Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich | Wydział Filologiczny

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Symbol: 
F250

Zastępca Dyrektora Instytutu

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu