Dofinansowanie działalności studenckiej | Wydział Filologiczny

Konkurs na projekty studenckich kół naukowych

Jesteś tutaj

Konkurs na projekty studenckich kół naukowych grup studenckich i studentów indywidualnych w roku akademickim 2015/2016

1.     Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na najlepsze projekty studenckich kół naukowych, grup studenckich i studentów indywidualnych. Pula nagród wynosi 7 tysięcy złotych. W konkursie mogą zostać nagrodzone nie więcej niż trzy projekty.

2.     Z przeznaczonych funduszy finansowane będą projekty związane z rozwojem naukowym studentów Wydziału Filologicznego i działaniami studenckich kół naukowych afiliowanych przy Wydziale Filologicznym. Na konkurs nie można składać projektów będących pracami dyplomowymi (lub ich częściami).

3.     Wniosek konkursowy powinien zawierać szczegółowy opis projektu, (główne założenia, harmonogram działań, objaśnienie celowości podjęcia zadania i spodziewanych wyników).

4.     Wnioski konkursowe należy składać w terminie do 31 maja 2016 r., do godz. 14.00 w pokoju 015 w budynku Neofilologii.

5.     Zwycięskie projekty zostaną wyłonione przez jury, którego skład ustala Dziekan Wydziału Filologicznego.

6.     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Święta Wydziału Filologicznego.

Przyznane środki finansowe muszą być wykorzystane do 15 grudnia 2016 roku.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 10:10
Data publikacji: wt., 22.03.2016 r., 10:15

Regulamin podziału środków finansowych przeznaczonych przez Parlament Studentów UG na działalność studenckich kół naukowych, grup studenckich i studentów indywidualnych

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: czw., 17.03.2016 r., 14:41
Data publikacji: czw., 17.03.2016 r., 14:41