Program studiów | Wydział Filologiczny

Etnofilologia kaszubska. Plan studiów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 11.10.2017 r., 21:22
Data publikacji: śr., 11.03.2015 r., 19:53

Etnofilologia kaszubska. Opis kierunku

Studia stacjonarne I stopnia

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

  • Nauczycielska – nauczyciel języka kaszubskiego w klasach IV-VI (dyplom licencjata uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej)
  • Animacyjno-medialna – pozwala zdobyć poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i współczesnych mediów, podstaw komunikacji społecznej i międzykulturowej, mechanizmów animowania aktywności kulturalnej mieszkańców regionu.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Student etnofilologii kaszubskiej pozna m.in. historyczne procesy kształtowania się społeczności kaszubskiej, zmiany w niej zachodzące, specyfikę kultury materialnej i duchowej Pomorza, ideowy i organizacyjny wymiar kaszubskiego ruchu regionalnego.

W programie studiów przewidziano 660 godzin nauki języka kaszubskiego, przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, historię Kaszub i Pomorza, kaszubszczyznę w świecie języków Słowian, politykę językową i etniczną w Polsce i Europie, ćwiczenia i praktyki zawodowe odpowiednie dla specjalności.

 

ATUTY KIERUNKU

Ubogacając ofertę kształcenia na kierunku filologicznym o wiedzę z zakresu nauk społecznych, tworzy się unikatowy produkt edukacyjny. Biegła znajomość języka kaszubskiego (w mowie i w piśmie), swobodna wymiana poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości stworzą fundament kształcenia kompetencji profesjonalnych. Z uczelnią współpracują: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radio Gdańsk, Media Kaszëbë. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, m.in. na kierunkach filologicznych, kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii, filozofii.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Obecnie mamy do czynienia z żywiołowym rozwojem kaszubskiej edukacji językowej, z rozwojem kaszubskich mediów oraz instytucji kultury. Związane jest to m.in. z tym, że Unia Europejska tak samo troszczy się o znajomość języków obcych najbardziej w świecie rozpowszechnionych, jak i zachowanie języków zagrożonych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) można szukać zatrudnienia jako nauczyciel języka kaszubskiego w szkole podstawowej, dziennikarz w mediach lokalnych, działacz kultury (pracownik domu kultury, animator życia społecznego, specjalista w urzędach administracji publicznej), edytor, korektor w redakcjach prasowych i w wydawnictwach.

Szczegółowe informacje na temat kierunku: http://www.kaszubi.pl/o/etnofilologia

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 04.08.2017 r., 13:49
Data publikacji: wt., 10.03.2015 r., 23:54