Erasmus | Wydział Filologiczny

Erasmus+

Koordynator wydziałowy

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw.
Kontakt: tel. +48 58 523 30 25, e-mail: pawel.sitkiewicz@ug.edu.pl
Adres: ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk 80-308, p. 0.14
 
 
Koordynatorzy programu Erasmus+

Instytut/Katedra

Koordynator Erasmus+

e-mail


Anglistyki i Amerykanistyki
mgr Martin Blaszk

Filologii Germańskiej
dr Eliza Szymańska

Filologii Polskiej
dr Magdalena Horodecka

Rusycystyki i Studiów Wschodnich
dr Tatiana Siniawska-Sujkowska
 
Filologii Romańskiej
dr Katarzyna Kotowska
 
Iberystyki
dr Joanna Drzazgowska

Kulturoznawstwa
dr Grzegorz Piotrowski

Slawistyka
mgr Agnieszka Bielińska

Lingwistyki Stosowanej
dr Piotr Kallas
Skandynawistyki
mgr Helena Garczyńska
Coordinators Erasmus+ at the Faculty of Languages

Faculty of Philology / Institute

Erasmus Coordinator

e-mail address


English Philology
M.A. Martin Blaszk

German Philology
Ph.D Ewa Wojaczek

Polish Philology
Ph.D Magdalena Horodecka

Russian Philology
Ph.D Tatiana Siniawska-Sujkowska
 
Roman Philology
Ph.D Katarzyna Kotowska
 
Iberian Studies
Ph.D Joanna Drzazgowska

Cultural Studies
Ph.D Grzegorz Piotrowski

Slavic Philology
M.A. Agnieszka Bielińska

Applied Linguistics
and Translation
Ph.D Piotr Kallas
Scandinavian Studies
M.A. Helena Garczyńska
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: śr., 19.09.2018 r., 9:34
Data publikacji: śr., 18.02.2015 r., 19:27