Nagrody i stypendia specjalne | Wydział Filologiczny

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydentów Miast Trójmiasta

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2017/2018 rok - dla wybitnych studentów i doktorantów. Termin do 15 października br.
 
 
Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska - do 15 października na stypendia roczne i jednorazowe
Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni - studenci do 5 października
 
- studenci do 15 października
- doktoranci od 1 października do 10 listopada
 
Wszystkie terminy są terminami przesyłania dokumentów do urzędów.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: śr., 09.08.2017 r., 12:07
Data publikacji: pon., 31.07.2017 r., 11:59

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2016/2017
Nabór trwa do 25 listopada 2016 r.
Termin naboru wynika ze zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 279/XXVI/16 z dnia 26 września 2016 r., która wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.
Warunki ogólne:
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta (Wnioskodawcę) spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział III Sposób i terminy ubiegania się o
Stypendium. Sposób wyłaniania Studentów, którym będzie przyznane Stypendium). 
Termin naboru wniosków:
Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 3 października 2016 r. i kończy 25 listopada 2016 r. (decyduje data stempla wpływu do Kancelarii
Ogólnej Urzędu).
Miejsce składania wniosków:
Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 - 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: "Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego".   
Sposób wypełniania wniosków:
Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów, w generatorze wniosków
dostępnym na stronie internetowej: http://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

 

ZałącznikWielkość
PDF icon zalacznik_do_stypendium_marszalka.pdf725.63 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: pon., 31.07.2017 r., 12:02
Data publikacji: wt., 17.06.2014 r., 8:15