Komunikaty dla studentów | Wydział Filologiczny

Komunikaty dla studentów

Brak komunikatów.

Wymiana studentów - Program Erasmus + 2019

WYMIANA STUDENTÓW - PROGRAM ERASMUS+

DOFINANSOWANY WYJAZD ZAGRANICZNY

NA 1 LUB 2 SEMESTRY STUDIÓW

DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW[1] Instytutu Filologii Polskiej:

1. CZECHY

 

> Uniwersytet w Pradze – 1 miejsce (studia w języku angielskim, Central European Studies)

> Uniwersytet w Brnie – 2 miejsca (polonistyka)

> Uniwersytet w Ostrawie – 1 miejsce (polonistyka)

 

2.  NIEMCY > Uniwersytet w Lipsku[2] – 2 miejsca (polonistyka)

3.  SŁOWENIA > Uniwersytet w Nowej Goricy – 2 miejsca (studia w języku angielskim)

4.  WĘGRY > Uniwersytet Eotvos Lorand w Budapeszcie – 2 miejsca (polonistyka)

5.  TURCJA > Uniwersytet w Istambule – 2 miejsca (polonistyka)

6.  CHORWACJA > Uniwerstet w Zagrzebiu – 2 miejsca (polonistyka)

7.  LITWA>  Uniwersytet w Wilnie – 6 miejsc (polonistyka)

 

Rekrutacja: I ETAP: do 7 lutego 2019 r.

 

- główne kryteria rekrutacji: znajomość języka angielskiego oraz średnia ocen;

- I etap rekrutacji: wypełnij FORMULARZ STYPENDYSTY i złóż w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej najpóźniej do dnia 7.02.2019 r.

- wydruk dokumentu możesz pobrać w sekretariacie IFP lub  otrzymać mailem od koordynatora

 

Informacje dodatkowe:

 

- w rekrutacji mogą uczestniczyć studenci I, II i III roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich oraz doktoranci,

- wyjazd można planować na semestr zimowy, letni lub na cały rok akademicki 2019/2020,

- w razie wątpliwości, co do miejsca studiów, można wypełnić dwa formularze studenta i wskazać różne uczelnie zagraniczne, po rekrutacji wybierzemy jedną z nich,

- po zaliczeniu przedmiotów na uczelni zagranicznej zaliczamy w Polsce ekwiwalenty tych przedmiotów na Uniwersytecie Gdańskim, co w praktyce umożliwia zaliczenie całego semestru na uczelni rodzimej, 

- studenci, którzy w roku akademickim/semestrze poprzedzającym wyjazd w ramach ERASMUSA wypracowali sobie stypendium naukowe, w czasie pobytu za granicą nadal będą je otrzymywać,

- więcej szczegółów – na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Uniwersytetu Gdańskiego:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia/zasady_realizacji_mobilnosci_erasmusstudia/zasady_ogolne_2017-2018

- każdy student otrzymuje stypendium, a jeśli ma w Polsce stypendium socjalne, także dodatek do stypendium głównego wg stawek poniżej; dodatkowe dofinansowanie przysługuje także studentom niepełnosprawnym. W poprzednim roku akademickim wynosiło ono:

 

 

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Miesięczna stawka stypendium

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 €

ok. 2 154 zł

 

3015 zł (z dodatkiem socjalnym)

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

450 €

ok. 1936 zł

 

2799 zł (z dodatkiem)

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

350 €

ok. 1508 zł

2369 zł (z dodatkiem)

 

WAŻNE: osoby, które mają stypendium socjalne w czasie rozmowy kwalifikacyjnej powinny przedstawić zaświadczenie z dziekanatu.

O finalnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej poinformuję mailem wszystkie osoby, które złożą wnioski w sekretariacie.

W razie pytań – proszę o kontakt mailowy lub zapraszam na moje konsultacje (w czasie semestru i w sesji), gabinet 3.30.

 

Z poważaniem,                                  

Dr hab. Magdalena Horodecka (horodecka@ug.edu.pl)     Koordynator programu Erasmus+ w IFP

           

 [1] Możliwość wyjazdu doktorantów wyłącznie na studia do Pragi, Budapesztu, Istambułu i Novej Goricy.

[2] Wymagana znajomość języka niemieckiego w stopniu średniozaawansowanym.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: śr., 06.02.2019 r., 20:38
Data publikacji: śr., 06.02.2019 r., 20:38

Tematy zajęć fakultatywnych - I rok studiów licencjackich - filologia polska

 

Tematy fakultetów – filologia polska,  I rok lic., semestr letni, rok akademicki 2018/2019

 

1. Prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

JĘZYK I MY

W ramach zajęć fakultatywnych będziemy wspólnie zastanawiać się nad siłą słowa w komunikacji językowej. W związku z tym będziemy przyglądać się zarówno naszym codziennym  rozmowom, jak i wypowiedziom publicznym, aby opisać, jakich środków  językowych używa nadawca wypowiedzi, chcąc przekonać odbiorcę do swoich racji. Poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytania, kilka pytań, takich jak: na czym polega siła perswazyjna wypowiedzi,  kiedy perswazja staje się manipulacją, skąd się bierze agresja w języku i jak można jej przeciwdziałać, czy umiemy dyskutować, czy reklamy nas przekonują?

 

2. Prof. dr hab. Stefan Chwin

 

Pisarze-samobójcy w Polsce. Między psychologią doświadczenia i tekstem.

 

Problematyka fakultetu:

 

- Kultura polska i polski katolicyzm wobec samobójstwa – dawniej i dzisiaj.

- Między psychologią a poetyką tekstu. Czy istnieje „wyobraźnia samobójcy”?

- Samobójstwo romantyczne w życiu i literaturze.

- Literatura polska i samobójcze zamachy terrorystyczne.

- Samobójstwo z powodów egzystencjalnych w kulturze i literaturze polskiej XX wieku.

- „Ostatni wybór” w świetle biografii i twórczości (m.in. Rajnold Suchodolski, Aleksander Wat, Jerzy Zawieyski, Edward Stachura, Rafał Wojaczek).

-  Legenda pisarzy-samobójców w Polsce jako zjawisko socjologiczne.

 

3. Dr  Jolanta Laskowska

 

Nowe media w polonistyce

 

Cele przedmiotu:

 • Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów polonistyki z możliwością wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, edytorskiej i dziennikarskiej. Ponadto studenci będą mogli wzbogacić swój warsztat pracy i poznać ciekawe narzędzia Web 2.0 oraz dowiedzieć się, jak można je wykorzystać w pracy polonisty.

Treści programowe:

 • Bezpieczne wykorzystywanie nowych technologii. Prawo autorskie w sieci
 • Źródła informacyjno-bibliograficzne przydatne w pracy polonisty (NUKAT, bibliografie narodowe, biblioteki cyfrowe i wybrane cyfrowe kolekcje, wyszukiwarki, słowniki, serwisy, filmowe zasoby serwisu YouTube, Ninateka)
 • Zasoby edukacyjne z języka polskiego (strony internetowe, blogi i video blogi, open access)
 • Praca w chmurze (Google docs, Dropbox, Evernote, WriteURL)
 • Aplikacje My Storybook, Toondoo, Sutori pozwalające na tworzenie cyfrowych, barwnych opowieści i komiksów
 • Survio – narzędzie do tworzenia elektronicznych ankiet
 • Padlet, Trello, Edmodo, Lino, Jimdo – darmowe narzędzie do organizacji pracy
 •  Edukacyjne zasoby internetowe i wirtualne klasy (Akademia Khana, Learningapps, mCourser, mInstructor, Moodle)
 • Prezentacje i montaż filmów (Shape Collage, PiZap, Prezi, Slide, Canva, Moviemaker)
 •  Aplikacje sprawdzające wiedzę uczniów (Kahoot, Quizziz, Quizlet, Mentimeter).
 •  Etwinning – platforma współpracy dla pracowników szkół.
 • Kreatywna pedagogika – portal dla gdańskich nauczycieli. Narzędziownik TIK-owca polonisty.
 • Propozycje studentów….

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: pt., 11.01.2019 r., 20:49
Data publikacji: pt., 11.01.2019 r., 20:49

konferencja studencka WYSPA.MŁODOŚĆ

X Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY

13-19 maja 2019 r.

 

KONFERENCJA STUDENCKA: WYSPA.MŁODOŚĆ

 

            Festiwal Between.Pomiędzy obrał za jedno z wiodących zadań wspieranie uczestnictwa w kulturze osób młodych, przede wszystkim studentów, doktorantów i licealistów. Z tego względu podczas festiwalu w 2019 roku rezerwujemy przestrzeń do wymiany doświadczeń naukowych dla studentów i doktorantów, między innymi w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej WYSPA.MŁODOŚĆ, która odbywać się będzie w dniach 14-15 maja 2019.

