Prodziekan ds. Studenckich | Struktura organizacyjna | Wydział Filologiczny

Prodziekan ds. Studenckich

Kontakt
Telefon: +48 58 523 21 66
WWW webpage: 
https://fil.ug.edu.pl/wydzial/wladze_wydzialu