fbpx Wykłady otwarte | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wykłady otwarte

Wykład otwarty prof. Irmeli von der Lühe / Der öffentliche Vortrag von Prof. Irmela von der Lühe "Eine Familie im Kampf gegen die Diktatur. Thomas Mann und die Seinen im amerikanischen Exil"

W dniu 28 kwietnia 2016 roku studenci germanistyki mieli możliwość wysłuchania wykładu Pani prof. Irmeli von der Lühe (Zentrum Jüdische Studien Berlin), badawczyni biografii i twórczości Eriki Mann. Wykład nosił tytuł „Eine Familie im Kampf gegen die Diktatur. Thomas Mann und die Seinen im amerikanischen Exil“. Po wykładzie odbyło się seminarium interpretacyjne, na którym czytano opowiadanie Ingeborg Bachmann pt. „Das Lächeln der Sphinx“ i omawiano kontekst utworu.

Am 28.04.2016 konnten die Germanistik-Studierenden den Vortrag von Prof. Irmela von der Lühe (Zentrum Jüdische Studien Berlin), die Forscherin von Biographie und Schaffen von Erika Mann, hören. Der Vortrag war zum Thema „Eine Familie im Kampf gegen die Diktatur. Thomas Mann und die Seinen im amerikanischen Exil“. Danach fand ein Interpretationsseminar statt, wo die Erzählung "Das Lächeln der Sphinx" gelesen und erörtert wurde.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: śr., 22.06.2016 r., 21:58
Data publikacji: pt., 29.04.2016 r., 22:51

Otwarty wykład gościnny prof. dr. hab. Miloša Řeznika na temat "O zwЯocie Яegionalnym w niemieckich badaniach nad historią i kulturą"

auf Deutsch lesen

Wykład gościnny prof. Miloša Řeznika
O zwЯocie Яegionalnym  w niemieckich badaniach nad historią i kulturą

We wtorek 10 marca 2015 r. miał miejsce otwarty wykład gościnny prof. dr hab. Miloša Řeznika na temat O zwЯocie Яegionalnym  w niemieckich badaniach nad historią i kulturą. Naszym Gościem był  urodzony w Czechach historyk, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, profesor europejskiej historii regionalnej oraz prodziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz.


Profesor poprowadził słuchaczy przez dwa ostatnie dziesięciolecia myśli niemieckiej, przedstawiając zmiany w usytuowaniu badań regionalnych w polu zainteresowań nauki na obszarze niemieckojęzycznym. Podzielił się jednocześnie refleksjami na temat następujących po sobie mód czy też preferencji terminologicznych w tym zakresie. Wskazał m.in. na modyfikacje w definiowaniu pojęcia „region” i „granica” od statyczno-terytorialnych koncepcji po akcentujące wyobrażeniowy wymiar ujmowania regionu i dynamikę zmian zachodzących procesów. Podjął także aspekt wpływu polityki Unii Europejskiej w dyskursie dotyczącym regionów, regionalizacji i regionalności.

W wykładzie uczestniczyli studenci i wykładowcy Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego. Spotkanie zorganizowała i poprowadziła w ramach Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza przy Instytucie Filologii Germańskiej dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Wykład odbył się m.in. w ramach zajęć z Wstępu do niemcoznawstwa z I rokiem makrokierunku. Podziękowania kierujemy w tym miejscu także w stronę prof. Igora Hałagidy z Instytutu Historii za udostępnienie sali wykładowej oraz pani Anety Płaskiewicz za pomoc w jej znalezieniu.

M.B.-Sz.


O Naszym Gościu…

 

Nasz GośćNasz Gośćplakat
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: śr., 22.06.2016 r., 11:43
Data publikacji: wt., 24.03.2015 r., 13:37

Wykład otwarty dr Magdaleny Lemańczyk - Niemcy na Pomorzu okiem socjologa. Wczoraj – dziś – jutro(?)

auf Deutsch lesen

W dniu 16 grudnia 2014 miał miejsce wykład otwarty dr Magdaleny Lemańczyk na temat Niemcy na Pomorzu okiem socjologa. Wczoraj – dziś – jutro(?). Nasz Gość obroniła w 2013 roku doktorat na UAM na temat Tożsamość narodowa liderów mniejszości niemieckiej w wybranych miejscowościach Polski północnej, przygotowany w Instytucie Socjologii i Filozofii UG pod kierunkiem prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Wynikami swoich badań podzieliła się z uczestnikami spotkania.

