Spis dokumentów doktorskich | Wydział Filologiczny

Spis dokumentów doktorskich:

  • Wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego skierowany bądź do Rady Wydziału Filologicznego (w przypadku dyscyplin: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce) bądź do Rady Instytutu Filologii Polskiej (w przypadku literaturoznawstwa i językoznawstwa polonistycznego). Wniosek powinien zawierać propozycję tematu pracy ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w zakresie której przewód doktorski ma być otwarty, propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej
  • Życiorys
  • Ankieta personalna
  • Odpis dyplomu magisterskiego i jego kserokopia
  • Wykaz prac naukowych kandydata
  • Opinia promotora
  • Koncepcja rozprawy doktorskiej
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Oleszek
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 14.05.2018 r., 9:43
Data publikacji: wt., 09.12.2008 r., 0:00