            Do udziału w konferencji zapraszamy studentów. chcących podzielić się efektami swoich badań, prowadzonych podczas seminariów licencjackich i magisterskich. Zapraszamy teatrologów, literaturoznawców i językoznawców, jak również studentów zajmujących się innymi dziedzinami nauki, również naukami ścisłymi. Naszą intencją jest zapewnienie młodym badaczom możliwości żywej wymiany myśli oraz dyskusji nad efektami ich poszukiwań naukowych. Tworzymy tym samym swoiste laboratorium studenckie, w którym będzie także możliwość spotkania z bardziej doświadczonymi badaczami z kraju i z zagranicy.

            Nie chcemy zawężać tematyki planowanej konferencji jedynie do nauk humanistycznych – do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin badawczych. Zależy nam na różnorodności i wielości interpretacji pojęcia „laboratorium” –  które zarazem stanowi jeden z ważniejszych nurtów tematycznych tegorocznej edycji Festiwalu. Ciekawi jesteśmy praktycznego aspektu badań studenckich.

            WYSPA.MŁODOŚĆ znajdzie swoje miejsce w terminarzu odbywającego się w maju X Festiwalu Between.Pomiędzy – w czasie, kiedy prace młodych badaczy wyraźnie się krystalizują. Przewidziany czas prezentacji, przygotowanych w języku polskim lub angielskim, to 15 minut. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (obejmuje uczestnictwo w konferencji oraz wybranych wydarzeniach festiwalowych). Organizatorami konferencji są Fundacja Between.Pomiędzy, Koło Naukowe Zarządzania Instytucjami Artystycznymi oraz Koło Naukowe Teatrologów „Brikolaż”.

Zgłoszenia wraz z kilkuzdaniowym opisem wystąpienia (oraz nazwiskiem i adresem e-mail opiekuna naukowego) przyjmujemy do 15 marca 2019 roku pod adresem: between2019.island@gmail.com

 

W imieniu organizatorów,

Ewelina Stefańska

Inez Brokos

 

Opieka naukowa:

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG,

dr Katarzyna Kręglewska      

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: czw., 10.01.2019 r., 21:05
Data publikacji: czw., 10.01.2019 r., 21:05

wolontariat - team between 2019

TEAM BETWEEN NA ROK 2019

 

Osoby chętne do współpracy przy organizacji X Festiwalu Literatury i Teatru Between.Pomiędzy zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku o godzinie 18.30 w sali 3.3 na Wydziale Filologicznym UG (piętro polonistyki). Podczas spotkania pokażemy materiały filmowe z poprzednich edycji festiwalu oraz porozmawiamy o wydarzeniach planowanych między 13 a 19 maja 2019 roku. Przedstawimy również szczegóły dotyczące proponowanej współpracy na zasadzie wolontariatu.

 

BETWEEN.POMIĘDZY jest międzynarodowym festiwalem poświęconym związkom teatru i literatury, organizowanym od 2010 roku w Sopocie przez Fundację Between.Pomiędzy oraz Uniwersytet Gdański, we współpracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami nauki, kultury i sztuki. W ramach działań Between.Pomiędzy realizowane są programy badawcze, edukacyjne i wydawnicze.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: czw., 10.01.2019 r., 21:03
Data publikacji: czw., 10.01.2019 r., 21:03

Promocja książki "Pośród nas"

Zapraszamy na promocję książki

 

11. 01. 2019   godz. 17.00

Biblioteka Główna UG                                                                                    

 

Bohaterowie spotkań

 

              Tadeusz Dąbrowski

 Andrzej Kasperek

 Kazimierz Nowosielski

 Jerzy Limon

 Teresa Ferenc

 Zbigniew Jankowski

 Aleksander Jurewicz

 Adam Kamiński

  Redaktorzy: G. F. Tomaszewscy, M. S. Modrzewscy

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: czw., 20.12.2018 r., 20:37
Data publikacji: czw., 20.12.2018 r., 20:37

Ocena studiów na kierunku filologia polska - prezentacja wyników badań ankietowych

