fbpx Konferencje | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencje

Zaproszenie na konferencję

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

Wizerunek kobiety idealnej w literaturze greckiej i rzymskiej.

Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniach 2–3 grudnia 2016 roku.

Kobiety świata grecko-rzymskiego oraz rola, jaką pełniły w życiu rodzinnym i społecznym od epoki mykeńskiej aż po schyłek starożytności, budzą żywe zainteresowanie nie tylko profesjonalnych badaczy antyku, ale również zwykłych miłośników dziejów Grecji i Rzymu. Greczynki, Rzymianki oraz barbarzynki są w literaturze antycznej wszechobecne; a im bardziej mizoginistyczna postawa twórcy, tym więcej uwagi skierowanej na kobiety, których przejaskrawione bądź karykaturalne wizerunki dają nam wyobrażenie o rzeczywistych oczekiwaniach mężczyzn wobec swych żon. Surowa ocena płci przeciwnej, dokonana przykładowo przez Hezjoda czy Semonidesa, nie jest, oczywiście, normą. W dużej mierze starożytni mówią o kobietach w tonie łagodniejszym, a niekiedy nawet ciepłym, przy czym oddzielne miejsce zajmują w ich świadomości kobiety zarówno wiarołomne i okrutne oraz władczynie i wojowniczki, które uzewnętrzniały słabość mężczyzn oraz budziły u nich niechęć i lęk. W orszaku zatem postaci tak literackich jak historycznych na czoło wysuwają się między innymi Helena, Klitajmestra, Fedra, Medea oraz królowa Massagetów Tomyris, królowa Icenów Boudika czy wreszcie Zenobia z Palmyry.

Ponieważ sytuacja kobiet nie była jednakowa w Grecji i w Rzymie oraz ulegała zmianom w kolejnych epokach, to i model kobiety idealnej nie miał wymiaru bezwzględnego. Los kobiet ulegał, jak wiadomo, stopniowej degradacji na skutek zmian, jakie pociągał za sobą coraz silniej zakorzeniający się w cywilizacji śródziemnomorskiej patriarchat, przyniesiony na Półwysep Bałkański przez ludy indoeuropejskie (m.in. Miniów, Lapitów) już w pierwszej połowie III tysiąclecia przed Chr. Jednakże największe w tym względzie znaczenie odegrali dopiero przybyli ponad tysiąc lat później Achajowie, a po nich Dorowie.

Celem konferencji jest próba wydobycia i rekonstrukcji w oparciu o greckie i rzymskie źródła literackie wzorca kobiety idealnej, czyli kobiety odznaczającej się areté, będącej uosobieniem cnót. Obiektem rozważań ma być zatem galeria kobiecych postaci wykreowanych zarówno przez greckich i rzymskich poetów, jak i prozaików, czyli boginie, matki, żony, kochanki, władczynie, wojowniczki, poetki czy wreszcie uczone. Natomiast proponowanymi zagadnieniami są m.in.: ewolucja i deformacja kobiecego ideału w określonych epokach i gatunkach literackich; niewieście przymioty mieszczące się w szerokim pojęciu areté; kobieta jako obiekt kreacji literackiej; symbolika, archetyp oraz stereotyp kobiety i kobiecości.

Propozycje tematów wraz ze streszczeniem proszę przesłać na adres Katedry Filologii Klasycznej UG pocztą elektroniczną (katfklas@ug.edu.pl) lub zwykłą (ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk) w terminie do końca czerwca 2016 roku.

Przewidywany czas na wystąpienie Referenta – 20 minut.

Opłata konferencyjna – ok. 550 zł (w koszty wliczone są noclegi ze śniadaniem, wyżywienie, druk - monografia).

Informacje organizacyjne wraz z dokładnymi kosztami zostaną Państwu przekazane po weryfikacji wszystkich otrzymanych zgłoszeń.

 

Zapraszamy serdecznie!

prof. UG, dr hab. Anna Marchewka

mgr Aleksandra Hołomej (sekretarz)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: pon., 08.02.2016 r., 10:53
Data publikacji: pon., 08.02.2016 r., 10:53

VI Colloquium Neolatinum - zaproszenie

Szanowni Państwo,

nawiązując do naszych wspólnych planów sprzed półtora roku, zwracam się do Państwa z bardzo serdecznym zaproszeniem na szóste Colloquium Neolatinum, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 26 i 27 maja 2015 r.

Formuła spotkania pozostaje niezmieniona.Jak na prawdziwe colloquium przystało, rozmawiać chcemy de omnibus rebus et quibusdamaliis, byleby tylko utrzymać się w szerokich granicach neolatynistyki.  Tradycyjnie zatem będzie to konferencja bez konkretnego tematu, co pozwoli Referentom przedstawić wyniki prowadzonych aktualnie prac (i wcale nie muszą to być wyniki już całkowicie gotowe), podzielić się ze słuchaczami nowymi fascynacjami i naukowymi zamierzeniami, może wskazać jakieś naukowe problemy, którymi dobrze byłoby się zająć czy to indywidualnie, czy wspólnie, co służyłoby integracji naszego neolatynistycznego środowiska. Warto byłoby się też zastanowić nad przyszłością neolatynistyki jako dyscypliny naukowej i uniwersyteckiej.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematami referatów należy przesyłać na adres Katedry Filologii Klasycznej UG pocztą elektroniczną (katfklas@ug.edu.pl) lub zwykłą (ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk-Oliwa) w terminie do końca marca 2015 r. Wszystkie informacje organizacyjne (w tym o dokładnej wysokości opłaty konferencyjnej, która – jeśli skorzystają Państwo z rezerwowanych przez nas dwóch noclegów – wyniesie ok. 400 zł, jeśli nie – ok. 200 zł) przekażemy Państwu po otrzymaniu zgłoszeń.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: śr., 21.01.2015 r., 11:53
Data publikacji: śr., 21.01.2015 r., 11:49

COLLOQUIUM NEOLATINUM V - ZAPRSZOSZENIE

Gdańsk, dn. 3 XII 2012 r.

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło mi zaprosić Państwa w imieniu gdańskiej Katedry Filologii Klasycznej i Pracowni Literatury Łacińskiej XV–XVIII wieku na kolejne, już piąte Colloquium Neolatinum, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 9 i 10 maja 2013 r.

Tak jak poprzednio, nie ustalamy żadnego konkretnego tematu konferencji, lecz traktujemy ją jako spotkanie badaczy, którzy interesują się literaturą nowołacińską i chcieliby podzielić się z innymi tym, nad czym właśnie pracują, co odnaleźli albo obejrzeli z nowej perspektywy, może też planami naukowymi i refleksjami nad samą neolatynistyką jako dyscypliną „z pogranicza” i nad studiami neolatynistycznymi.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematami referatów prosimy przekazywać na adres Katedry Filologii Klasycznej UG pocztą zwykłą (ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk-Oliwa) lub elektroniczną (katfklas@ug.edu.pl) w terminie do 15 marca 2013 r. Wszystkie informacje organizacyjne (w tym o dokładnej wysokości opłaty konferencyjnej, która wyniesie ok. 400 zł) przekażemy Państwu po otrzymaniu zgłoszeń.

Wierzę, że przyjadą Państwo do Gdańska, że dopisze pogoda, że nasze spotkanie będzie miłe i owocne. Bardzo serdecznie zapraszam.

prof. dr hab. Zofia Głombiowska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 13:15
Data publikacji: czw., 06.12.2012 r., 0:00

PLAKAT GRUDNIOWEJ KONFERENCJI

KATEDRA FILOLOGII KLASYCZNEJ UG

uprzejmie zaprasza

na 

konferencję naukową

p.t.

Intertekstualność. Od antyku do wieku XVIII

1-2 grudnia 2011

Centrum Ekumeniczne św. Brygidy

(Dwór II)

Gdańsk Oliwa, ul. Polanki 124 

szczegółowy program

czwartek 1 XII 2011

piątek 2 XII 2011


PROGRAM KONFERENCJI 

Czwartek, 1 XII 2011 r.

