fbpx Erasmus+ | Wydział Filologiczny

Erasmus+ | Wydział Filologiczny

Erasmus+

Koordynator wydziałowy

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG.
Kontakt: tel. +48 58 523 30 25, e-mail: pawel.sitkiewicz@ug.edu.pl
Adres: ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk 80-308, p. 0.14
 

Koordynatorzy programu Erasmus+

Instytut/Zakład

Koordynator Erasmus+

e-mail


Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
mgr Martin Blaszk

Instytut Filologii Germańskiej
dr Ewa Wojaczek

Instytut Filologii Polskiej
dr Magdalena Horodecka

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich
dr Tatiana Kananowicz
 
Instytut Filologii Romańskiej
dr Katarzyna Kotowska
 
Zakład Iberystyki Instytutu Filolologii Romańskiej
dr Joanna Drzazgowska

Zakład Kulturoznawstwa Instytutu Badań nad Kulturą
dr Grzegorz Piotrowski
Zakład Slawistyki i Studiów Bałkańskich Instytutu Studiów Klasycznych i Slawistyki
mgr Agnieszka Bielińska

Instytut Lingwistyki Stosowanej
dr Piotr Kallas

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki

mgr Helena Garczyńska

Coordinators Erasmus+ at the Faculty of Languages

Faculty of Philology/
Department

Erasmus Coordinator

e-mail address

Institute of English and American Studies

M.A. Martin Blaszk

Institute of German Language and Literature

Ph.D Ewa Wojaczek

Institute of Polish Language and Literature

Ph.D Magdalena Horodecka

Institute of Russian and Eastern Studies

Ph.D Tatiana Kananowicz

Institute of Romance Studies

Ph.D Katarzyna Kotowska
 
Division of Iberian Studies
Institute of Romance Studies
 
Ph.D Joanna Drzazgowska

Division of Culture
Institute of Culture Research
 
Ph.D Grzegorz Piotrowski

Institute of Classical and Slavic Studies

M.A. Agnieszka Bielińska

Institute Applied Linguistics
 
Ph.D Piotr Kallas

Institute Scandinavian Studies

M.A. Helena Garczyńska
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: pon., 02.12.2019 r., 14:56
Data publikacji: śr., 18.02.2015 r., 19:27