Obrony doktorskie | Wydział Filologiczny

Obrony doktorskie

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 13 grudnia 2018 r. o g. 11.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Marty J. Nowickiej

tytuł rozprawy:

Słowacki inaczej. Maskarada płci u Juliusza Słowackiego (na przykładzie korespondencji).

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. Ewa Graczyk
 • RECENZENCI:   dr hab. Elżbieta Dąbrowicz (UwB), dr hab. Tomasz Kaliściak (UŚ)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 22 listopada 2018 r. o g. 12.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Małgorzaty Kaszak

tytuł rozprawy:

Znaczenia morfemu for w języku angielskim – ujęcie kognitywne.

 • PROMOTOR:      dr hab. Olga Sokołowska, prof. UG
 • RECENZENCI:   dr hab. Tadeusz Danilewicz, prof. WSB, prof. dr hab. Henryk Kardela

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.

 


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 25 października 2018 r. o g. 13.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Natalii Gogacz

tytuł rozprawy:

Madrycki underground czasów demokratycznej transformacji: film, telewizja, komiks (wybrane zagadnienia).

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. Jerzy Szyłak
 • RECENZENCI:   dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB, dr hab. Magda Potok, prof. UAM

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.

 


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 25 października 2018 r. o g. 11.30 w sali 350 w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Kamila Karasia

tytuł rozprawy:

Analiza postaci w „Świecie Dysku” Terry’ego Pratchetta.

 • PROMOTOR:      dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. UG
 • RECENZENCI:   dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz, prof. UW, prof. dr hab. Andrzej Wicher (UŁ)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.

 


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w środę, 5 września 2018 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Karola Chojnowskiego

tytuł rozprawy:

Przestrzeń i epistemologia w twórczości Marka S. Huberatha.

 • PROMOTOR:      dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. UG
 • RECENZENCI:   dr hab. Dominika Oramus, prof. UW, dr hab. Grzegorz Trębicki (UJK Kielce)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 12 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Joanny Karpiczenko

tytuł rozprawy:

Specyfika błędów językowych w mowie i piśmie 

osób chorych na schizofrenię.

 

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. Edward Łuczyński
 • RECENZENCI:   dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP, dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 9 lipca 2018 r. o godz. 11.30 w sali 1.48 w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Michała Langego

tytuł rozprawy:

Nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu od XVII do XIX w.

 

 • PROMOTOR:      dr hab. Zenon Lica, prof. UG
 • RECENZENCI:   dr hab. Violetta Jaros (UHPiJD), dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 14 maja 2018 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Pawła Bilińskiego

tytuł rozprawy:

Kinematograf o sobieAutotematyzm w polskim filmie fabularnym

 • PROMOTOR:    prof. dr hab. Mirosław Przylipiak
 • RECENZENCI:  prof. dr hab. Tadeusz Lubelski (UJ), prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski (UKW)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.

 


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 10 maja 2018 r. o godz. 13.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Magdaleny Bulińskiej

tytuł rozprawy:

Imiona magiczne w feminizmie magicznym

 • PROMOTOR:      dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG
 • RECENZENCI:   dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak, prof. UL-T, dr hab. Zofia Kolbuszewska, prof. UWr

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.

 


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 26 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w sali 102 Katedry Logopedii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 58 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Magdaleny Harmacińskiej-Kowalewskiej

tytuł rozprawy:

Pamięć dziecka a syntetyzowanie wyrazów z fonemów na etapie przygotowania do nauki czytania i pisania.

 • PROMOTOR:      dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG
 • RECENZENCI:   dr hab. Barbara Ostapiuk, prof. US, dr hab. Tomasz Smereka (UWr)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.

 


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 26 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Marty Giersz

tytuł rozprawy:

Dominujące motywy “Wyobrażonego Południa” w tekstach piosenek muzyki country

 • PROMOTOR:      dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Artur Blaim, dr hab. Jerzy Durczak, prof. UMCS

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.

 


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Marcina Borchardta

tytuł rozprawy:

Transgresyjne wymiary wybranych nurtów amerykańskiej awangardy filmowej.

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Mirosław Przylipiak
 • RECENZENCI:   dr hab. Elżbieta Durys, prof. UŁ, dr hab. Rafał Syska (UJ)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 5 kwietnia 2018 r. o godz. 13.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się 

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Marcina Romanowskiego

tytuł rozprawy:

Biograficzne punctum. O relacji między biografem a bohaterem na przykładzie wybranych prac Jerzego Ficowskiego i Joanny Olczak-Ronikier.

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Andrzej Mencwel (UW), prof. dr hab. Marek Zaleski (IBL)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


 

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 5 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali 1.48 w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 odbędzie się 

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Karoliny Główki

tytuł rozprawy:

Retoryka wizualna w reklamie. Obraz retoryczny jako twórcze doświadczenie komunikacyjne.

