Studia doktoranckie | Wydział Filologiczny

Informator

 

Filologiczne Studia Doktoranckie
Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk Oliwa, p. 012
 
Kierownik Filologicznych Studiów Doktoranckich
dr hab. Tomasz Swoboda, prof. nadzw.
tel. 58 523 30 24, pokój nr 011
 

Konsultacje w sesji letniej

 
poniedziałek, godz. 12-13
wtorek, godz. 11.30-12.30
 
Informacji udziela:
Joanna Oleszek, tel. 58 523 30 16, pokój 012
Godziny przyjęć doktorantów
wtorki - piątki godz. 10.00-13.00
 
Wpłat za elektroniczną legitymację doktoranta należy dokonywać na konto indywidualne doktoranta wygenerowane z portalu studenta https://www.ps.ug.gda.pl/

Wykłady mistrzowskie 2017/2018

Regulamin Filologicznych Studiów Doktoranckich

 

Główne obowiązki doktoranta:

  • terminowe zaliczanie i zdawanie egzaminów
  • składanie sprawozdania z pracy naukowej po każdym roku akademickim
  • otwarcie przewodu doktorskiego i złożenie rozprawy doktorskiej na IV roku (w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem, że przewód doktorski został otwarty, studia mogą być przedłużone). 
  • doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami obowiązuje taka sama dyscyplina pracy jak pracowników UG.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Oleszek
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 11.06.2018 r., 14:06
Data publikacji: pon., 25.08.2008 r., 0:00