Wydział Filologiczny | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Pracownicy Sekretariatu