fbpx Zakład Literatury i Kultury Niemieckiej | Wydział Filologiczny

Zakład Literatury i Kultury Niemieckiej | Wydział Filologiczny

Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej

czytaj po niemiecku

Katedra została powołana Uchwałą Senatu Uniwersytet Gdańskiego w dniu 27.10.2011 roku w miejsce trzech zakładów: Literatury Niemieckiej XIX i XX wieku, Historii i Kultury Niemiec oraz Niemieckojęzycznej Literatury Gdańska. W Katedrze zatrudnionych jest 11 pracowników.

Profesorowie:

Adiunkci:

Wykładowcy:

W Katedrze prowadzone są badania reprezentatywnych zjawisk literatury niemieckojęzycznej w różnych okresach historycznych, szczególnie od XVIII wieku do współczesności. Dotyczą one zagadnień estetyki dzieła literackiego, komparatystyki i polsko-niemieckich kontaktów literackich (imagologia, przekład, recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce, intertekstualność), dramatu i teatru niemieckojęzycznego, pamięci zbiorowej na polsko-niemieckim pograniczu kulturowym (przede wszystkim na Pomorzu, Kaszubach i na obszarze historycznych Prus Wschodnich), tożsamości żydowskiej w literaturze, wpływu kultury polityki i filozofii na język i literaturę. Ponadto prowadzone są badania poświęcone relacji między teorią informacji, teorią „nowych mediów” a historią i znaczeniem pisma i języka w kulturze, a także roli struktur logiczno-matematycznych we współczesnej eseistyce niemieckiej.

Dydaktyka obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria dyplomowe z dziedziny historii literatury niemieckiej, teorii literatury, kulturoznawstwa, praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach stacjonarnych i zaocznych I i II stopnia w Instytucie Filologii Germańskiej, seminaria na Filologicznych Studiach Doktoranckich oraz zajęcia z historii teatru niemieckiego i literatury powszechnej w Instytucie Filologii Polskiej.

Doktoranci:

  • mgr Jan Wit Doroszewski
  • mgr Anna Kowalewska-Mróz
  • mgr Agata Panas
  • mgr Hanna Szcześniak
  • mgr Magdalena Szenrok
  • mgr Daria Szymborska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 12.05.2019 r., 18:27
Data publikacji: pon., 24.06.2013 r., 0:00