W kręgu zainteresowań badawczych dr M. Lemańczyk znajdują się oprócz mniejszości niemieckiej w Polsce także stosunki narodowościowe na Pomorzu Gdańskim po 1945 r., niemieccy gdańszczanie w Polsce i RFN (m. in. strategie integracyjne, międzypokoleniowa transmisja i transfer kultury, ruchliwość społeczna), a także metodologia badań terenowych w socjologii i antropologii.

Podczas spotkania dr M. Lemańczyk pokrótce omówiła kolejne fazy osadnictwa niemieckiego na Pomorzu i jego specyfikę, m.in. w aspekcie przebiegu procesów asymilacji i akulturacji. Następnie przeszła do zagadnień instytucjonalizacji społeczności niemieckiej po 1990 roku, wyróżniając trzy fazy: renesansu etniczności w latach 90., stabilizacji i stagnacji w latach 2000-2004, a od 2005 roku − regresu aktywności etnicznej. W dalszej kolejności przedstawiła metodologię i wyniki badań dotyczących tożsamości liderów mniejszości niemieckiej, określając wartości rdzenne (przede wszystkim język i pamięć) oraz paletę typów autoidentyfikacji w układzie tożsamościowo-terytorialnym. Wskazała, że znaczną część aktywnych członków organizacji mniejszości niemieckiej na terenie dawnej prowincji niemieckiej Westpreussen / Prusy Zachodnie stanowią przedstawiciele ludności autochtonicznej – Kaszubi i Kociewiacy, którzy w indywidualnych konstrukcjach tożsamościowych w różny sposób ujmują i waloryzują niemiecko-polsko-kaszubski/kociewski splot kulturowy. Swoje rozważania dr M. Lemańczyk podsumowała refleksją, iż o przyszłości organizacji mniejszości niemieckich stanowić będą członkowie-pasjonaci, zainteresowani kulturą i językiem niemieckim, niekoniecznie wykazujący się natomiast niemieckim pochodzeniem. Już obecnie są liczącą się, aktywną grupą w życiu społecznym stowarzyszeń.

Spotkanie zorganizowała Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza, a poprowadziła w ramach zajęć Krajoznawstwo historyczno-literackie Polski północnej na III roku makrokierunku niemcoznawstwo dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. W spotkaniu uczestniczyli wykładowcy i studenci Instytutu Wydziału Historycznego, Katedry Kulturoznawstwa i Instytutu Filologii Germańskiej.

Dokumentacja fotograficzna: Helena Walczak
Obróbka zdjęć: MB-Sz

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: czw., 23.06.2016 r., 14:38
Data publikacji: wt., 16.12.2014 r., 23:54

Niemcy jako sąsiedzi. Doświadczenia z pomorskiego pogranicza - wykład otwarty prof. zw. dr hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego

auf Deutsch lesen

W dniu 12 kwietnia 2013 roku odbył się wykład otwarty prof. zw. dr. hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego Niemcy jako sąsiedzi. Doświadczenia z pomorskiego pogranicza. Nasz gość jest historykiem i socjologiem, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, a także wiceprezesem Instytutu Kaszubskiego. Od wielu pokoleń związany jest rodzinnie z Pomorzem, a przede wszystkim z Ziemią Bytowską – pograniczem pograniczy.
Profesor Prondzyński ukazując koegzystencję różnych grup etnicznych na Pomorzu na przestrzeni wieków, zwracał uwagę na poplątanie losów na pograniczu, wzajemne postrzeganie różnych grup, odwołując się do własnej pamięci rodzinnej i doświadczeń autobiograficznych. Omawiając znaczenie cezur 1939 i 1945 w pamięci zbiorowej Pomorzan, podkreślił, że w 1945 roku nie wyobrażano sobie dalszego współistnienia z Niemcami na tym obszarze.
W spotkaniu uczestniczyło liczne grono studentów i wykładowców UG z różnych kierunków i wydziałów, szczególnie germaniści i niemcoznawcy, a także zainteresowani spoza uczelni. Spotkanie zorganizowała Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego w ramach wykładu Wstęp do niemcoznawstwa, a poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: ndz., 26.06.2016 r., 20:36
Data publikacji: wt., 09.12.2014 r., 20:40

Polscy i niemieccy studenci piszą e-maile do wykładowców - między normą i praktyką - wykład prof. Danuty Rytel-Schwarz

Serdecznie zapraszamy na wykład gościnny

prof. Danuty Rytel-Schwarz z Uniwersytetu w Lipsku


Polscy i niemieccy studenci piszą e-maile do wykładowców 

- między normą i praktyką.

