Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Instytut Filologii Polskiej utrzymuje stały kontakt z Państwowym Uniwersytetem Grodzieńskim im. Janki Kupały (Białoruś). Porozumienie o współpracy jest realizowane poprzez wymianę grup studenckich i towarzyszących im opiekunów naukowych, przyjmowanie na staże naukowe pracowników grodzieńskiej Katedry Filologii Polskiej i promocję doktoratów, wyjazdy pracowników IFP do Grodna z wykładami monograficznymi, uczestnictwo w corocznych, organizowanych przez grodzieńską uczelnię, międzynarodowych konferencjach naukowych.

Na kilkutygodniowe pobyty, w których programach mieści się nauka języka, zajęcia z kultury i literatury, przyjmowane są również grupy studenckie z Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina).

Instytut uczestniczy w programie Erasmus, prowadząc semestralną wymianę studentów oraz wymianę pracowników naukowych w ramach wyjazdów Teaching Staff Mobility z uczelniami partnerskimi:

  • Humboldt-Universtät zu Berlin (Niemcy)
  • Universität Leipzig (Niemcy)
  • Ostravská Univerzita v Ostravé (Czechy)

We współpracy z Instytutem Łużyckim w Budziszynie (Niemcy) organizowane są cykliczne seminaria słowotwórstwa łużyckiego.

Od 2009 roku Instytut współpracuje z Harbin Normal University w Harbinie (Chiny), współtworząc uruchomioną tam polonistykę (studia licencjackie). W ramach umowy między uczelniami polscy lektorzy, pracownicy Instytutu, prowadzą w Harbinie zajęcia ze studentami jako native speakerzy, a chińscy studenci II i III roku będą studiować na Uniwersytecie Gdańskim, by na IV rok (studia licencjackie trwają w Chinach cztery lata) wrócić do Harbinu.

Pracownicy Instytutu są członkami i współpracownikami wielu międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych, są to między innymi – Association for Computational Linguistics, Deutsche Schillergessellschaft, International Biographical Centre, Międzynarodowy Komitet Slawistów, Międzynarodowe Towarzystwo Onomastyczne, Sociéte Internationale d’ Histoire Comparée du Théatre, de l’ Opéra et du Ballet, Towarzystwo Przyjaciół Książki Dziecięcej, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza.
Nazwiska pracowników IFP spotykamy także w komisjach i radach naukowych Polskiej Akademii Nauk, wśród ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych i serii wydawniczych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Sierpień 2016 - 14:52; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz