fbpx Stary program FSD (dotyczy IV roku 2014/15) | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Stary program FSD (dotyczy IV roku 2014/15)

Program Filologicznych Studiów Doktoranckich (dla przyjętych przed 1.10.2012)

(od 1 października 2007 roku)

Cele kształcenia

Filologiczne Studia Doktoranckie kształcą absolwentów studiów magisterskich w zakresie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa w celu przygotowania ich do samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej w uczelniach wyższych. Celem FSD jest także przygotowanie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli dla szkół ponadpodstawowych, w których absolwenci studiów doktoranckich powinni stanowić twórczą elitę i bazę dla kadr kierowniczych w szkolnictwie. FSD przygotowuje także kadry dla różnych instytucji upowszechniania kultury, w celu zapewnienia społeczeństwu niezbędnych elit intelektualnych, zdolnych rozwijać kulturę narodową na miarę wyzwań XXI wieku.

Przedmioty z dziedziny studiów:

  1. Metodologia badań literackich lub badań językowych (w zależności od specjalizacji) 60 godzin wykładu na I roku. Wpis od każdego wykładowcy oraz egzamin na ocenę u wybranego wykładowcy w sesji letniej po I roku.
  2. Filozofia - 60 godzin wykładu na I roku. Wpis od każdego wykładowcy oraz zaliczenie na ocenę u wybranego wykładowcy w sesji letniej po I roku.
  3. Seminarium doktoranckie u wybranego opiekuna naukowego/promotora - 30 godzin seminarium rocznie, przez 4 lata studiów. Obowiązuje zaliczenie w sesji letniej po każdym roku oraz pisemne sprawozdanie z całorocznej pracy naukowej podpisane przez promotora i doktoranta.
  4. Wykłady monograficzne - 30 godzin rocznie przez 4 lata studiów. Zaliczenie.

Przedmioty przygotowujące do zawodu

Zarządzanie (przygotowanie do pracy w dziedzinie nauki, oświaty i kultury) - 30 godzin wykładu lub konwersatorium na II roku. Zaliczenie na ocenę (test pisemny na koniec semestru letniego).

Praktyki zawodowe

Prowadzenie ćwiczeń ze studentami w wymiarze 10-90 godzin rocznie w uzgodnieniu z opiekunem naukowym (nie dotyczy studiów niestacjonarnych). Obowiązuje wpis do indeksu potwierdzony przez kierownika Zakładu lub Katedry, który przydziela zajęcia.

Słuchaczy FSD obowiązuje regulamin studiów doktoranckich uchwalony przez Senat UG (dostępny na stronie internetowej UG). Otwarcie przewodu doktorskiego wg. odrębnych przepisów.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 23.09.2014 r., 12:58
Data publikacji: pon., 25.08.2008 r., 0:00