10.00 -10.10 Otwarcie obrad

dr Anna Głodowska, Dramatyczne elementy Platońskich dialogów.

dr Bogdan Burliga, Herodotejski Ἀϑηναῖος λόγος u Tukidydesa.

11.00 - 11.30 Dyskusja przy kawie

s. prof. dr hab. Jadwiga Kalinowska, Rola cytatów z przedchrześcijańskich pisarzy antycznych w twórczości literackiej Stanisława Hozjusza.

dr Agata Chrobot, Poetycka korespondencja Jana Dantyszka z Jerzym Sabinusem.

mgr Łukasz Cybulski, Dwie postylle Jakuba Wujka czy jedna? Problem korespondencji tekstów.

mgr Elżbieta Chrulska, Aktualizacja mitu o złotym wieku w bożonarodzeniowej poezji protestanckiej z drugiej połowy XVI wieku.

Dyskusja

13.15 - 14.30 Przerwa obiadowa

ks. dr hab. Marek Karczewski, Reinterpretacja Księgi RodzajuApokalipsie św. Jana – dylematy metodologiczne.

dr Agnieszka Witczak, Rerum nimium male cognitus ordo (Gedanum III, 111). Owidiuszowe cztery wieki ludzkości u Wacława Klemensa Żebrackiego.

mgr Jacek Pokrzywnicki, Tekst oryginalny Himeriosa a przekład Gottlieba Wernsdorfa – identyczność, podobieństwo, odrębność.

dr Marcin Kaleciński, Gdański Orfeusz, Cerera i Neptun – metamorfozy mitów w sztuce protestanckiej republiki.

Dyskusja

18.00 Spotkanie przy kolacjiPiątek, 1 XII 2011 r.

9.30 Otwarcie obrad

prof. dr hab. Zofia Głombiowska, Vergilium vidi tantum (Ovid. Trist. IV 10, 51).

dr Tatiana Krynicka, Ridere, nil ultra expeto. Auzoniusz jako teoretyk i twórca centonu.

10.30 - 11.00 Dyskusja przy kawie

dr Joanna Pietrzak-Thébault, Czytanie Petrarki. Teksty, parateksty, inspiracje.

dr Agnieszka Lew, Nawiązania do innych autorów w Poetyce Marka Hieronima Vidy – leçon par l’exemple.

dr Maria Otto, Maffeo Vegio i jego kontynuacja Eneidy.

Dyskusja

dr Anna Ryś, dr Bartłomiej Siek, Między tekstem medycznym, historycznym i dramatycznym - αἷμα ταύρου jako trucizna.

dr Zbigniew Brzostowski, Dziełko Simona Ateńczyka O wyglądzie i doborze koni w pismach hippicznych Ksenofonta.

Dyskusja

13.45 Obiad

  

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 13:15
Data publikacji: sob., 26.11.2011 r., 0:00

ZMIANA TERMINU KONFERENCJI

Gdańsk, dn. 7.07.2011 r.

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że z powodu nieoczekiwanej reorganizacji naszego Wydziału jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu konferencji naukowej na temat: INTERTEKSTUALNOŚĆ. OD ANTYKU DO WIEKU XVII. Odbędzie się ona nie, jak planowaliśmy, w październiku 2011 roku, lecz w dniach:

1 – 2 grudnia 2011 roku.

Dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia i zachęcamy do nadsyłania dalszych wraz z tematami proponowanych referatów (wystąpienia dłuższe do 30 minut i krótsze do 20 minut). Przedłużamy zatem termin nadsyłania zgłoszeń do 15.10.2011 r., natomiast do 15.11.2011 r. prosimy o przysyłanie także krótkich streszczeń referatów, by definitywnie sformułować program konferencji. Zgłoszenia należy kierować na adres naszej Katedry, bądź drogą elektroniczną na adres e-mailowy: katfklas@ug.edu.pl

Przepraszamy, że sprawiamy Państwu kłopot zmianą terminu, mimo wszystko liczymy na Państwa udział i serdecznie zapraszamy do Gdańska.

