Obrony doktorskie | Wydział Filologiczny

Publiczne obrony doktorskie


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że we wtorek, 27 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Adama Gorlikowskiego

tytuł rozprawy:

Individualästhetische Leitmotive R.M. Rilkes

 als Deutungs- und Übersetzungsproblem.

 Am Beispiel der Duineser Elegien in polnischen Übersetzungen

(Motywy przewodnie poetyki R.M. Rilkego jako problem interpretacji i przekładu.

Na materiale polskich tłumaczeń Elegii Duinejskich)

 • PROMOTOR:                           prof. dr hab. Andrzej Kątny
 • PROMOTOR POMOCNICZY:    dr Katarzyna Lukas
 • RECENZENCI:                         dr hab. Paweł Bąk, prof. nadzw. URz, dr hab. Marek Cieszkowski, prof. nadzw. UKW

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że we wtorek, 6 czerwca 2017 r. o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Dobrosławy Korczyńskiej-Partyki

tytuł rozprawy:

Narracje miejskie w literaturze polskiej po 1989 roku: pamięć, przestrzeń, dyskurs.

 • PROMOTOR:                         prof. dr hab. Aleksandra Ubertowska, 

 • PROMOTOR POMOCNICZY:  dr Katarzyna Szalewska

 • RECENZENCI:                       prof. dr hab. Sławomir Buryła, dr hab. Józef Wróbel, prof. nadzw. UJ

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 5 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Beaty  Ramczykowskiej

tytuł rozprawy:

„Nie przyszedłem pana nawracać...”.

Perswazja we współczesnym dyskursie kaznodziejskim.

 

 • PROMOTOR:      dr hab. Bożena Matuszczyk, prof. nadzw.

 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 23 marca 2017 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Martyny Gibki

tytuł rozprawy:

The functions of characters’ proper names in a novel.

A theoretical approach and its application”

(Funkcje nazw własnych bohaterów w strukturze powieści.

Ujęcie teoretyczne i jego praktyczne zastosowania)

 • PROMOTOR:      dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. nadzw. UWM
 • RECENZENCI:   dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, dr hab. Artur Rejter, prof. nadzw. UŚ
Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 23 marca 2017 r. o godz. 11.30 w sali 361 w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Joanny Jatkowskiej

tytuł rozprawy:

B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci

 • PROMOTOR:      dr hab. Małgorzata Rocławska Daniluk, prof. nadzw.
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Edward Łuczyński, dr hab. Małgorzata Młynarska, prof. nadzw. UWr

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 23 marca 2017 r. o godz. 11.15 w sali Rady Wydziału budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Heleny Garczyńskiej

tytuł rozprawy:

Norweski Ibsen, polski Ibsen. 

Przekład form adresatywnych w wybranych dramatach Henryka Ibsena
 • PROMOTOR:      dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. nadzw.
 • RECENZENCI:   dr hab. Maria Sibińska, prof. nadzw., prof. dr hab. Lech Sokół
Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.
DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 16 marca 2017 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgra Łukasza Bieszke

tytuł rozprawy:

Perswazja językowa w napisach na flagach kibiców klubów piłkarskiej ekstraklasy

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, prof. dr hab. Jan Miodek

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 26 stycznia 2016 r. o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Katarzyny Stępińskiej

tytuł rozprawy:

Językowy i kulturowy obraz kwiatów w polszczyźnie i serbszczyźnie.

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. Krystyna Szcześniak
 • RECENZENCI:   dr hab. Halina Chodurska, prof. nadzw. UP Kraków, dr hab. Irena Jaros, prof. nadzw. UŁ

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 19 stycznia 2016 r. o godz. 12.30 w sali Rady Wydziału budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Grażyny Król

tytuł rozprawy:

Twórczość Kazimierza Ratonia i Andrzeja Babińskiego a poetycki egzystencjalizm pokolenia lat 60.i 70.

 

 • PROMOTOR:      prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Stanisław Rosiek, prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w środę, 11 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgra Sławomira Kułacza

tytuł rozprawy:

Quality Assessment in Tourism Translation. A Case Study of the “World War I Eastern Front Trail”
in the Podkarpackie and Małopolskie Provinces

(Ocena jakości w przekładzie turystycznym. Studium przypadku „Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej” 
w województwie podkarpackim i małopolskim) 
 • PROMOTOR:               prof. dr hab. Wojciech Kubiński
 • RECENZENCI:             prof. dr hab. Artur Blaim, prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że we wtorek, 20 grudnia 2016 r. o godz. 12.30 w sali Rady Wydziału budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

 

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgra Przemysława Zawrotnego

tytuł rozprawy:

Opowieści o religii w twórczości mistrzów komiksu współczesnego 
 • PROMOTOR:               prof. dr hab. Jerzy Szyłak
 • RECENZENCI:             prof. dr hab. Izolda Kiec (SWPS UH Warszawa), prof. dr hab. Marek Sokołowski (UWM)

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 19 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału budynku neofilologii 
w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Martyny Jaskulskiej

tytuł rozprawy:

Difficulties of Polish students with dyslexia and dysorthography in learning correct English spelling

(Trudności polskich uczniów z dysleksją i dysortografią  w nauce poprawnej angielskiej pisowni).

