenże przecinek pominąć.

Magdalena Basińska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 07.06.2015 r., 14:54
Data publikacji: ndz., 07.06.2015 r., 14:54

Czy poprawnie postawiono przecinek w następującym zdaniu: „Żegnaj, blondyneczko”?

W zdaniu tym przecinek został postawiony poprawnie, oddziela bowiem zdanie (tu: czasownik żegnaj) od zwrotu adresatywnego (tu: wołacz blondyneczko).

Magdalena Behounkowa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: sob., 30.05.2015 r., 16:32
Data publikacji: sob., 30.05.2015 r., 16:32