fbpx Zasady przekazywania prac dokorskich | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Zasady przekazywania prac dokorskich

ZASADY PRZEKAZYWANIA PRAC DOKTORSKICH

I. Zgodnie z ustawą rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. 

 

II. Praca doktorska w formie elektronicznej przekazywana jest na płycie CD wraz z drukowaną wersją pracy do dziekanatu

(4 wydrukowane dwustronnie egzemplarze proszę złożyć do dziekanatu, a piąty egzemplarz pracy proszę przekazać promotorowi).
 
W jednym egzemplarzu pracy, przeznaczonym do archiwum i oprawionym w miękką oprawę należy umieścić dwa oświadczenia:
 
III. Na płycie, o której mowa w punkcie 1, powinna znajdować się:
  1. Praca doktorska w formacie Word.
  2. Praca doktorska w formacie PDF (na stronie Ośrodka Informatycznego UG udostępniona jest instrukcja instalacji i zastosowania programu PDF Creator - www.univ.gda.pl/pl/oi).
  3. Streszczenie pracy doktorskiej w w formacie Word.
  4. Streszczenie pracy w formacie PDF.

Jeśli praca doktorska powstała w języku innym niż polski to tytuł pracy należy także napisać w języku polskim.

III. Promotor jest zobowiązany do sprawdzenia pod względem zgodności plików w formacie PDF oraz Word z drukowaną wersją pracy poprzez porównanie losowo wybranych stron pracy w wersji elektronicznej z wersją drukowaną. Jeżeli wersje się zgadzają, promotor jest zobowiązany do postawienia swojej parafki na kopercie, w której znajduje się płyta.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Oleszek
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 24.10.2018 r., 9:02
Data publikacji: wt., 09.12.2008 r., 0:00