 • PROMOTOR:               prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
 • RECENZENCI:             prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (UMCS), dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. nadzw.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w piątek, 9 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

 

autor: mgr Iwona Lepka

tytuł rozprawy:

We’re Here, We’re Queer, Get Used To It!: The Autobiographical Writings of the Violet Quill

(To my zboczeńcy, jesteśmy tu, przyzwyczajcie się!: Twórczość autobiograficzna w literaturze Violet Quill)

 

 • PROMOTOR:     dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. nadzw.
 • RECENZENCI:   dr hab. Tomasz Basiuk (UW), prof. dr hab. Marek Wilczyński

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.
DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 1 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali Rady Wydziału budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Lucyny Markowskiej

tytuł rozprawy:

Mitologia celtycka i goidelska w fantasy – Andrzej Sapkowski i George R. R. Martin

 • PROMOTOR:                        prof. dr hab. Tadeusz Linkner
 • PROMOTOR POMOCNICZY: dr Katarzyna Eremus
 • RECENZENCI:                      dr hab. Grażyna Lasoń-Kochańska, prof. nadzw. AP, prof. dr hab. Sławomir Buryła (UWM)

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w piątek, 18 listopada 2016 r. o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Pauli Gorszczyńskiej

tytuł rozprawy:

The Unobvious Potential of Recorded Sight Translation to Optimize Written Translation: The Case of the English-Polish Pair

(Nieoczywisty potencjał optymalizacyjny nagrywanego tłumaczenia a vista dla przekładu pisemnego. Przypadek angielsko-polskiej pary językowej).

 

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Wojciech Kubiński
 • RECENZENCI:   prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. dr hab. Andrzej Łyda

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Humanistycznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 27 października 2016 r. o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Agaty Grzybowskiej

tytuł rozprawy:

Bruliony teatralne Macieja Prusa. O realizacjach wielokrotnych

 

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Jan Ciechowicz
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Anna Krajewska-Stasiak, prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 24 października 2016 r. o godz. 13.30 w sali Rady Wydziału budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Marzeny Wojciechowskiej-Orszulak

tytuł rozprawy:

Transgresja w działaniach teatralnych o charakterze terapeutycznym

 

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Wojciech Owczarski
 • RECENZENCI:   prof. UWr, dr hab. Ireneusz Guszpit, prof. UG, dr hab. Małgorzata Jarmułowicz

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 4 lipca czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Agnieszki Kerlin

tytuł rozprawy:

Proza Olgi Tokarczuk w świetle psychologii Carla Gustawa Junga

 

 • PROMOTOR:     prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski
 • RECENZENCI:   dr hab. Marzena Karwowska (UŁ), prof. UG, dr hab. Piotr Millati

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 23 czerwca 2016 r. o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Roksany Blech

tytuł rozprawy:

O „Faraonie” Bolesława Prusa. Studium monograficzne.

 

 • PROMOTOR:     prof. UG, dr hab. Jan Data
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Józef Bachórz, prof. dr hab. Andrzej Niwiński

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 20 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Joanny Ginter

tytuł rozprawy:

Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji języka.

 

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
 • RECENZENCI:   dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. dr hab. Edward Łuczyński

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 16 czerwca 2016 r. o godz. 13.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Mariusza Hybiaka

tytuł rozprawy:

W matni Symbolicznego. Twórczość Romana Polańskiego w świetle współczesnej psychoanalizy

 

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Mirosław Przyllipiak
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Grażyna Stachówna, prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 16 czerwca 2016 r. o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

 

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgra Andrzeja Kasperka

tytuł rozprawy:

Sztuka ekfrazy w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

 

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Stanisław Rosiek, prof. dr hab. Seweryna Wysłouch

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w środę, 8 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Joanny Lisiewicz

tytuł rozprawy:

Milczenie w teatrze Samuela Becketta i Tadeusza Różewicza. Sekwencja polska

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Jan Ciechowicz
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Ewa Wąchocka (UŚ), prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 2 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w sali 3.67 Instytut Filologii Polskiej w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Małgorzaty Antuszewicz

tytuł rozprawy:

Tradycja romantyczna a szkoła gimnazjalna. Wokół problemów recepcji

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (UŚ), prof. UG, dr hab. Halina Popławska

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że we wtorek, 31 maja 2016 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgra Adama Łuczyńskiego

tytuł rozprawy:

Słownictwo medialne we współczesnej kaszubszczyźnie.

