fbpx Konferencje | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencje

Konferencja 30 Jahre germanistische Forschung

 

 

30 LAT BADAŃ GERMANISTYCZNYCH W POLSCE I 

NIEMCZECH: 1989-2019

27.06.-29.06.2019

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: pon., 08.07.2019 r., 20:49
Data publikacji: ndz., 26.05.2019 r., 12:50

Konferencja pt. "Das (Un)menschliche im Menschen. Anthropologische Konzepte um 1800, ihre Inspirationen und moderne Kontinuitäten in der Literatur"

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: sob., 22.12.2018 r., 15:36
Data publikacji: pon., 25.06.2018 r., 20:40

Modalität und Aspektualität/Temporalität aus kontrastiver und typologischer Sicht; Gdańsk, 27.-29. 09.2018

Konferencja zorganizowana przez Kierownika Katedry Językoznawstwa i Teorii Przekładu prof. Andrzeja Kątnego była kolejnym (już dziesiątym) spotkaniem zespołu badawczego Arbeitskreis Modalität im Deutschen, ktorego działalność zainicjowana została przez prof. Heinza Vatera (Niemcy) i prof. Oddleifa Leirbukta (Norwegia). Dotychczasowe spotkania odbywały się w Norwegii, Grecji, Niemczech, Belgii i w Polsce (Gdańsk 2008). Materiały z tych spotkań (konferencji miedzynarodowych w grupie specjalistów) publikowane są w tomach zbiorowych, jak na przykład: 
 
Abraham, W. / E. Leiss (Hg.) (2013): Funktionen von Modalität. Berlin, Boston: De Gruyter.
Diewald, G. / E. Smirnova (Hg.) (2011) : Modalität und Evidentialität / Modality and Evidentiality. Trier: Wissenschaftlicher Verlag.
Kątny, A. / A. Socka (Hg.) (2010): Modalität / Temporalität in kontrastiver und typologischer Sicht. Frankfurt/M.: Peter Lang.
Letnes, O. / E. Maagerø / H. Vater (Hg.) (2008): Modalität und Grammatikalisierung / Modality and Grammaticalization. Trier: Wissenschaftlicher Verlag.
Letnes, O. / H. Vater (Hg.) (2004): Modalität und Übersetzung / Modality and Translation. Trier: Wissenschaftlicher Verlag.
Fabricius-Hansen, C. / O. Leirbukt / O. Letnes (Hg.) (2002): Modus, Modalverben, Modalpartikeln. Trier: Wissenschaftlicher Verlag.
Vater, H. / O. Letnes (Hg.) (2001): Modalität und mehr / Modality and More. Trier: Wissenschaftlicher Verlag.
 
Materiały z tegorocznej konferencji ukażą sie w roku 2019; poniżej przedstawiamy program konferencji oraz kilka zdjęć.
 
Konferencja Modalität und AspektualitätKonferencja Modalität und AspektualitätKonferencja Modalität und AspektualitätKonferencja Modalität und AspektualitätKonferencja Modalität und AspektualitätKonferencja Modalität und Aspektualität
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: śr., 09.01.2019 r., 13:56
Data publikacji: pon., 07.01.2019 r., 15:47

Sympozjum pt.: Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci. Tekst – pamięć – region.

Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci. Tekst – pamięć – region.

W dniach 21-22 czerwca 2018 w Bibliotece PAN w Gdańsku odbyło się sympozjum naukowe pt.: „Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci. Tekst – pamięć – region”. Organizatorami sympozjum były: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu), „Gedaniana” – Pracownia Badań nad Literackimi, Kulturowymi i Językowymi Obrazami Gdańska na Przestrzeni Wieków oraz PAN Biblioteka w Gdańsku. Tematyka sympozjum oscylowała wokół zagadnienia niemieckich oraz polskich mediów zwanymi efemerami, tj. drukami ulotnymi, które analizowano z perspektywy lingwistycznej, kulturoznawczej i historycznej. Dwudniowe spotkanie naukowe wzbudziło zainteresowanie badaczy z takich ośrodków uniwersyteckich, jak Uniwersytet Wrocławski, instytucji zajmujących się badaniami na dziejami  i kulturą Żydów w Polsce (m.in. Żydowski Instytut Historyczny) oraz bibliotek, muzeów i archiwów z całej Polski. Organizatorzy przewidują publikację wystąpień w czasopiśmie naukowym Instytutu Filologii Germańskiej – Studia Germanica Gedanensia.

