fbpx Interpunkcja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Interpunkcja

Czy w następującym zdaniu poprawnie postawiono przecinki: „Pójdziemy tam, gdzie chcesz, i kiedy chcesz”?

Pierwszy przecinek postawiono poprawnie, ponieważ zaimek gdzie wprowadza zdanie składowe podrzędne, a zdanie podrzędne od nadrzędnego zawsze oddzielamy przecinkiem. Natomiast pomiędzy zdaniami gdzie chcesz i kiedy chcesz nie powinien stać przecinek, ponieważ są to zdania współrzędne łączne. Przecinek byłby niezbędny, gdyby zdanie gdzie chcesz było zdaniem wtrąconym, np. Pójdziemy, gdzie chcesz, i kupimy to, o co prosisz.

Daria Charzyńska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 26.06.2015 r., 10:49
Data publikacji: pt., 26.06.2015 r., 10:49

Tytuł pracy magisterskiej brzmi „Euro 2012, jako event turystyczny”. Czy właściwie postawiłem przecinek w tym tytule?

Przecinek jest w tym tytule zbędny, ponieważ zasadniczo nie stawiamy go przed wyrazem jako. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy chcemy podkreślić przyczynowo-uzasadniający charakter wprowadzonego wyrażenia. Odpowiednie przykłady podaję za internetowymi Zasadami interpunkcji: Był powszechnie szanowany jako lekarz. (Szanowano go jako dobrego lekarza) ale Był powszechnie szanowany, jako lekarz. (Szanowano go ze względu na prestiż jego zawodu). Wyrażenie jako event turystyczny nie ma jednak charakteru przyczynowo-uzasadniającego.

Aleksandra Mieczkowska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 26.06.2015 r., 10:48
Data publikacji: pt., 26.06.2015 r., 10:48

Czy w rozpoczynającym wiadomość fragmencie „Dzień dobry, Mateusz…” powinien być przecinek?

Tak, ponieważ zwroty adresatywne (tu: Mateusz) oddzielamy przecinkiem od reszty wypowiedzi. Czynimy tak również wtedy, gdy – jak w tym wypadku – wołacz jest równy mianownikowi. Gdyby imię Mateusz nie było zwrotem adresatywnym, lecz częścią formuły przedstawiania się (= tu mówi Mateusz), przecinek również byłby potrzebny – jako znak oddzielający od siebie dwa różne wypowiedzenia składowe współrzędne połączone bezspójnikowo.

Daria Charzyńska
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 26.06.2015 r., 10:47
Data publikacji: pt., 26.06.2015 r., 10:47

Czy poprawna jest interpunkcja zastosowana w następującym zdaniu: „Tylko człowiek, który nie ma wykształcenia może się wypowiadać w taki sposób”?

Interpunkcja w tym zdaniu jest niepoprawna, ponieważ wtrącone człony zdań złożonych i pojedynczych wydzielamy przecinkami z dwóch stron. Poprawnie zatem zapisujemy to zdanie następująco: Tylko człowiek, który nie ma wykształcenia, może się wypowiadać w taki sposób.

Aleksandra Kropacz

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 26.06.2015 r., 10:44
Data publikacji: pt., 26.06.2015 r., 10:44

Czy w następującym zdaniu poprawnie postawiono przecinki: „W sklepie, a także na pokładzie łodzi paliły się światła”?

Przecinek został tu postawiony poprawnie, gdyż a także to spójnik zespolony, który zawsze poprzedzamy przecinkiem. Warto też zwrócić uwagę, że nie stawiamy przecinka po wyrażeniu a także na pokładzie łodzi, stanowi ono bowiem składnik wyliczenia równie ważny jak pierwszy składnik tego wyliczenia, czyli wyrażenie w sklepie.

Paulina Andrzejewska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 26.06.2015 r., 10:41
Data publikacji: pt., 26.06.2015 r., 10:41

Czy w zdaniu „Posłem na Sejm RP II kadencji w latach 1993-1997 był z ramienia PSL Józef Michalik” wyrażenie „z ramienia PSL” wydzielić przecinkami?

Zasadniczo nie należy wydzielać tego wyrażenia przecinkami, zwłaszcza jeśli niesioną przez nie informację chcemy traktować jako tak samo ważną jak pozostałe informacje w tym zdaniu. Jeżeli wydzielimy to wyrażenie przecinkami, potraktujemy je jako wtrącenie, czyli informację dodatkową, mniej istotną niż pozostałe. Jeśli jednak taka byłaby intencja autora, obustronne wydzielenie tego wyrażenia przecinkami byłoby poprawne.

Piotr Bednarczyk

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 19.06.2015 r., 9:55
Data publikacji: pt., 19.06.2015 r., 9:55

Czy poprawnie postawiono przecinki w następującym zdaniu: „Oprócz doskonale zagranych ról, na zawsze pozostaną w pamięci jej obrazy”?

Podane zdanie nie jest poprawne pod względem interpunkcyjnym, ponieważ pomiędzy niejednorodnymi składnikami zdania pojedynczego nie stawiamy przecinków. Wyrażenie przyimkowe oprócz ról łączy się z orzeczeniem pozostaną w pamięci, toteż pomiędzy tymi składnikami zdania nie może stać przecinek.

Mateusz Czujko

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 19.06.2015 r., 9:55
Data publikacji: pt., 19.06.2015 r., 9:55

Czy poprawnie postawiono przecinek w następującym zdaniu: „Moim zdaniem, przesadzasz”?

Tak, przecinek w tym zdaniu został postawiony poprawnie, choć poprawna byłaby też wersja bez przecinka. Moim zdaniem, podobnie jak według mnie, może być potraktowany jako wtrącenie, wtrącenia wydzielamy z tekstu przecinkami. Zdaniem Jerzego Podrackiego (Słownik interpunkcyjny języka polskiego, Warszawa 1993) współcześnie raczej dominuje zasada oddzielania tego wyrażenia przecinkiem, ale wersja bez przecinka występuje szczególnie na początku zdania.

Mateusz Czujko

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 19.06.2015 r., 9:54
Data publikacji: pt., 19.06.2015 r., 9:54

Jaka powinna być interpunkcja w zdaniu „Dziecko chore drżało z zimna”?

W zdaniu tym powinniśmy postawić dwa przecinki: Dziecko, chore, drżało z zimna, mamy tu bowiem do czynienia z wtrąceniem przymiotnika chore, o czym decyduje zmiana szyku w stosunku do zdania Chore dziecko drżało z zimna.

Piotr Bednarczyk

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 19.06.2015 r., 9:52
Data publikacji: pt., 19.06.2015 r., 9:52

Czy w zdaniu „Zwrócił się w imieniu UNDO do ministrów” wyrażenie „w imieniu UNDO” oddzielać przecinkami?

Zasadniczo w zdaniu tym nie stawiamy przecinków, ponieważ nie stawia się ich pomiędzy składnikami zdania pojedynczego o różnych funkcjach. Przecinki można by tu jednak postawić, jeśli potraktujemy to wyrażenie jako wtrącenie.

Dominika Bogdańska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 10.06.2015 r., 20:56
Data publikacji: śr., 10.06.2015 r., 20:56