Zapomogi | Wydział Filologiczny

Zapomoga

Dwa razy w roku akademickim, w szczególnych sytuacjach życiowych, studenci UG mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi. Świadczenie może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:

  1. nieszczęśliwego wypadku,
  2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
  3. śmierci członka najbliższej rodziny,
  4. kradzieży,
  5. klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru,
  6. innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania świadczenia.

Aby ubiegać się o zapomogę, należy złożyć wniosek (załącznik 1) oraz dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe. Wysokość zapomogi uzależniona jest od indywidualnej sytuacji studenta.

Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych: Wita Stwosza 51, pokój 162

(poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach 9.30-13.30, czwartek w godzinach 12.00-15.00) lub przesłać pocztą na adres: Dziekanat ds. Socjalnych, Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: pon., 30.10.2017 r., 13:26
Data publikacji: śr., 27.08.2014 r., 11:26