fbpx II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Mowa – Człowiek – Świat”: Perswazja językowa w różnych dyskursach | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Mowa – Człowiek – Świat”: Perswazja językowa w różnych dyskursach

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Mowa – Człowiek – Świat”: Perswazja językowa w różnych dyskursach

W dniach 10-11 maja 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Mowa – Człowiek – Świat”: Perswazja językowa w różnych dyskursach.

Każda forma oddziaływania językowego, rozumiana jako działanie społeczne ukierunkowane na przekonywanie kogoś do czegoś lub o czymś, jest zjawiskiem wielowymiarowym, implikującym złożoną refleksję o aspektach sztuki komunikacji perswazyjnej. Ciągle rodzą się nowe pytania o specyfikę mechanizmów wywierania wpływu, o sekrety atrakcyjności komunikatu i hipnotyzującą moc języka perswazji, o naturę językową i psychologiczną różnych technik wywierania wpływu (przekonywanie, nawowa, sugestia, agitacja, manipulacja, propaganda), jak i działań komunikacyjnych, znajdujących się poza granicami perswazji (indoktrynacja, szantaż). Pytania te nieustannie prowokują do refleksji nad skomplikowaną naturą perswazji językowej zachodzącej w różnych dyskursach komunikowania codziennego, tworząc wielopłaszczyznową perspektywę badawczą.

Walorem tegorocznej konferencji jest skoncentrowanie wokół tematu perswazji językowej szerokiego kręgu znawców tego tematu – lingwistów, religioznawców, medioznawców, literaturoznawców, psychologów, pedagogów, politologów, socjologów, kulturoznawców, jak tego wymagają spotkania interdyscyplinarne. Zainteresowanie tematem – konferencja skupiła ok. 100 uczestników – miło zaskoczyło organizatorów i jeszcze raz potwierdziło fakt, iż badania nad współczesną komunikacją perswazyjną stanowią niezwykle inspirujący i do końca nieokreślony nurt w badaniach humanistycznych.

Było nam niezmiernie miło gościć znamienitych naukowców z zagranicy: Rosji (z Moskwy, Petersburga, Niżnego Nowogrodu, Czelabińska, Kazania, Rostowa na Donie, Kaliningradu), Białorusi (z Grodna, Witebska), Ukrainy (z Kijowa, Charkowa, Odessy), Litwy (z Wilna), Stanów Zjednoczonych (Syracuse, NY). Ogromnie cieszyła nas obecność uczonych z wiodących ośrodków naukowych w kraju: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Torunia, Kielc, Białegostoku, Łodzi, Katowic. Dziękujemy za duże zainteresowanie koleżanek i kolegów z różnych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego. W międzynarodowej dyskusji naukowej uczestniczyli m.in. znakomici naukowcy polscy: prof. dr hab. Grażyna Habrajska, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, dr hab. Katarzyna Kłosińska, dr hab. Małgorzata Rybka, dr hab. Zoja Nowożenowa, dr hab. Danuta Stanulewicz, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, dr hab. Halina Wątróbska oraz zagraniczni: prof. Olga Frołowa, prof. Jelena Borisowa, prof. Michaił Fiedosiuk, prof. Walentyna Masłowa, prof. Jelena Grigoriewa, prof. Emma Jakowlewa, prof. Jelena Marinowa, prof. Siergiej Sinieckij, prof. Jelena Klimientowa i inni.

Naukową dyskusję w gronie międzynarodowym usprawniła grupa studentów specjalności translatorycznej pod kierunkiem dr Tatiany Kananowicz.

Kolejna edycja konferencji została zaplanowana na 2020 rok.

Zdjęcia z konferencji można obejrzeć pod adresem:  https://drive.google.com/open?id=1l5_TAOXhVei50kqg-va_g8D15atu0GTU

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: czw., 17.05.2018 r., 20:07
Data publikacji: czw., 17.05.2018 r., 20:07