Wykład odbędzie się we wtorek 16 grudnia o godz. 11.30-13.00 w sali 1.45.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: ndz., 26.06.2016 r., 21:43
Data publikacji: wt., 09.12.2014 r., 16:55

Profesor Heinz-Helmut Lüger – wykłady gościnne

auf Deutsch lesen

W dniach 6 i 7 maja 2014 gościliśmy po raz pierwszy w Instytucie Filologii Germańskiej niemieckiego profesora Heinza-Helmuta Lügera z Uniwersytetu Koblenz-Landau. Profesor podczas swojego pobytu wygłosił dwa wykłady gościnne. Tematem pierwszego spotkania, które odbyło się w auli BUG’u były frazeologizmy u Güntera Grassa na przykładzie utworu „Ein weites Feld”. Na początku prof. Heinz-Helmut Lüger wyjaśnił co to są frazeologizmy oraz podał kilka przykładów, by pokazać je w kontekście ich (nie)przekładalności na inne języki.

Drugie wystąpienie profesora zatytułowane „Ist Unhöflichkeit Dummheit?” miało miejsce w IFG. W spotkaniu udział wzięli studenci gdańskiej germanistyki oraz wykładowcy. Autor wykładu zaprezentował temat swojego wystąpienia, miejscami w humorystyczny sposób, co spotęgowało zainteresowanie słuchaczy. Pokazane przez profesora grafiki oraz przytoczone przykłady zaowocowały żywą dyskusją na temat uprzejmości pod koniec spotkania.

Oba spotkania poprowadziła pani Profesor Danuta Olszewska z IFG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Ewelina Rogala
Ostatnia modyfikacja: ndz., 26.06.2016 r., 20:36
Data publikacji: pt., 09.05.2014 r., 23:54

Wykład otwarty prof. Anny Wolff-Powęskiej (UAM) - Kto włada naszą pamięcią zbiorową?

auf Deutsch lesen

Wykład otwarty

prof. zw. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej
Kto włada naszą pamięcią zbiorową?

W dniu 5 kwietnia 2013 roku gościliśmy po raz pierwszy na UG prof. zw. dr. hab. Annę Wolff-Powęską, pracownika Zakładu Badań Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wygłosiła wykład na temat Kto włada naszą pamięcią zbiorową? w ramach zajęć Wstęp do niemcoznawstwa. Tematyka wystąpienia odnosiła się do publikacji Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 – 2010) (2011), za którą przyznano autorce Nagrodę Klio. Spotkanie zainaugurowało działalność Pracowni Badań Nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego, działającej przy IFG.

Główne obszary badawcze Pani Profesor to dzieje myśli i kultury politycznej w Europie, stosunki polsko-niemieckie, polityka historyczna i pamięć zbiorowa. Inicjuje i realizuje projekty związane z uwikłaniem grup etnicznych i narodów w machinę totalitarnej polityki, a także z ich mentalnym rozrachunkiem z ową przeszłością. Prof. Wolff-Powęska śledzi drogi i bezdroża kolektywnych zmagań z pamięcią. Jest autorką wielu cenionych książek. W latach 1990–2004 badaczkaprowadziła Instytut Zachodni w Poznaniu, z którym związana jest od 1969 r.