 • PROMOTOR:     prof. UG, dr hab. Marek Cybulski
 • RECENZENCI:   prof. UG, dr hab. Beata Milewska, prof. dr hab. Jadwiga Zieniukowa

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.
DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 30 maja 2016 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Ady Jeziorskiej

tytuł rozprawy:

Terminologia kulinarna pochodzenia tureckiego w języku serbskim, chorwackim i bośniackim

 • PROMOTOR:     prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska
 • RECENZENCI:   prof. UAM, dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich, prof. UG, dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Humanistycznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 23 maja 2016 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Aleksandry Wrony

tytuł rozprawy:

Polnische Schriftsteller in West-Berlin nach 1968 (Polscy pisarze w Berlinie Zachodnim po 1968 roku)

 • PROMOTOR:     prof. UG, dr hab. Marion Brandt
 • RECENZENCI:   dr hab. Maria Gierlak (UMK), prof. UAM, dr hab. Brigitte Helbig-Mischewski

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Humanistycznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 23 maja 2016 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Marty Crickmar

tytuł rozprawy:

Between the centre and the periphery: Schulzian style in English translation

(Pomiędzy centrum a obrzeżem: styl Brunona Schulza w przekładzie na język angielski)

 

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Wojciech Kubiński
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Piotr Fast, prof. dr hab. David Malcolm

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Humanistycznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 19 maja 2016 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Barbary Brzezickiej

tytuł rozprawy:

Kiedy duchem jest litera - problemy przekładu dzieł Jacques’a Derridy na język polski  

 • PROMOTOR:     prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska
 • RECENZENCI:   prof. UŁ, dr hab. Alicja Kacprzak, prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 28 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Anny Kierchner

tytuł rozprawy:

W kręgu kolorów: żółty, niebieski, czerwony w języku polskim i chorwackim.

Leksykalno-semantyczne studium komparatywne

 • PROMOTOR:     prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak
 • RECENZENCI:   prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. dr sc. Neda Pintarić (Uniwersytet Zagrzebski)

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 31 marca 2016 r. o godz. 13.15 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Seána Morana

tytuł rozprawy:

Suffrage and the New Woman in Fiction and on Stage: The Career and Writings of Cicely Hamilton and Some Contemporaries

(Walka o prawa wyborcze i koncepcja Nowej Kobiety w utworach literackich i scenicznych – kariera i twórczość Cicely Hamilton i jej współczesnych)

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. David Malcolm
 • RECENZENCI:   prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UMCS, dr hab. Wojciech Nowicki

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 25 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Joanny Dąbrowskiej-Samaszko

tytuł rozprawy:

Krytyka literacka, eseistyka i publicystyka Stanisława Barańczaka

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
 • RECENZENCI:   prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek, prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 18 lutego 2016 r. o godz. 13.15 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Katarzyny Kręglewskiej- Powązki

tytuł rozprawy:

Polskie pamiętniki teatralne. Teoria – historia – teksty

 • PROMOTOR:               prof. dr hab. Jan Ciechowicz
 • RECENZENCI:             prof. UG, dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. dr hab. Magdalena Raszewska

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w środę, 27 stycznia 2016 r. o godz. 13.15 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
 
mgr Anny Głuszek
 
tytuł rozprawy:
 

Tożsamość bohaterki młodopolskiej w wybranych utworach prozatorskich przełomu XIX i XX wieku

 • PROMOTOR:              prof. dr hab. Tadeusz Linkner
 • RECENZENCI:            prof. UG, dr hab. Edward Jakiel, dr hab. Marek Kurkiewicz (UKW)
 
Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w piątek, 22 stycznia 2016 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

 
PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
 
mgra Bartosza Lutostańskiego
 
tytuł rozprawy:

Gombrowicz – Beckett. Beckett - Gombrowicz. A Comparative Inter-Modal Study 

(Gombrowicz – Beckett. Beckett - Gombrowicz. Międzyrodzajowe studium porównawcze)

 • PROMOTOR:               prof. dr hab. David Malcolm
 • RECENZENCI:             prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński
Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Humanistycznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 21 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału budynku w neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
 
mgr Katarzyny Banuchy
 
tytuł rozprawy:
 