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. Mirosław Przylipiak
 • RECENZENCI:   dr hab. Wojciech Cwalina, prof. SWPSUH, dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca (UW)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 29 marca 2018 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Bogumiły Brogowskiej

tytuł rozprawy:

Konsekwencje edukacji kobiet – na przykładzie twórczości Gabrieli Zapolskiej

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska
 • RECENZENCI:   dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH, prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 29 marca 2018 r. o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Anny Adamiec

tytuł rozprawy:

Wizerunki nauczycielek Elizy Orzeszkowej

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska
 • RECENZENCI:   dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH, dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 26 marca 2018 r. o godz. 14.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się 

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Karola Jaroszewskiego

tytuł rozprawy:

„World of Hateful Wonder” – Psychology, Social Sciences, Politics and History in the Fiction of Michael Moorcock – a Study by Genre

(“Świat okropnej cudowności” – psychologia, nauki społeczne, polityka i historia w twórczości Michaela Moorcocka – studium gatunków).

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. David Malcolm
 • RECENZENCI:   dr hab. Wojciech Nowicki, prof. UMCS, dr hab. Dominika Oramus, prof. UW

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 22 marca 2018 r. o godz. 13.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Marleny Kardasz

tytuł rozprawy:

The Role of Metaphors in Expressing Emotions on Internet Forums for Adult Children of Alcoholics

(Rola metafor w wyrażaniu emocji na internetowych forach dla dorosłych dzieci alkoholików).

 • PROMOTOR:      dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG
 • RECENZENCI:   dr hab. Tadeusz Danilewicz, prof. WSB, dr hab. Kamila Turewicz, prof. AHE

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 22 marca 2018 r. o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

   PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Aleksandry Andrearczyk

tytuł rozprawy:

Jak mówić/pisać o muzyce? O pewnym typie przekładu intersemiotycznego.

Teksty Bohdana Pocieja, Stefana Kisielewskiego i Jerzego Waldorffa.

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. Bogusław Żyłko
 • RECENZENCI:   dr hab. Anna Majmieskułow, prof. UKW, dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM (Katowice)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 22 lutego 2018 r. o godz. 11.50 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Marcina Trendowicza

tytuł rozprawy:

Fenomen Stirlitza. Obraz radzieckiego agenta wywiadu w języku rosyjskim i kulturze współczesnej Rosji.

 

 • PROMOTOR:      dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Ewa Komorowska (US), dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 1 lutego 2018 r. o godz. 12.30 w sali 132 w budynku logopedii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 58 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Kamili Talaśki

tytuł rozprawy:

Psycholingwistyczne aspekty komunikacji lekarz-pacjent

 

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. Edward Łuczyński
 • RECENZENCI:   dr hab. Ewa Czaplewska, prof. nadzw., dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 25 stycznia 2018 r. o godz. 11.30    w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Svetlany Pavlenko

tytuł rozprawy:

Rosja Adama Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół

 

 • PROMOTOR:      dr hab. Kwiryna Ziemba, prof. nadzw.
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Józef Bachórz, prof. dr hab. Krzysztof Trybuś (UAM)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Doroty Górecznej

tytuł rozprawy:

Teaching English Phrasal Verbs at the Upper-intermediate Level

(Nauczanie angielskich czasowników frazowych na poziomie B2)

 

 • PROMOTOR:      dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. nadzw.
 • RECENZENCI:   dr hab. Anna Bączkowska, prof. UKW,  dr hab. Tadeusz Danilewicz, prof. WSB

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w piątek, 22 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Agnieszki Bednarek-Bohdziewicz

tytuł rozprawy:

Homo Capax, Capax Hominis.

 Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza

 • PROMOTOR:      dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. nadzw. AP
 • RECENZENCI:    dr hab. Michał Kuziak, prof. nadzw. UW, se hab. Magdalena Siwiec, prof. nadzw. UJ

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 18 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Katarzyny Laskowskiej

tytuł rozprawy:

Ta kobieta ma na imię Gdańsk (?)
Przestrzeń w utworach wybranych poetek (trój)miejskich

 • PROMOTOR:     dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. nadzw.
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Grażyna Borkowska, prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w środę, 8 listopada 2017 r. o godz. 8:30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Stanisława Kuprianowicza

tytuł rozprawy:

Gatunkowa atrybucja eseju politycznego w kontekście poglądów Noama Chomsky’ego na język i społeczeństwo

 

 • PROMOTOR:                            prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
 • PROMOTOR POMOCNICZY:   dr Paweł Wojciechowski
 • RECENZENCI:                          prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek, prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w piątek, 27 października 2017 r. o godz. 14.15 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Małgorzaty Zawadzkiej

tytuł rozprawy:

Kino nomadycznych tożsamości Anga Lee

 • PROMOTOR:             dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. nadzw. UG
 • RECENZENCI:           dr hab. Elżbieta Durys, prof. nadzw. UŁ, prof. dr hab. Jerzy Szyłak 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 26 października 2017 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Anny Łozowskiej-Patynowskiej

tytuł rozprawy:

Barok w poezji Jerzego Lieberta i Wojciecha Bąka

 • PROMOTOR:              dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. nadzw. AP
 • RECENZENCI:            dr hab. Marcin Całbecki, prof. nadzw. UG, prof. dr hab. Marian Kisiel (UŚ) 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


 

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 19 października 2017 r. o godz. 13.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Anny Dębowskiej

tytuł rozprawy:

Robert Redford jako aktor, reżyser, animator kultury

 • PROMOTOR:               prof. dr hab. Mirosław Przylipiak
 • RECENZENCI:             prof. dr hab. Grażyna Stach, dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. nadzw. PWSFTiT

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Oleszek
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: czw., 15.11.2018 r., 8:26
Data publikacji: pon., 09.10.2017 r., 19:33