W spotkaniu uczestniczyli studenci makrokierunku niemcoznawstwo, filologii germańskiej, wykładowcy IFG i IH, a także goście spoza UG. Spotkanie poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Przebieg dokumentowała fotograficznie: dr Anastasia Telaak. Protokół z wykładu sporządziła Kamila Tucholska, studentka I roku makrokierunku niemcoznawstwo. Dostępny jest tutaj.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: sob., 25.06.2016 r., 16:14
Data publikacji: pon., 09.12.2013 r., 0:00

Spotkanie z córką niemieckiego oficera, który uratował Władysława Szpilmana

auf Deutsch lesen

SPOTKANIE Z CÓRKĄ NIEMIECKIEGO OFICERA, KTÓRY URATOWAŁ WŁADYSŁAWA SZPILMANA

 
We wtorek 4.06.2013 gościem Instytutu Filologii Germańskiej była dr Jorinde Krejci, lekarz, dziennikarka, córka Wilma Hosenfelda, oficera niemieckiego, który uratował Władysława Szpilmana. Osoba Hosenfelda została sugestywnie przedstawiona w filmie Romana Polańskiego "Pianista". Spotkanie dotyczyło jego dziennika i listów wydanych w polskim przekładzie pod tytułem "Staram się ratować każdego. Życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach".  Inicjatorem spotkania był Falk Altenberger z Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie.
 
spotkanie
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: sob., 25.06.2016 r., 16:22
Data publikacji: wt., 04.06.2013 r., 0:00

Wykład gościnny i spotkanie z prof. Leszkiem Żylińskim (UMK)

auf Deutsch lesen

Europa w myśli niemieckiej XIX-XXI wieku

 

W dniu 12 kwietnia 2013 r. prof. UMK dr hab. Leszek Żyliński, germanista i literaturoznawca, specjalizujący się w historii niemieckiej literatury, kultury i idei XIX i XX wieku, członek m.in. prestiżowej Niemieckiej Akademii Języka i Literatury (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung) oraz współredaktor serii niemcoznawczej Zrozumieć Niemcy, w ramach wykładu otwartego podzielił się z gdańskimi słuchaczami refleksjami na temat Europa w myśli niemieckiej XIX-XXI wieku. Gościa powitała Dyrektor IFG, prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska, a spotkanie poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Wykład został zorganizowany przez Pracownię Badań Nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego przy IFG.
Toruński germanista poprowadził słuchaczy w meandryczną podróż w czasie i przestrzeni niemieckiej myśli intelektualnej, dotyczącej narracji o Europie, jej tożsamości, kształtu, kulturowych wartości i politycznej przyszłości. Prezentując panoramę refleksji niemieckojęzycznych intelektualistów od Kanta po Habermasa, ukazał wielogłosowość owych wizji, a zarazem ich zmienność w czasie, w zależności od społeczno-historycznego kontekstu. W 2012 roku prof. Leszek Żyliński opublikował książkę na ten temat, którą można było nabyć podczas spotkania dzięki Księgarni Literka.
Wykład dopełniła dyskusja, w której poruszono m.in. kwestie współczesnej recepcji zaprezentowanych koncepcji oraz specyfikę niemcoznawstwa jako dyscypliny naukowej. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i studenci niemcoznawstwa i filologii germańskiej, goście z Wydziału Filologicznego, Historycznego oraz Nauk Społecznych, a także spoza uczelni. Dokumentację fotograficzną sporządziła Ewelina Rogala, studentka I roku MSU filologii germańskiej.
W tym samym dniu w godzinach popołudniowych odbył się wieczorek literacki w Centrum Herdera, współgospodarza gdańskiej wizyty toruńskiego gościa, podczas którego prof. Leszek Żyliński wypowiedział się na temat Europa in der Krise – Intellektuelle in der Diskussion.
M.B.-Sz.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: sob., 25.06.2016 r., 16:45
Data publikacji: pon., 13.05.2013 r., 0:00

Wykład gościnny - Tożsamość i wieloetniczność na polsko-niemieckim pograniczu - dr Felicitas Söhner

auf Deutsch lesen

Wykład gościnny
Tożsamość i wieloetniczność na polsko-niemieckim pograniczu

W dniu 5 grudnia 2012 r. w sali 4.4 w auli Biblioteki Głównej odbył się wykład dr Felicitas Söhner – historyk i kulturoznawcy z Uniwersytetu w Ulm – na temat Identität und Multiethnizität im deutsch-polnischen Grenzraum. Zur schlesischen Sondersituation.  
Gość przedstawiła wyniki swoich badań przeprowadzonych metodą wywiadu, dotyczących tożsamości współczesnych mieszkańców Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego. Spotkanie poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej).

spotkanie

plakat
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: sob., 25.06.2016 r., 16:33
Data publikacji: wt., 19.02.2013 r., 0:00