Konferencje | Wydział Filologiczny

Konferencja pt. "Das (Un)menschliche im Menschen. Anthropologische Konzepte um 1800, ihre Inspirationen und moderne Kontinuitäten in der Literatur"

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: wt., 10.07.2018 r., 17:14
Data publikacji: pon., 25.06.2018 r., 20:40

Sympozjum pt.: Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci. Tekst – pamięć – region.

Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci. Tekst – pamięć – region.

W dniach 21-22 czerwca 2018 w Bibliotece PAN w Gdańsku odbyło się sympozjum naukowe pt.: „Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci. Tekst – pamięć – region”. Organizatorami sympozjum były: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu), „Gedaniana” – Pracownia Badań nad Literackimi, Kulturowymi i Językowymi Obrazami Gdańska na Przestrzeni Wieków oraz PAN Biblioteka w Gdańsku. Tematyka sympozjum oscylowała wokół zagadnienia niemieckich oraz polskich mediów zwanymi efemerami, tj. drukami ulotnymi, które analizowano z perspektywy lingwistycznej, kulturoznawczej i historycznej. Dwudniowe spotkanie naukowe wzbudziło zainteresowanie badaczy z takich ośrodków uniwersyteckich, jak Uniwersytet Wrocławski, instytucji zajmujących się badaniami na dziejami  i kulturą Żydów w Polsce (m.in. Żydowski Instytut Historyczny) oraz bibliotek, muzeów i archiwów z całej Polski. Organizatorzy przewidują publikację wystąpień w czasopiśmie naukowym Instytutu Filologii Germańskiej – Studia Germanica Gedanensia.

SympozjumSympozjumSympozjumSympozjumSympozjumSympozjumSympozjumSympozjumSympozjum
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: wt., 10.07.2018 r., 17:07
Data publikacji: wt., 10.07.2018 r., 17:07