Zespół Badań nad Literaturą Chrześcijańską Isidorianum

Skład osobowy
dr hab., prof. UG Tatiana Krynicka – kierownik Pracowni (Katedra Filologii Klasycznej, Uniwersytet Gdański) 
 
mgr Agnieszka Caba, Międzywydziałowe Studium Języków Obcych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
 
lic. Monika Kluskiewicz
 
dr Elena Marey-Krinicina, Центр изучения римского права и европейских правовых систем, Институт всеобщей истории Рoccийcкoй aкaдeмии нayк, Mocквa (Centrum Prawa Rzymskiego i Europejskich Systemów Prawnych, Instytut Powszechnej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa)
 
lic. Ewa Matczuk
 
dr Jacek Pokrzywnicki (Katedra Filologii Klasycznej, Uniwersytet Gdański)
 
mgr inż. Wojciech Stawiszyński
 
dr Sergey Voroncov, Пpaвocлaвный Cвятo-Тихoнoвcкий гocyдapcтвeнный yнивepcитeт, Mocквa (Prawosławny Uniwersytet Humanistyczny pod wezwaniem świętego Tichona, Moskwa)
 
dr Agnieszka Witczak (Katedra Filologii Klasycznej, Uniwersytet Gdański)
 
prof. dr hab. Lesia L. Zvonska, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki), Київськa православнa богословськa академія (Kijowska Prawosławna Akademia Teologiczna)
 
Rada naukowa
Profesor María Adelaida Andrés Sanz, Universidad de Salamanca 
 
Profesor Carmen Codoñer Merino, Universidad de Salamanca
 
Profesor Jacques Elfassi, Université de Lorraine, Metz 
 
Ksiądz Profesor Stanisław Longosz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie  
 
Profesor José Carlos Martín Iglesias, Universidad de Salamanca
 
O Pracowni - cel powstania i plany wydawnicze
Pracownia powstała w marcu 2018 roku w celu prowadzenia wspólnych badań nad grecko-łacińską literaturą chrześcijańską oraz popularyzacji antyku chrześcijańskiego. Nasze zainteresowania skupiają się głównie, aczkolwiek nie wyłącznie, na dorobku Izydora z Sewilli oraz innych autorów pochodzących z wizygockiej Hiszpanii. Obecnie przygotowujemy tłumaczenie następująch tekstów:
 
  • Izydor z Sewilli, O narodzinach i zgonach świętych ojców (De ortu et obitu patrum)
  • Izydor z Sewilli, O powinnościach kościelnych (De ecclesiasticis officiis)
  • Izydor z Sewilli, Etymologie (Etymologiae), I-X  
 
Na stronie Pracowni ukazują się prace poświęcone grecko-łacińskim autorom chrześcijańskim oraz antykowi chrześcijańskiemu (zakładka Sub vocibus).
 
Aktualności

W czasopiśmie "Christianitas antiqua" ukazało się tłumaczenie hymnu Izydora z Sewilli "Pochwała lampy przed ołtarzem" , fragment którego publikujemy poniżej: 

"Większa [jest Boża] łaskawość w odkupieniu, niż w stworzeniu. Albowiem stwarzając, Bóg działa, by uczynić, dokonując odkupienia, cierpi, by przyjść z pomocą. Przyobleka się w ciało, lecz nie zwleka z siebie majestatu. Pragnie naszej natury, lecz nie pozbywa się własnej. Zrodzony w ciele, lecz poczęty bez naruszenia czystości, [zaistniały] w czasie - z Dziewicy, lecz współwieczny - w Ojcu. Uniża to, co boskie, aby móc wynieść to, co ziemskie. Nasze zbawienie było dla Niego tak ważne, iż, abyśmy nie utracili nieba, On doświadczył piekła. Śmierć pochwyciła Tego, którego w swej mocy utrzymać nie mogła. Wygrana miała ją wywyższyć, lecz z łupu ją ograbiono. Rozradowała się, dokonując uprowadzenia, lecz poległa, odnosząc zwycięstwo. Zgubił [ją] zwrócony przeciwko niej samej brak umiaru: po tym, jak spróbowała ugodzić Twórcę życia, gdy zabiegała o to, co zakazane, utraciła to, co z trudem niegdyś zyskała.

Nadchodzi noc obdarzona wiekuistym światłem, uświęcona przez zwycięstwa Pana. Ona to, otrzymawszy udział w ponownych narodzinach świata, oglądała triumf Chrystusa, powracającego do życia po podbiciu krainy wiecznej żałoby. Ona zmyła zmazę grzechu w strumieniu zbawiennej Kąpieli. Ona sprawiła, że pradawna powłoka występku rozpłynęła się pod dotykiem płynnego żywiołu. Tej nocy fala Chrztu przypomina o wylanej na okup [win] Krwi, i podczas gdy dawna wina ginie, nowy człowiek [do życia] powstaje".

Pełny tekst wraz z opracowaniem: T. Krynicka, Zapomniane arcydzieło Izydora z Sewilli: "Pochwała lampy przed ołtarzem", "Christianitas antiqua" 8(2016), s. 144-166.

Kontakt

Isidorianum. Pracownia Literatury Chrześcijańskiej

Katedra Filologii Klasycznej

Wita Stwosza 55,

80-308 Gdańsk

 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 7 luty, 2018 - 22:35; osoba wprowadzająca: Jacek Pokrzywnicki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 12 Lipiec, 2021 - 16:23; osoba wprowadzająca: Jacek Pokrzywnicki