Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mowa – Człowiek – Świat: Perswazja językowa w różnych dyskursach

    W dniach 19-20 maja 2016 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Mowa – Człowiek – Świat: Perswazja językowa w różnych dyskursach” zorganizowana przez Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka. Komitet organizacyjny: Prof. UG dr hab. Żanna Sładkiewicz (przewodnicząca), dr Aleksandra Klimkiewicz, dr Katarzyna Wądołowska-Lesner.

    Konieczność studiów nad mechanizmami perswazji językowej w dyskursie publicznym uwarunkowana jest aktualną sytuacją socjokulturową, polityczną, ideologiczną, która stanowi podatny grunt dla kształtowania przez media, Internet czy nowoczesne narzędzia marketingowe postaw mentalnych wśród szerokiego kręgu odbiorców poprzez użycie wypowiedzi sugestywnej.

    Celem konferencji było stworzenie nowego forum wymiany myśli pomiędzy naukowcami, których badania z zakresu różnych dziedzin naukowych przyczyniają się do zgłębienia wiedzy o sposobach skutecznego oddziaływania językowego w rożnych typach dyskursu: politycznym, medialnym, religijnym, prawniczym czy dydaktycznym.

    W konferencji udział wzięli polscy i zagraniczni językoznawcy, literaturoznawcy, psycholodzy, socjolodzy i specjaliści z innych dziedzin naukowych. Polskę reprezentowali uczeni z takich ośrodków jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki i in.

    Wśród gości zagranicznych należy wymienić naukowców z Rosji (Moskwa,  Stawropol, Petersburg), Kazachstanu (Aktobe), Ukrainy (Odessa, Kijów), Białorusi (Grodno, Witebsk), Litwy (Wilno) i in. 

    Uczestnicy konferencji mieli okazję do debat i dyskusji naukowych nie tylko podczas dwudniowych obrad, ale także podczas bankietu oraz wycieczki Stare Miasto Gdańsk. Materialnym efektem konferencji będzie recenzowana monografia zbiorowa.

Program konferencji

Załącznik Rozmiar
program_mcs_2016.pdf 478.93 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Maj 2016 - 09:03; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 16. Maj 2018 - 23:59; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe