Nagrody i stypendia specjalne | Wydział Filologiczny

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydentów Miast Trójmiasta

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2017/2018 rok - dla wybitnych studentów i doktorantów. Termin do 15 października br.
 
 
Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska - do 15 października na stypendia roczne i jednorazowe
Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni - studenci do 5 października
 
- studenci do 15 października
- doktoranci od 1 października do 10 listopada
 
Wszystkie terminy są terminami przesyłania dokumentów do urzędów.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: pon., 02.10.2017 r., 11:04
Data publikacji: pon., 31.07.2017 r., 11:59

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Termin składania wniosków do 27 października 2017 r.

Na stronie znajduję się generator wniosków.
Warunki ogólne:
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta (Wnioskodawcę) spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział III „Sposób i terminy ubiegania się o Stypendium. Sposób wyłaniania Studentów, którym będzie przyznane Stypendium").
Termin naboru wniosków:
Nabór wniosków o przyznanie stypendium kończy się w dniu 27 października 2017 r. (decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu).
Miejsce składania wniosków:
Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)".
Sposób wypełniania wniosków:
Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów, w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej: http://drg.pomorskie.eu/-/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-dla-studentow-
Informacji na temat naboru wniosków udzielają:
  • Martyna Rompa, tel. 58 32 68 311
  • Monika Radziszewska, tel. 58 32 68 712
  • sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego  tel. 58 32 68 300, faks 58 32 68 303, e-mail  drg@pomorskie.eu

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: czw., 05.10.2017 r., 9:53
Data publikacji: wt., 17.06.2014 r., 8:15