Z wyrazami szacunku 

Kierownik Katedry Filologii Klasycznej UG

prof. dr hab. Zofia Głombiowska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 13:15
Data publikacji: pon., 08.08.2011 r., 0:00

Konferencja pt. INTERTEKSTUALNOŚĆ. OD ANTYKU DO WIEKU XVII.

Gdańsk, dn. 14.04.2011 r.

Szanowni Państwo,

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej na temat:

INTERTEKSTUALNOŚĆ. OD ANTYKU DO WIEKU XVII.

Zależy nam na podjęciu refleksji teoretycznej nad szeroko rozumianym zjawiskiem intertekstualności i pokazaniu różnorodnych relacji między tekstami zarówno z perspektywy twórcy dzieła literackiego, jak i z perspektywy jego odbiorcy. Chodzi zatem nie tylko o stwierdzenie istnienia takich relacji i sprecyzowanie ich charakteru, ale o poszukiwanie odpowiedzi na pytania o genezę, miejsce i rolę postulowanej intertekstualności w programach literackich szkół i epok, o funkcje mniej lub bardziej wyraźnie zaznaczanych powiązań międzytekstowych w konkretnych utworach, o to wreszcie, czy i jak odnalezienie bądź nieodnalezienie tych powiązań oddziałuje na czytelniczą interpretację dzieła. Możemy więc i chyba powinniśmy uwzględnić również zagadnienia edukacji i kultury literackiej.

Temat konferencji jest bardzo szeroki, mamy więc nadzieję, że spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Konferencja odbędzie się w dniach 01-02.12.2011 r.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z tematami proponowanych referatów (przewidujemy wystąpienia dłuższe do 30 minut i krótsze do 20 minut) do 15.10.2011 r., do 15.11.2011 r. zaś chcielibyśmy sformułować program konferencji. Zgłoszenia należy kierować na adres naszej Katedry bądź drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

katfklas@ug.edu.pl

Opłata konferencyjna, przeznaczona na opłacenie noclegów i wyżywienia wynosić będzie 450 zł.

Z wyrazami szacunku

dr Agnieszka Witczak

Sekretarz Konferencji

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 13:15
Data publikacji: czw., 05.05.2011 r., 0:00

16-17 października 2008 r.

Konferencja naukowa

Katedry Filologii Klasycznej

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego 

COLLOQUIUM NEOLATINUM IV

poświęcona literaturze nowołacińskiej

 

odbyła się w dniach 16 i 17 października 2008 roku
w gmachu Wydziałów Filologicznego i Historycznego UG w Gdańsku Oliwie przy ul. Wita Stwosza 55 w sali 1.48 i 4.65
 


Program konferencji.
Patrz: więcej

Konferencja naukowa

Katedry Filologii Klasycznej

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego 

COLLOQUIUM NEOLATINUM IV

poświęcona literaturze nowołacińskiej

 

odbyła się w dniach 16 i 17 października 2008 roku
w gmachu Wydziałów Filologicznego i Historycznego UG w Gdańsku Oliwie przy ul. Wita Stwosza 55 w sali 1.48 i 4.65
 


Program konferencji.
Patrz: więcej

PROGRAM

16 X (czwartek)
 
 
9.00 Otwarcie konferencji
 
9.15 Józef Budzyński (Katowice), De Nicolai Copernici (1473 – 1543) humanitate, quae Aevo Recentiore floruit, commentatio

Timo Sironen (Finlandia), De aula Aboensi Ducis Johannis Wasa eiusque poetis Latinis (Mollerus, Schutz)

Erkki Sironen (Finlandia), Quo modo carmina ad nuptias Johannis et Catharinae pertinentia edenda sint?

10.45 Dyskusja przy kawie
11.45 Daniel Skoviera (Bratysława), Pozadie politických názorov v slovenských humanistov v 16. st.

