Komunikaty dla studentów | Wydział Filologiczny

Komunikaty dla studentów

Brak komunikatów.

Ocena studiów na kierunku filologia polska - prezentacja wyników badań ankietowych

Prezentacja wyników badań ankietowych

Kierunek studiów: filologia polska

Statystyka ankiet studenckich:

Liczba ankiet

21

Liczba formularzy

21

Liczba wypełnień

21

Liczba osób biorących udział w ankiecie

21

Procent wypełnień

100%

 

Badany aspekt kształcenia (wybrane zajęcia)

TAK

Raczej TAK

Nie mam zdania

Raczej NIE

NIE

1.1 Treść zajęć była jasna i zrozumiała

18 = 85,71%

2 = 9,52%

1 = 4,76%

0 = 0%

0 = 0%

1.2 Poruszane zagadnienia znacząco poszerzyły moją wiedzę i umiejętności

17 = 80,95%

2 = 9,52%

1 = 4,76%

0 = 0%

1 = 4,76%

2.1 Czas zajęć był dobrze wykorzystany

17 = 80,95%

3 = 14,29%

0 = 0%

1 = 4,76%

0 = 0%

2.2 Prowadzenie zajęć umożliwiało łączenie własnej wiedzy i doświadczeń z nową wiedzą i umiejętnościami

19 = 90,48%

0 = 0%

0 = 0%

1 = 4,76%

1 = 4,76%

 

3.1 Warunki uzyskania zaliczenia zostały jasno określone na jednych z pierwszych zajęć

20 = 95,24%

0 = 0%

0 = 0%

1 = 4,76%

0 = 0%

3.2 Zakres i forma stawianych wymagań były związane z realizowaną treścią i założonymi celami zajęć

20 = 95,24%

0 = 0%

0 = 0%

1 = 4,76%

0 = 0%

4.1 Prowadzący zachęcał do stawiania pytań bądź do dzielenia się wątpliwościami

20 = 95,24%

0 = 0%

1 = 4,76%

0 = 0%

0 = 0%

4.2 Prowadzący odnosił się do studentów z szacunkiem i życzliwością

21 = 100%

0 = 0%

0 = 0%

0 = 0%

0 = 0%

5.1 Zajęcia prowadzone były sumiennie

19 = 90,48%

2 = 9,52%

0 = 0%

0 = 0%

0 = 0%

5.2 Słuchacze mogli bez większych przeszkód konsultować z prowadzącym w czasie jego dyżurów bądź w innych ustalonych terminach czy formach kontaktu

19 = 90,48%

2 = 9,52%

0 = 0%

0 = 0%

0 = 0%

5.3 Zajęcia odbywały się regularnie

18 = 85,71%

2 = 9,52%

1 = 4,76%

0 = 0%

0 = 0%

5.4 Warunki przeprowadzania zajęć (lokalowe/dostępność sprzętu) były wystarczające/dostosowane do dydaktyki

16 = 76,19%

3 = 14,29%

1 = 4,76%

1 = 4,76%

0 = 0%

6.1 Zajęcia uważam za ważną dla mnie część moich studiów

16 = 76,19%

2 = 9,52%

2 = 9,52%

0 = 0%

1 = 4,76%

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: pt., 07.12.2018 r., 9:39
Data publikacji: pt., 07.12.2018 r., 9:39

Spotkanie z dr Arturem Nowaczewskim

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe

25.10.2018 (czwartek) godz.1700

Uniwersytet Gdański, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii

Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S209

Bułgaria oczami piechura

dr Artur Nowaczewski

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański

W latach 2009-2014 Artur Nowaczewski odbył pięć wypraw do Bułgarii. Przeszedł pieszo ważniejsze pasma górskie tego kraju (Riłę, Pirin, Rodopy), ale przede wszystkim wiodący od granicy grzbietem Starej Płaniny siedemsetkilometrowy szlak Kom-Emine. Na bazie podróżnych zapisków powstała wydana w 2017 roku przez Wydawnictwo Iskry książka „Hostel Nomadów”, nominowana do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”. Mykoła Riabczuk, znany ukraiński poeta, eseista i krytyk literacki, przewodniczący jury Nagrody Angelus, który wybrał się niedawno w podróż do Bułgarii, powiedział o Hostelu Nomadów „Autor [o Bułgarii] może powiedział to, co chciałbym powiedzieć, ale nie potrafię, nie mam takiego talentu”. Artur Nowaczewski nie ogranicza się do opisów krajoznawczych oraz naświetlenia historii kraju, ale kreśli udatne portrety ludzi spotykanych podczas swoich wędrówek.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: wt., 16.10.2018 r., 13:10
Data publikacji: wt., 16.10.2018 r., 13:08

Pomocne informacje Biblioteki UG

Zapraszamy wszystkie osoby korzystające z Biblioteki UG do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Biblioteki UG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: czw., 04.10.2018 r., 20:19
Data publikacji: czw., 04.10.2018 r., 20:17

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne I roku

Zaproszenie

 

Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej UG serdecznie zaprasza wszystkich kandydatów na studentów pierwszego roku filologii polskiej studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackie) na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 28 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali im. Profesora Andrzeja Bukowskiego (nr 1.45), parter budynku Wydziału Filologicznego przy ulicy Wita Stwosza 55 w Gdańsku. Oprócz omówienia najważniejszych spraw organizacyjnych, kandydaci otrzymają legitymacje studenckie i podpiszą ślubowanie. Warunkiem otrzymania legitymacji studenckiej w tym dniu jest dostarczenie w dwóch egzemplarzach, drukowanej obustronnie i podpisanej przez kandydata umowy pomiędzy studentem a Uniwersytetem Gdańskim. Druk tej umowy można pobrać z odpowiedniej zakładki Portalu Studenta (w § 2 punkt 3b w pustym miejscu należy wpisać: „realizowane zgodnie z programem studiów”).

 

Kandydatów na studentów pierwszego roku filologii polskiej studiów stacjonarnych drugiego stopnia (magisterskie) zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 28 września 2018 r. o godz. 12.00 w sali im. Profesora Andrzeja Bukowskiego (nr 1.45), parter budynku Wydziału Filologicznego przy ulicy Wita Stwosza 55 w Gdańsku. Oprócz omówienia najważniejszych spraw organizacyjnych na spotkaniu dokonany zostanie podział roku na grupy specjalizacyjne

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: czw., 20.09.2018 r., 12:37
Data publikacji: czw., 20.09.2018 r., 12:37

Seminarium

Zaproszenie na seminarium

Judasz w dramacie młodopolskim

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: śr., 09.05.2018 r., 9:40
Data publikacji: śr., 09.05.2018 r., 9:40