Stefan Grabiński i Karol Ludwik Koniński: literackie przyjaźnie Karola Irzykowskiego
 • PROMOTOR:               prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
 • RECENZENCI:             prof. dr hab. Wojciech Tomasik, prof. UG, dr hab. Maciej Michalski

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w piątek, 18 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Marty Gierczyńskiej-Kolas

tytuł rozprawy:

A comparative analysis of metaphors used on Polish and American Internet forums for mothers 

(Analiza porównawcza metafor używanych na polskich i amerykańskich forach dla matek)

 • PROMOTOR:               prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec  
 • RECENZENCI:             prof. UKW, dr hab. Anna Bączkowska, prof. UG, dr hab. Olga Sokołowska

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Humanistycznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 14 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
 
mgra Jakuba Rusakowa
 
tytuł rozprawy:
 
Jan Himilsbach jako pisarz. Próba monografii
 
 • PROMOTOR:    prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
 • RECENZENCI:  prof. dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UG, dr hab. Piotr Millati
Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że we wtorek, 22 października 2015 r. o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Anastassiji Vekšiny

tytuł rozprawy:

Metaretoryka w utworach Fiodora Dostojewskiego

 • PROMOTOR:               prof. dr hab. Franciszek Apanowicz
 • RECENZENCI:             prof. dr hab. Halina Chałacińska-Wiertelak, prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że we wtorek, 13 października 2015 r. o godz. 13.15
w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
 
mgr Agnieszki Wysomierskiej
 
tytuł rozprawy:
 
Różnorodność gatunkowa tekstów prawnych i prawniczych jako problem metodyki nauczania języka rosyjskiego
 • PROMOTOR:               prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa
 • RECENZENCI:             prof. UKW, dr hab. Halina Bartwicka, prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska
Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że we wtorek, 29 września 2015 r. o godz. 15.00
w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
 
mgr Natalii Czarnowskiej
 
tytuł rozprawy:

Exposé jako forma dyskursu politycznego. Pragmatyczno-semantyczna analiza exposé  polskich premierów 1989–2011

 • PROMOTOR:               prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk
 • RECENZENCI:             prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.

 


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w środę,16 września 2015 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

 
PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
 
mgr Kamili Cempy
 
tytuł rozprawy:

Tłumaczenie kultur na podstawie angielskiego przekładu powieści Aleksandra Majkowskiego "Życie i przygory Remusa"

 • PROMOTOR:               prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
 • RECENZENCI:             prof. dr hab. Heryk Kardela, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec
Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.
 

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w środę, 1 lipca 2015 r. o godz. 11.00 w sali 1.48 w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgra Piotra Rysztowskiego

tytuł rozprawy:

Grafomania i instytucja. O romantycznej granicy literatury.

 • PROMOTOR:     prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
 • RECENZENCI:   prof. UG, dr hab. Maciej Michalski, prof. dr hab. Ryszard Nycz

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 22 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w sali 1.48 w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Agnieszki Sienkiewicz-Charlish

tytuł rozprawy:

Genre Polymorphism in Ian Rankin’s Fiction (Polimorfizm gatunkowy w prozie Iana Rankina)

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. David Malcolm
 • RECENZENCI:   prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UŁ, dr hab. Jerzy Jarniewicz

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 21 maja 2015 r. o godz. 11.45 w sali 1.48 w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Agnieszki Narloch

tytuł rozprawy:

Recepcja twórczości prozatorskiej Maxa Frischa w Polsce.

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Mirosław Ossowski
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Roman Dziergwa, prof. UMCS, dr hab. Halina Ludorowska

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego,


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. o godz. 11.30 w sali 3.60 w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
 
mgra Adama Zięby
tytuł rozprawy:

Inspiracje ewangeliczne w poezji pasyjnej XVII w.

 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Jadwiga Kotarska
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Danuta Kűnstler-Langner, prof. UG, dr hab. Halina Popławska
 
Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w czwartek, 16 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali 1.48 w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
 
mgr Izabeli Dixon
tytuł rozprawy:
 
A Linguistic Study of Fear in English (Językoznawcze studium strachu w języku angielskim)
 
 
 • PROMOTOR:     prof. dr hab. Roman Kalisz
 • RECENZENCI:   prof. UG, dr hab. Tadeusz Danilewicz, prof. dr hab. Stanisław Puppel

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53.


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Oleszek
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: śr., 14.06.2017 r., 15:05
Data publikacji: wt., 25.03.2014 r., 9:04