Prezentacja wyników badań ankietowych

Kierunek studiów: filologia polska

Statystyka ankiet studenckich:

Liczba ankiet

21

Liczba formularzy

21

Liczba wypełnień

21

Liczba osób biorących udział w ankiecie

21

Procent wypełnień

100%

 

Badany aspekt kształcenia (wybrane zajęcia)

TAK

Raczej TAK

Nie mam zdania

Raczej NIE

NIE

1.1 Treść zajęć była jasna i zrozumiała

18 = 85,71%

2 = 9,52%

1 = 4,76%

0 = 0%

0 = 0%

1.2 Poruszane zagadnienia znacząco poszerzyły moją wiedzę i umiejętności

17 = 80,95%

2 = 9,52%

1 = 4,76%

0 = 0%

1 = 4,76%

2.1 Czas zajęć był dobrze wykorzystany

17 = 80,95%

3 = 14,29%

0 = 0%

1 = 4,76%

0 = 0%

2.2 Prowadzenie zajęć umożliwiało łączenie własnej wiedzy i doświadczeń z nową wiedzą i umiejętnościami

19 = 90,48%

0 = 0%

0 = 0%

1 = 4,76%

1 = 4,76%

 

3.1 Warunki uzyskania zaliczenia zostały jasno określone na jednych z pierwszych zajęć

20 = 95,24%

0 = 0%

0 = 0%

1 = 4,76%

0 = 0%

3.2 Zakres i forma stawianych wymagań były związane z realizowaną treścią i założonymi celami zajęć

20 = 95,24%

0 = 0%

0 = 0%

1 = 4,76%

0 = 0%

4.1 Prowadzący zachęcał do stawiania pytań bądź do dzielenia się wątpliwościami

20 = 95,24%

0 = 0%

1 = 4,76%

0 = 0%

0 = 0%

4.2 Prowadzący odnosił się do studentów z szacunkiem i życzliwością

21 = 100%

0 = 0%

0 = 0%

0 = 0%

0 = 0%

5.1 Zajęcia prowadzone były sumiennie

19 = 90,48%

2 = 9,52%

0 = 0%

0 = 0%

0 = 0%

5.2 Słuchacze mogli bez większych przeszkód konsultować z prowadzącym w czasie jego dyżurów bądź w innych ustalonych terminach czy formach kontaktu

19 = 90,48%

2 = 9,52%

0 = 0%

0 = 0%

0 = 0%

5.3 Zajęcia odbywały się regularnie

18 = 85,71%

2 = 9,52%

1 = 4,76%

0 = 0%

0 = 0%

5.4 Warunki przeprowadzania zajęć (lokalowe/dostępność sprzętu) były wystarczające/dostosowane do dydaktyki

16 = 76,19%

3 = 14,29%

1 = 4,76%

1 = 4,76%

0 = 0%

6.1 Zajęcia uważam za ważną dla mnie część moich studiów

16 = 76,19%

2 = 9,52%

2 = 9,52%

0 = 0%

1 = 4,76%

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: pt., 07.12.2018 r., 9:39
Data publikacji: pt., 07.12.2018 r., 9:39

Spotkanie z dr Arturem Nowaczewskim

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe

25.10.2018 (czwartek) godz.1700

Uniwersytet Gdański, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii

Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S209

Bułgaria oczami piechura

dr Artur Nowaczewski

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański

W latach 2009-2014 Artur Nowaczewski odbył pięć wypraw do Bułgarii. Przeszedł pieszo ważniejsze pasma górskie tego kraju (Riłę, Pirin, Rodopy), ale przede wszystkim wiodący od granicy grzbietem Starej Płaniny siedemsetkilometrowy szlak Kom-Emine. Na bazie podróżnych zapisków powstała wydana w 2017 roku przez Wydawnictwo Iskry książka „Hostel Nomadów”, nominowana do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”. Mykoła Riabczuk, znany ukraiński poeta, eseista i krytyk literacki, przewodniczący jury Nagrody Angelus, który wybrał się niedawno w podróż do Bułgarii, powiedział o Hostelu Nomadów „Autor [o Bułgarii] może powiedział to, co chciałbym powiedzieć, ale nie potrafię, nie mam takiego talentu”. Artur Nowaczewski nie ogranicza się do opisów krajoznawczych oraz naświetlenia historii kraju, ale kreśli udatne portrety ludzi spotykanych podczas swoich wędrówek.