Komunikaty dla studentów | Wydział Filologiczny

Komunikaty dla studentów

Brak komunikatów.

PROGRAM DNIA ADAPTACYJNEGO DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH Instytutu Filologii Polskiej

PROGRAM DNIA ADAPTACYJNEGO DLA STUDENTÓW
I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH

Instytutu Filologii Polskiej

 

2 października 2017 r.

Po odbiór legitymacji studenci zgłaszają się z dwoma egzemplarzami Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim świadczone dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych. Umowę należy wydrukować dwustronnie, pobrawszy ją z Portalu Studenta.

Studenci posiadający legitymacje zobowiązani są do dostarczenia dwóch egzemplarzy umowy do dziekanatu w terminie do 7 października 2017 r.

 

KIERUNEK

Spotkanie organizacyjne z Dyrekcją Jednostki prowadzącej kierunek oraz opiekunami roku
(proszę o wpisanie godziny, sali i adresu)

FILOLOGIA POLSKA I stopień

Godz.9.00,s.1.45,ul.Wita Stwosza 55

FILOLOGIA POLSKA II stopień

Godz.11.00,s.1.45,ul.Wita Stwosza 55

WIEDZA O TEATRZE

Godz.9.00,s.3.3,ul.Wita Stwosza 55

 

 

 

Studenci studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 

Odbiór legitymacji

 

Studenci odbierają legitymacje w dziekanacie w godzinach urzędowania.

Szczegółowe informacje o godzinach pracy dziekanatu: http://fil.ug.edu.pl/studenci/ogloszenia_dziekanatu

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: sob., 16.09.2017 r., 11:14
Data publikacji: pt., 15.09.2017 r., 23:07