Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu | Wydział Filologiczny

Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Skład osobowy:

·         dr Izabela Kujawa (Wydział Filologiczny UG, Instytut Filologii Germańskiej, Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu)

·         dr Dominika Janus (Wydział Filologiczny UG, Instytut Filologii Germańskiej, Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu)

·         studenci: Karolina Lisek (Wydział Filologiczny UG, Instytut Filologii Germańskiej,

I MSU)

 

Rok powstania: 2017

 

Temat badawczy:

Problemy badawcze Pracowni koncentrują się wokół zagadnień tekstu i dyskursu. Tekst traktowany jest tu z jednej strony jako zjawisko autonomiczne (lingwistyka tekstu), z drugiej – jako tekst w dyskursie, tekst uwarunkowany dyskursywnie, będący elementem otwartego zbioru wypowiedzi/tekstów tworzących tematyczne kompleksy, które w procesie społeczno-historycznym są wytwarzane przez wspólnotę komunikacyjną jako „duchowe wielkości porządkujące” (lingwistyka dyskursu). Taka perspektywa badawcza pozwala na szeroki ogląd problemu, dopuszczając zarówno analizę egzemplarzy poszczególnych rodzajów tekstu (niem. Textsorte), jak i analizę korpusów tekstów, a w konsekwencji analizę rekonstrukcji procesu tworzenia wiedzy w dyskursie, dyskursywnego obrazu świata wyznaczającego perspektywę postrzegania rzeczywistości, będącego interpretacją tejże rzeczywistości.

 

Plan pracy:

Zadania do zrealizowania odnoszą się przede wszystkim do działalności naukowej Pracowni i obejmują następujące punkty:

·         organizację konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom tekstu i dyskursu

·         wydanie tomu pokonferencyjnego

·         opracowanie antologii tłumaczeń germanistycznych prac z dziedziny tekstu i dyskursu

·         uczestnictwo w konferencjach naukowych związanych z tematyką Pracowni

·         kwerendy biblioteczne krajowe i zagraniczne

·         pozyskiwanie na cele naukowe środków finansowych ze źródeł uniwersyteckich i zewnętrznych (np. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki).

Celem Pracowni jest również popularyzowanie i dydaktyzacja uzyskanych wyników badań przez:

·         udział w przedsięwzięciach typu Bałtycki Festiwal Nauki itp.

·         organizację wykładów, warsztatów, dyskusji z udziałem badaczy z ośrodków akademickich w kraju i zagranicą (np. zorganizowanie razem z Sopockim Towarzystwem Naukowym cyklu wykładów popularyzujących naukę itd.)

·         utworzenie seminarium licencjackiego / magisterskiego poświęconego problematyce tekstu oraz dyskursu

·         opracowanie podręcznika / skryptu do analizy tekstu i dyskursu oraz programu przedmiotu „ lingwistyka tekstu i dyskursu”

·         nawiązanie współpracy z niemieckimi uczelniami

·         pozyskanie funduszy na działalność dydaktyczną i popularyzatorską (np. z Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych) oraz grantu na wyjazd naukowy seminarzystów na jedną z niemieckich uczelni.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: ndz., 25.06.2017 r., 22:12
Data publikacji: ndz., 25.06.2017 r., 21:52