Barbara Milewska – Waźbińska (Warszawa), Orbis Polonus herbami malowany

 Zofia Głombiowska (Gdańsk), Andrzeja Korycińskiego Perspectiva politica

 Dyskusja

13.15-15.00 Przerwa obiadowa
 
15.00 Sekcja I Konteksty europejskie (s. 1.48)
15.00 Sekcja II Między Śląskiem i Pomorzem (s. 4.65)
Maria Łukaszewicz-Chantry (Wrocław), Sofonisba i Masynissa w Afryce Petrarki czyli nowe losy Dydony i Eneasza
Beata Gaj (Opole), Carmen genethliacon Caspara Cunrada, czyli kobiety z rodu Bucreadów.
Robert K. Zawadzki (Częstochowa), Marcin Kromer i Jan Kochanowski. Analogie i związki poetyckie
Izabela Bogumił (Gdańsk), Struktura wypowiedzi literackiej w szesnastowiecznych utworach o ogrodzie albo Franciszka Rhodego i Andrzeja Calagiusa poetyckie wyobrażenia
Elwira Buszewicz (Kraków), IV księga elegii Jana Kochanowskiego jako humanistyczne zwierciadło życia i śmierci
Agnieszka Witczak (Gdańsk), Michała Antoniego Hackiego Gloria coronae, corona gloriae 
16.10-16.30 Dyskusja
 16. 10-16.30 Dyskusja
 
17.00 Wieczór poświęcony twórczości fińskiego poety Eino Leino
 (Centrum Ekumeniczne św. Brygidy)
 

Teivas Oksala (Finlandia), NIL NISI AMOR. Cantiones Ducis Johannis et Catharinae Jagellonicae Einonis Leino, poetae Finnorum laureati

18.30 Uroczysta kolacja
 
 
17 X (piątek)
 
9.00 Sekcja I Konteksty europejskie (s. 1.48)
9.00 Sekcja II Między Śląskiem i Pomorzem (s. 4.65)
Magdalena Wolf (Wrocław), Obraz zaświatów w Visio Thurkilli
Adam Poznański (Wrocław), Traktat Piotra Zwickera Cum dormirent homines w ujęciu retorycznym – uwagi wstępne
Beata Łukarska (Częstochowa), Tradycja łacińska w uczonych przywołaniach polskich autorów kościelnych XVII wieku
Małgorzata Cieśluk (Szczecin), Pomerania Johannesa Bugenhagena – kronikarz i jego dzieło
Urszula Bednarz (Wrocław), Zodiacus vitae wobec tradycji literackiej.
Bogdan Burliga (Gdańsk), Albertus Hohenzollern scriptores antiquos in libro qui ‘Kriegsordnung’ inscribitur, quo modo secutus sit
Katarzyna Janus (Częstochowa), Teoria stosowności - decorum - w traktacie De perfecta poesi Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
Jacek Pokrzywnicki (Gdańsk), O wprowadzeniach do mów Jana Piotra Tycjusza i Gottlieba Wernsdorfa na rocznicę uwolnienia Prus Królewskich od Zakonu Krzyżackiego
Dyskusja
Dyskusja
10.30- 11.00 Przerwa na kawę
10.30- 11.00 Przerwa na kawę
 

Mieczysław Mejor (Warszawa-Białystok), Jan z Garlandii o sztuce pamięci (Parisiana poetria II, 87)

Justyna Zaborowska-Musiał (Poznań), Motywy mitologiczne w pismach polemicznych biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza.

Teresa Szostek (Wrocław), Tutelaris Silesiae, siedemnastowieczna opowieść o bł. Czesławie

Angelika Modlińska-Piekarz (Lublin), Funkcje i znaczenie łacińskich parafraz psalmicznych w kulturze literackiej Europy Środkowej i Zachodniej XVI i XVII wieku

Zamknięcie obrad
 
13.30 OBIAD

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 13:15
Data publikacji: pt., 03.10.2008 r., 0:00