SympozjumSympozjumSympozjumSympozjumSympozjumSympozjumSympozjumSympozjumSympozjum
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: sob., 22.12.2018 r., 15:38
Data publikacji: wt., 10.07.2018 r., 17:07

Konferencja "Unterwegs und zurückgesehnt - Zugänge zum Werk von Helga M. Novak/"W ruchu i tęskniąc do domu - Drogi do twórczości Helgi M. Novak"

auf Deutsch lesen

W dniach 19 i 20 maja odbyła się w Instytucie Filologii Germańskiej UG konferencja pt. Unterwegs und zurückgesehnt – Zugänge zum Werk von Helga M. Novak  (W ruchu i tęskniąc do domu – Drogi do twórczości Helgi M. Novak). Była ona pierwszą konferencją poświęconą twórczości Helgi M. Novak (1935-2013), uznanej za jedną z najwybitniejszych poetek niemieckich w II połowie XX wieku. Wśród referentów z Polski, Niemiec, Włoch i Łotwy byli uznani znawcy twórczości pisarki oraz osoby, które były z nią zaprzyjaźnione. Jedną z nich był poeta Andreas Reimann, który przedstawił swoje wiersze na wieczorze autorskim w Centrum Herdera. W twórczości Helgi M. Novak Polska miała szczególne znaczenie. Polskie wątki można znaleźć już w jej wczesnych wierszach i w pierwszej powieści Die Eisheiligen (Zimni ogrodnicy). W latach 1980/81 Helga M. Novak przyjeżdżała do Gdańska i od tego czasu wspierała Solidarność i polskich emigrantów w Berlinie Zachodnim. W 1991 roku osiedliła się w Borach Tucholskich i mieszkała tu przez 20 lat. Konferencja zakończyła się wyjazdem do Legbądu, miejsca byłego zamieszkania pisarki.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: śr., 22.08.2018 r., 20:23
Data publikacji: ndz., 04.06.2017 r., 21:27

Międzynarodowe sympozjum „Rilke w Gdańsku”

auf Deutsch lesen

W dniach od 21. do 24. września 2016r. w sali teatralnej budynku Neofilologii odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone relacjom poety niemieckiego, R. M. Rilke do Gdańska. Organizatorem konferencji było Międzynarodowe Towarzystwo R. M. Rilke i Instytut Filologii Germańskiej. Organizatorem ze strony instytutu był Prof. UG, dr hab. Sławomir Leśniak. 

Program

 

Międzynarodowe sympozjum „Rilke w Gdańsku” - galeria zdjęć

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: śr., 22.08.2018 r., 20:33
Data publikacji: wt., 18.10.2016 r., 5:04

„Im Liegen ist der Horizont immer so weit weg“ – Grenzüberschreitungen bei Barbara Frischmuth - Konferenz

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: wt., 21.11.2017 r., 22:51
Data publikacji: wt., 21.11.2017 r., 21:21

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja Topografie pamięci pogranicza / Gedächtnistopographien im Grenzraum, Gdańsk 15-17 maja 2015. Relacja

auf Deutsch lesen

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja

Topografie pamięci pogranicza / Gedächtnistopographien im Grenzraum, Gdańsk 15-17 maja 2015. Relacja

W dniach 15-17 maja 2015 r. w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja zatytułowana Topografie pamięci pogranicza. Nadrenia i Pomorze jako trilateralne regiony kulturowe / Gedächtnistopographien im Grenzraum. Pommern und Rheinlandals trilaterale Kulturräume. Konferencję zorganizowała Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza przy IFG (dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i dr Eliza Szymańska)  wspólnie z Institut „Moderne im Rheinland” przy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (prof. Gertrude Cepl-Kaufmann i dr Jasmin Grande), we współpracy z Instytutem Kaszubskim oraz Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie.

