Program Erasmus+ / SEA-EU

PROGRAM ERASMUS+

Instytut Filologii Germańskiej współpracuje z następującymi uniwersytetami europejskimi w ramach programu Erasmus+: 

 

Uniwersytet 

partnerski

Miejscowość

Kraj

Liczba studentów

Liczba 

wykładowców

     

wyjeżdżający

przyjeżdżający

wyjeżdżający

przyjeżdżający

Universität Augsburg

Augsburg

Niemcy

2 (I˚ + II˚)

2 (I˚ + II˚)

2

2

Universität Duisburg

Dusiburg-Essen

Niemcy

2 (I˚ + II˚)

2 (I˚ + II˚)

2

2

Universität Düsseldorf

Düsseldorf

Niemcy

2 (I˚ + II˚ + III°)

2 (I˚ + II˚ + III°)

2

2

Universität Koblenz-Landau

Koblenz-Landau

Niemcy

2 (I˚ + II˚)

2 (I˚ + II˚)

1

1

Universität zu Köln

Köln

Niemcy

2 (I˚)

2 (I˚)

2

2

Universität Leipzig

Leipzig

Niemcy

Germanistik

2 (I˚ + II˚)

Germanistik

2 (I˚ + II˚)

2

2

Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki/ Львівський національний університет імені Івана Франка

Lwów/Lwiw

Ukraina

0

0

1

1

 Johannes-Gutenberg-Universität

Mainz

Niemcy

 2 (Io + IIo + IIIo)

 2 (Io + IIo + IIIo)

2

2

Università di Verona

Verona

Włochy

0

0

2

2

Universität Wien

Wien

Austria

0

0

2

2

Universität Würzburg

Würzburg

Niemcy

2 (I˚ + II˚+ III°)

2 (I˚ + II˚+III°)

1

 

Hochschule Zittau / Görlitz

Zittau / Görlitz

Niemcy

2 (I˚ + II˚)

1 (I˚ + II˚)

2

2

 

W ramach programu SEA-EU nasz Instytut współpracuje z następującymi uniwersytetami europejskimi:

 

uniwersytet partnerski 

miejscowość

kraj

liczba studentów

liczba wykładowców

wyjeżdżający

przyjeżdżający

wyjeżdżający

przyjeżdżający

UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE

Brest

Francja

1

(I˚+II˚+III°)

1

(I˚+II˚+III°)

2

2

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Kadyks

Hiszpania

1

(I˚+II˚+III°)

1

(I˚+II˚+III°)

2

2

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL)

Kilonia

Niemcy

1

(I˚+II˚+III°)

1

(I˚+II˚+III°)

2

2

SVEUCILISTE U SPLITU

Split

Chorwacja

1

(I˚+II˚+III°)

1

(I˚+II˚+III°)

2

2

 
I. Kontakt z koordynatorem programu Erasmus+ w Instytucie Filologii Germańskiej UG
 
dr Eliza Szymańska
adres do korespondencji: Instytut Filologii Germańskiej, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk
konsultacje w semestrze zimowym 2022/23 (pok. 139):
 
środy         10:30 -11:15
czwartki     11:15 -12:00
 
II. Kontakt z biurem programu Ersamus+ na UG
 
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Pokoje (2. piętro w budynku Rektoratu): 202, 203
Tel.  + 48 58 523 3122,  + 48 58 523 2442,   + 48 58 523 2467 
 
 
IV. Informacje ogólne dla studentów przyjeżdżających (zagranicznych)
 
Podczas układania planu zajęć należy uwzględnić, że za nasze seminaria na studiach licencjackich można uzyskać średnio 2-3 punkty. Tylko za niektóre seminaria magisterskie można u nas otrzymać więcej punktów. Można wziąć udział we wszystkich wykładach i seminariach oferowanych przez nasz Instytut. Szczegółowe informacje na temat naszego programu studiów można znaleźć tutaj (w języku angielskim) i tutaj (tylko w języku angielskim)
Należy również zauważyć, że udział w wykładach i seminariach oferowanych przez inne instytuty jest możliwy (choć dostęp jest ograniczony). Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorów poszczególnych instytutów tutaj lub w biurze programu Erasmus+ UG (patrz punkt II). 
  
V. Informacje ogólne dla studentów wyjeżdżających (krajowych)
 
Ze względu na ogromne różnice w rozkładzie roku akademickiego polskich i niemieckich uczelni, wymiana w ramach programu Erasmus jest możliwa tylko w semestrze zimowym
 
Przy wyborze studentów wyjeżdżających (krajowych) bierze się pod uwagę następujące kryteria: 
 
1.       rok studiów (przy wyborze uczelni należy kierować się naszymi umowami Erasmusa, wybraną specjalizacją i jak największą ilością ekwiwalentów zajęć na UG)
2.       osiągnięcia akademickie (średnia z wszystkich dotychczasowych semestrów studiów w IFG UG – zaświadczenie uzyskuje się w Dziekanacie)
3.       osiągnięcia indywidualne (list motywacyjny) 
 
Wspomniane dokumenty (w przypadku studentów magisterskich również dyplom licencjata) i świadectwa innych osiągnięć należy przedłożyć dr Elizy Szymańskiej do końca lutego
 
Szczegółowe informacje na temat wymiany studentów można znaleźć tutaj.
 
VI. Informacje ogólne dla wyjeżdżających wykładowców
 
W biurze programu Erasmus+ na UG (por. pkt II) należy złożyć wypełniony wniosek o wyjazd służbowy za granicę oraz kompletne MA (Mobility Agreement for Teaching).Ten ostatni dokument musi zostać oficjalnie zaakceptowany przez obydwie uczelnie partnerskie (tzn. podpisany i podstemplowany przez nie) i przesłany w formie papierowej lub jako plik PDF
 
Szczegółowe informacje na temat wymiany nauczycieli można znaleźć tutaj.
 
 
VIII. Sylabusy na rok akademicki 2023/2024
 
Studia I stopnia (licencjackie)
 
Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 21. Wrzesień 2018 - 14:02; osoba wprowadzająca: Jan Wit Doroszewski Ostatnia zmiana: sobota, 3. Grudzień 2022 - 23:12; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska