Instytut Filologii Germańskiej | Wydział Filologiczny

Instytut Filologii Germańskiej

Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51
pok. 155
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 30 29
Symbol: 
F300

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Pracownicy Sekretariatu