Nadrzędnym celem konferencji była interdyscyplinarna i porównawcza refleksja nad regionami pogranicza, które wskutek narodowych napięć zostały specyficznie kulturowo ukształtowane i po dzień dzisiejszy stanowią strefy styku kulturowego. Jedną z cech wyróżniających te regiony jest utrwalone w pamięci zbiorowej doświadczenie zagrożenia i konfliktu, a także  (patrząc z dzisiejszego punktu widzenia)  perspektywa sąsiedztwa. W regionach pogranicza w sposób szczególny nakładają się na siebie indywidualne i zbiorowe stereotypy postrzegania przestrzeni, przy czym funkcjonujące w świadomości zbiorowej obrazy stanowią nierzadko konstrukcje konkurencyjne. Ich treść zależy od kontekstu i sposobu kontekstualizacji, a jednocześnie jest wynikiem funkcjonującego w określonych środowiskach dyskursu wewnątrz- oraz międzygrupowego.

Konferencja stanowiła jeden z etapów projektu badawczego, realizowanego przez Pracownię Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG we współpracy z Institut „Moderne im Rheinland”, Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie. W spotkaniu wzięli udział badacze z Austrii, Belgii, Czech, Luksemburga,  Łotwy, Niemiec i Polski, reprezentujący różne (sub)dyscypliny nauk humanistycznych, tj. filologię (amerykanistykę, germanistykę i polonistykę), historię, kulturoznawstwo, medioznawstwo, politologię, socjologię i teatrologię.

Obrady otworzyli prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego, poszerzając horyzont postrzegania tytułowych zagadnień o perspektywę amerykanisty, prof. UG dr hab. Danuta Olszewska, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej oraz w imieniu współorganizatorów konferencji Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann i dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

Wykłady inauguracyjne wygłosiły prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu) na temat Poznań jako polsko-niemiecka przestrzeń pamięci / Posen als ein deutsch-polnischer Erinnerungsraum oraz Prof. Dr. Cepl-Kaufmann (Institut „Moderne im Rheinland”, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), której wystąpienie zatytułowane było Rheinland – Berlin – Paris. Erinnerte Landschaften als trilaterales Muster / Nadrenia – Berlin – Paryż. Wspominane krajobrazy jako wzorzec trójstronny. Wykłady były tłumaczone symultanicznie. Pozostałe wystąpienia w tym dniu obrad poświęcone były specyfice kształtowania się pamięci zbiorowej na poszczególnych pograniczach na terenie Europy, tj. czesko-saksońskim, Nadrenii, Łatgalii oraz na Pomorzu.

W sobotę uczestnicy udali się na objazd naukowy po Ziemi Bytowskiej zatytułowany Gebrochenes Gedächtnis – Erinnerungsnarrative nach 1945 im Bütower Raum / Pęknięta pamięć – narracje powojenne z bytowskiego pogranicza. Grupę poprowadził prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Instytut Socjologii, Filozofii i Dziennikarstwa UG). W drugiej części dnia kontynuowano obrady na zamku w Bytowie, w siedzibie Muzeum Zachodniokaszubskiego. Wystąpienia w tym bloku tematycznym dotyczyły krajobrazu muzealnego obydwu regionów oraz zagadnienia, stanowiącego po dzień dzisiejszy w dużej mierze tabu w pamięci zbiorowej Pomorza, tj. zbrodni nazistowskiej psychiatrii.

W niedzielę 17 maja na terenie kampusu UG zaprezentowano referaty w ramach trzech kolejnych bloków tematycznych. Poranny dotyczył refleksji teoretycznej, tj. poświęcony był zagadnieniom metodologii badań trylateralnych przestrzeni kulturowych w ujęciu kulturo- i literaturoznawczym. „Blok gdański” zawierał wystąpienia odnoszące się do twórczości poszczególnych autorów literatury gdańskiej, tj. Pawła Huellego i Franciszka Fenikowskiego oraz wybranych adaptacji scenicznych, w tym utworów Stefana Chwina. W trzecim bloku  zgromadzone zostały referaty odnoszące się do badań nad zagadnieniami pogranicznego charakteru doświadczeń manifestowanych w różnych tekstach, poczynając od podań, poprzez poezję, po fantastykę. Zamykające tę część wystąpienie dotyczyło narracji funkcjonujących poza dominującym trójstronnym polsko-niemiecko-kaszubskim dyskursem pamięci na Pomorzu – tradycji Tatarów litewskich. Dyskusja podsumowująca konferencję zawierała wiele porządkujących i inspirujących refleksji oraz konkretne propozycje dotyczących kontynuacji projektu.

Wszystkie części konferencji miały charakter otwarty i zgromadziły znaczną grupę zainteresowanych, nie tylko pracowników i studentów UG, tym samym grono uczestników spotkania uległo znacznemu poszerzeniu. Obrady prowadzone były w języku niemieckim, angielskim i polskim, także w konwencji konferencji skype w przypadku referentów, którzy nie mogli osobiście być obecni w Gdańsku i Bytowie. Planowana jest kontynuacja projektu. Tom pokonferencyjny ma ukazać się w serii Düsseldorfer Schriften zur Literatur und Kulturwissenschaft w wydawnictwie Klartext.

Interdyscyplinarny zespół organizacyjny współtworzyli: Karolina Wirkus (kulturoznawstwo, II MSU), mgr Ewelina Rogala (absolwentka filologii germańskiej), Tomasz Piątkowski (niemcoznawstwo, II rok; absolwent filologii polskiej I st.), Ewelina Markiewicz (kulturoznawstwo, II MSU; absolwentka Akademii Muzycznej), Kamil Muszyński (student II roku lingwistyki stosowanej) oraz Helena Awdej (filologia germańska, I MSU). Dokumentację fotograficzną sporządzili dr Maciej Dajnowski, Kamil Muszyński, mgr Ewelina Rogala oraz prof. Mieczysław Ronkowski (Politechnika Gdańska i Instytut Kaszubski).

Spotkanie zostało zrealizowane dzięki  różnorodnemu wsparciu wielu osób i instytucji. Konferencja odbyła się dzięki dotacjom Prorektora ds. Nauki UG, Dziekana Wydziału Filologicznego, Dyrekcji Instytutu Filologii Germańskiej, Fundacji Herdera oraz niemieckiego Bundesministerium, Beauftragter für Kultur und Medien. Patronat medialny objęło Radio Mors. Auli na inaugurację spotkania i sprzętu nagłaśniającego użyczył Wydział Historyczny UG. Materiały promocyjne dotyczące Gdańska i regionu zapewniła Fundacja Parasol w Bytowie i Urząd Marszałkowski.

Więcej: http://www.narracjepogranicza.eu/index.php?gmedia=zmK9k&t=g

PROGRAM

ABSTRACTS

Relacja fotograficzna z konferencji

majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: pt., 10.03.2017 r., 20:33
Data publikacji: śr., 04.11.2015 r., 22:10

Internationale wissenschaftliche Konferenz "Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst" / Międzynarodowa konferencja "Filozofia i religia versus Literatura i sztuka" - relacja

auf Deutsch lesen

W dniach 9-10 października 2015 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst”, zorganizowana przez Instytut Filologii Germańskiej pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Kantowskiego. Niemieckojęzyczną konferencję otworzyli dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa oraz zastępca dyrektora ds. nauki prof. dr hab. Mirosław Ossowski. W wydarzeniu wzięli udział goście z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce i Niemczech. W swoich referatach uczestnicy konferencji zaprezentowali rozmaite metody analizy i interpretacji dzieła literackiego oraz dzieła sztuki, pod kątem obecności w nich tematów i motywów związanych z religią i filozofią.
Skład Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Agnieszka Haas, dr Dariusz Pakalski.

GALERIA

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: śr., 22.06.2016 r., 18:02
Data publikacji: pon., 19.10.2015 r., 20:59

Internationale wissenschaftliche Konferenz „Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst - Programm / Międzynarodowa konferencja "Filozofia i religia versus Literatura i sztuka" - program

Internationale wissenschaftliche Konferenz „Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst / Międzynarodowa konferencja "Filozofia i religia versus Literatura i sztuka"

 

Miejsce:

Biblioteka Główna UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53,

Data i czas wydarzenia:

piątek, 9 października 2015, 9:30, sobota, 10 października 2015 roku, 10:00-13:30.

Organizator:

Wydział Filologiczny UG, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Gdański

 

 

Gdańsk, 9.10.-10.10.2015

Miejce obrad/ Tagungsort: Biblioteka Uniwersytecka/ Universitätsbibliothek, ul. Wita Stwosza 53, Raum 030

 

 

Program konferencji

Konferenzprogramm

 

Freitag, 9.10.2015

Eröffnung der Konferenz

9.30-10.00. Univ.-Prof. Dr. habil. Andrzej Ceynowa – Dekan der Philologischen Fakultät, Prof. Dr. habil. Mirosław Ossowski – Leiter des Lehrstuhls für Deutsche Literatur und Kultur.

10.00-10.20 B.A. Mike Rottmann (Jena): Funktion und Wandel des Religionsbegriffs um 1800

10.20-10.40 Dr. des. Björn Freter (Berlin): Andauernde Feier des Heiligen. Über Goethes panhierarchische Religiosität

10.40-11.00 Prof. Dr. habil. Karol Sauerland (Warszawa): Antike als Alternative zum Christentum

11.00-11.15 Diskussion

Kaffeepause 11.15-11.45

11.45-12.05 Dr. Monika Tokarzewska (Toruń): Kosmologische Metaphern und Gottesvorstellungen bei Johann Gottfried Fichte und Jean Paul

12.05-12.25 Dr. habil. Agnieszka Haas (Gdańsk): Zur Unmöglichkeit eine neue Gottesvorstellung zu schaffen. Die Dichtung von Christoph A. Tiedge im Dialog mit Philosophie und Literatur

12.25-12.45 Univ.-Prof. Dr. habil. Beate Sommerfeld (Poznań): Ästhetische und philosophische Transgressionen bei expressionistischen Doppelbegabungen am Beispiel Ludwig Meidners.

12.45-13.00 Diskussion

13.00-14.00 Mittagspause

14.00-14.20 Dr. Agnieszka Sowa (Kraków): Schmerz und Leid in Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi nach den Betrachtungen der gottseligen A.K. Emmerich (1833) von Clemens Brentano.

14.20-14.40 Univ.-Prof. Dr. habil. Marzena Górecka (Lublin): Silja Walters poetische Spiritualität

14.40-15.00 Dr. Monika Mańczyk-Krygiel (Wrocław): „Ist es ein Gott der Rache, ist es ein Gott der Liebe?“ Überlegungen zur Prosa deutschsprachiger Schriftstellerinnen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

15.00-15.15 Diskussion

Ab 18.00 feierliches Abendessen

 

Samstag, 10.10.2015

 

10.00-10.20 Dr. Adam Szeluga (Gdańsk): Paradox und Zufall als zentrale Konstruktionskategorien in den Werken Heinrich von Kleists

10.20-10.40 M.A. I-Tsun Wan (Bochum): „Meine eigene Religion“ Kunstreligion von und bei Kleist

10.40-11.00 Dr. Andriej Kotin (Zielona Góra): Die vertauschten Geschwister Christenheit und Heidentum in Friedrich de la Motte Fouqués Undine

11.00-11.15 Diskussion

11.15-11.45 Kaffeepause

11.45-12.05 Univ.-Prof. Dr. habil. Sławomir Leśniak (Gdańsk): Dürer und das technische Bild

12.05-12.25 Dr. László V. Szabó (Veszprém/Stuttgart): Religion, Philosophie und Dichtung bei Rudolf Pannwitz

12.25-12.45 Univ.-Prof. Dr. habil. Aleksandra Chylewska-Tölle (Słubice): Zur Rolle der deutschsprachigen Priester-Dichter in den Kontroversen um den „literarischen Modernismus” am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert

12.45-13.05 Dr. Andrzej Pilipowicz (Olsztyn): Die Poetik der Dogmen. Traumland von Georg Trakl

13.05-13.20 Diskussion und Zusammenfassung der Konferenz

13.30 Mittagessen

15.00-16.30 Stadtrundgang

 

Ab 16.30 Abreise der Konferenzteilnehmer

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: ndz., 26.06.2016 r., 21:00
Data publikacji: czw., 08.10.2015 r., 19:58