Komunikaty dla studentów | Wydział Filologiczny

Komunikaty dla studentów

Brak komunikatów.

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne I roku

Zaproszenie

 

Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej UG serdecznie zaprasza wszystkich kandydatów na studentów pierwszego roku filologii polskiej studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackie) na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 28 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali im. Profesora Andrzeja Bukowskiego (nr 1.45), parter budynku Wydziału Filologicznego przy ulicy Wita Stwosza 55 w Gdańsku. Oprócz omówienia najważniejszych spraw organizacyjnych, kandydaci otrzymają legitymacje studenckie i podpiszą ślubowanie. Warunkiem otrzymania legitymacji studenckiej w tym dniu jest dostarczenie w dwóch egzemplarzach, drukowanej obustronnie i podpisanej przez kandydata umowy pomiędzy studentem a Uniwersytetem Gdańskim. Druk tej umowy można pobrać z odpowiedniej zakładki Portalu Studenta (w § 2 punkt 3b w pustym miejscu należy wpisać: „realizowane zgodnie z programem studiów”).

 

Kandydatów na studentów pierwszego roku filologii polskiej studiów stacjonarnych drugiego stopnia (magisterskie) zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 28 września 2018 r. o godz. 12.00 w sali im. Profesora Andrzeja Bukowskiego (nr 1.45), parter budynku Wydziału Filologicznego przy ulicy Wita Stwosza 55 w Gdańsku. Oprócz omówienia najważniejszych spraw organizacyjnych na spotkaniu dokonany zostanie podział roku na grupy specjalizacyjne

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: czw., 20.09.2018 r., 12:37
Data publikacji: czw., 20.09.2018 r., 12:37

Seminarium

Zaproszenie na seminarium

Judasz w dramacie młodopolskim

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: śr., 09.05.2018 r., 9:40
Data publikacji: śr., 09.05.2018 r., 9:40